Sådan vil regeringen gøre internethandlen mere grøn

DOKUMENTATION: Erhvervslivet skal omstille sig til den øgede internethandel på en grøn måde. Derfor har regeringen torsdag præsenteret 21 initiativer, som skal øge væksten og bæredygtigheden i internethandlen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Jeppe Sahlholdt

Den danske internethandel skal have hjælp til at vokse på et presset globalt marked. Og det skal ske på en grøn måde.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), som torsdag præsenterede regeringens vækstplan for danske handels- og logistikvirksomheder.

Vækstplanen skal ruste de danske virksomheder til omstillingen – både den grønne, men også til de skiftende handelsmønstre, som kendetegner disse år, hvor giganter som Amazon og Alibaba presser på.

"Vækstplanen for handel og logistik er en grøn saltvandsindsprøjtning til vores handels- og transportvirksomheder i hele Danmark. Det er erhverv, som er vigtige for at sikre aktivitet og vækst både i by og på land. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper dem med at vokse, samtidig med at vi har fokus på, at det bliver på en grøn måde," skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Blandt andet skal kunstig intelligens screene internettet for farlige varer, og så skal det undersøges, om pakkelevering med ladcykler kan løse trængselsproblematikken i de store byer.

Virksomhederne skal også vejledes bedre via et digitalt værktøj, det såkaldte e-handelstjek, så de i højere grad kan udnytte internethandlens potentiale. Kommunerne får ligeledes en digital værktøjskasse, så de bedre kan håndtere internethandlens betydning for det lokale butiksliv.

Vækstplanen indeholder tre indsatsområder og i alt 21 initiativer. Se dem alle her:

Bæredygtigt og grønt handelserhverv
De danske virksomheder skal udnytte de digitale muligheder og gøre grøn handel til et vækstparameter.

1. Mere bæredygtig emballage i internethandlen
Regeringen vil undersøge, om det er muligt at gøre emballagen i internethandlen mere bæredygtig.

2. Undgå madspild
Projektet "Madspildsjægerne 2.0", hvor virksomhederne kan modtage hjælp til at nedbringe madspild, igangsættes.

3. Grøn sporbarhed i leverandørkæderne
Et eller flere pilotprojekter, som skal afprøve teknologier, der understøtter sporbarhed i handels- og logistikleddet af værdikæden. 

4. E-handelstjekket
Der skal udvikles et digitalt værktøj, e-handelstjekket, hvor virksomhederne blandt andet kan teste og kortlægge deres internethandelskapacitet og få forslag til digitale forbedringer, som kan fremme online-salget.

5. Tilskud til grøn digital omstilling
3,5 millioner kroner af SMV: Digital pulje bliver øremærket grøn omstilling fra 2020.

6. Grøn handelsliberalisering
Told for bæredygtige og klimavenlige produkter bliver liberaliseret.

7. Eftersyn af regler for internethandel
De internationale regler for internethandel får et eftersyn.

8. Bedre digitale kompetencer på uddannelserne
Undervisningen i digitale kompetencer får et løft på de erhvervsfaglige handelsuddannelser.

9. Fastholdelse af levende bymidter
Der skal oprettes et partnerskab med Erhvervsstyrelsen, KL, organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling og udvalgte kommuner, som blandt andet skal udarbejde en værktøjskasse med forslag til løsninger, så bymidter videreudvikles og omstilles til den stigende e-handel.

 

Færre farlige produkter og mindre klimabelastning
De danske virksomheder og forbrugere skal kunne have tillid til, at de produkter, som sælges på det danske marked, ikke er farlige. Det gælder både, når der handles på nettet og i fysiske butikker. Derfor skal importen af produkter, som ikke overholder danske regler om sikkerhed og sundhed, bremses.

1. Kunstig intelligens
Regeringen vil lave en kunstig intelligens, som kan screene internettet for farlige produkter, så de ikke når de danske forbrugere.

2. Styrke produktsikkerheden
Der iværksættes en analyse af, hvorvidt – og i hvilket omfang – blockchain kan anvendes til dokumentation for produktsikkerhed, så forbrugere ikke udsættes for farligt legetøj og let kan vælge sikre produkter.

3. Styrket kontrol af kemikalier
Der indføres nye tiltag, der styrker myndighedernes beføjelser og kontrolindsats med produktsikkerhed og kemikalier.

4. Blokering af fuphjemmesider
Der nedsættes en tværministeriel taskforce, der skal se skal se på muligheden for at blokere for fuphjemmesider.

 

Et stærkt, grønt logistikerhverv
Danske logistikvirksomheder skal gå forrest i den grønne omstilling og anvende ny teknologi til at opnå produktivitetsfordele, så logistik også i fremtiden vil være en dansk styrkeposition.

1. Analyse af internethandlens betydning for klima, trængsel og fremkommelighed
Der igangsættes en undersøgelse af last mile-leveringer, der kortlægger, hvilke effekter internethandlens distributionsmønstre har for klima, fremkommelighed og trængsel.

2. Cykeldistribution i byerne
Regeringen vil afdække potentialer og barrierer for cykeldistribution i byerne.

3. Dialogforum
Et dialogforum om udnyttelsen af eksisterende forsøgsordninger for nye transportmidler.

4. Modulvogntog
Der igangsættes en dialog med relevante kommuner om bedre adgang med modulvogntog til logistik-knudepunkter.

5. Trafikdata
Der igangsættes et projekt om at identificere trafikrelaterede data, der er relevante for udvikling af nye forretningsmodeller og grønne løsninger hos de danske virksomheder.

6. EU-standarder
Der arbejdes i EU for, at det bliver obligatorisk for medlemslandene at modtage transportdokumenter digitalt.

7. Fair og lige konkurrence
Der arbejdes i EU for, at der med den såkaldte vejpakke vedtages fælles regler for vejtransportområdet, som sikrer enklere og klarere regler, der sikrer fair konkurrence mellem virksomhederne i Europa, som modvirker social dumping.

8. Rekrutteringsproblemmer
Det skal afdækkes, hvorfor virksomhederne i transportsektoren oplever udfordringer med at rekruttere relevante medarbejdere.

Regeringens vækstplan følger op på en række anbefalinger, som erhvervslivet fremlagde i efteråret 2018.

Du kan læse hele regeringens vækstplan her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Simon Kollerup

MF (S), formand, Folketingets Finansudvalg, forsvarsordfører
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

0:000:00