Pind: PET skal kunne gemme gamle personoplysninger

EFTERRETNING: Et nyt lovforslag skal give PET friere rammer til at gemme personlige oplysninger, selvom de ikke længere har noget operationelt formål. S bakker op, mens EL kalder forslaget absurd.

Justitsminister Søren Pind (V) vil lade PET slippe for at slette gamle personoplysninger.
Justitsminister Søren Pind (V) vil lade PET slippe for at slette gamle personoplysninger.Foto: Simon Læssøe/Scanpix
Kim RosenkildeFrederik Tillitz

PET skal have lov til at gemme personlige oplysninger, der ikke har relevans for tjenestens arbejde.

Det mener justitsminister Søren Pind (V).

Med et nyt lovforslag svarer han på kritik af PET’s mangelfulde sletning af oplysninger fra det særlige kontrolorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Ifølge Søren Pind skal forslaget sikre, at PET på den ene side ikke bevarer flere oplysninger, end de har brug for, og på den anden side, at PET’s medarbejdere kan fokusere tiden på hovedopgaven med at beskytte Danmarks sikkerhed.

Det her lovforslag afspejler fuldstændig det, vi gav udtryk for, da PET-tilsynet kom med deres kritik.

Trine Bramsen (S)
Retsordfører

”Derfor foreslår vi nu, som tidligere varslet, en lovændring, der skal tydeliggøre rækkevidden af PET-lovens regler om sletning af oplysninger,” skriver Søren Pind i en skriftlig kommentar.

Står det til justitsministeren, skal PET fremadrettet kun slette sager og dokumenter, der ikke længere er relevante, mens sager eller dokumenter, der fortsat kan være relevante, ikke skal slettes.

S: Lige vores kop te
I dag skal PET ifølge Tilsynet for Efterretningstjenesterne løbende lave en systematisk opfølgning, der kan sikre, at oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgaver.

Vedtages lovforslaget, vil PET først skulle slette dokumenterne efter 15 år.

PET har modsat sig kravet om en løbende sletning af oplysninger med henvisning til, at det ville være en overordentligt ressourcetung opgave på grund af de meget store datamængder, PET håndterer. Det har tjenesten gjort på trods af henstillinger fra Tilsynet med Efterretningstjenester.

I den sammenhæng rammer regeringens forslag den rette balance, lyder det fra Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

”Det her lovforslag afspejler fuldstændig det, vi gav udtryk for, da PET-tilsynet kom med deres kritik,” siger hun.

EL: Absurd logik
Hos Enhedslisten kalder retsordfører Rune Lund det til gengæld ”langt ude”, at PET, i noget der nærmer sig årevis, har kunnet ignorere henstillingen fra Tilsynet med Efterretningstjenester om at følge loven.

”Endnu mere absurd bliver det, når reaktionen på, at en myndighed som PET ikke følger loven, bliver, at man ændrer loven, og ikke at myndigheden skal ændre praksis,” siger Rune Lund.

Han mener, at sagen med al tydelighed viser, at der er behov for et reelt uafhængigt tilsyn, som efterretningstjenesterne er forpligtet til at rette ind efter.

”Det nytter ikke noget, at tilsynet og efterretningstjenesten har samme chef, justitsministeren. En troværdig armslængde kunne man få ved i stedet at placere tilsynet under Folketinget,” siger Rune Lund.

Læs hele artiklen på Altinget: justits (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Dokumentation

PET’s slettefrister

Ifølge PET-loven skal PET som hovedregel slette oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskning rettet mod sådanne personer, når der ikke i forbindelse med undersøgelsen eller efterforskningen er tilvejebragt nye oplysninger inden for de seneste 15 år.

Ifølge PET-bekendtgørelsen skal PET senest ti år fra sagsoprettelsen slette sager i den elektroniske journal, som ikke indeholder oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskninger rettet mod sådanne personer.

Hertil kommer, at PET skal fastsætte en slettefrist for den enkelte person eller oplysninger i efterretningstjenestens særlige databaser på indtil fem år fra indførelsen i databasen. PET kan efter underretning af tilsynet undtagelsesvist fastsætte en længere frist for sletning af personer, poster eller oplysninger i disse databaser.

PET kan dog fravige de pågældende slettefrister, hvis ”væsentlige hensyn til varetagelsen af PET’s opgaver” gør det nødvendigt.

Kilde: Justitsministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rune Lund

Fhv. MF (EL)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2007)

Søren Pind

Bestyrelsesformand, Danish Cyber Defence, formand, The Danish Ronald Reagan Society, fhv. uddannelses- og forskningsminister, MF (V)
cand.jur. (Københavns Uni. 1997)

Trine Bramsen

MF (S), fhv. forsvarsminister, transportminister og minister for ligestilling
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)

0:000:00