Om  
Thomas Rørdam
Jan Reckendorff
Mikael Sjöberg

Se medlemmerne: Udvalg, der skal forbedre domstolene, er på plads

Medlemmerne af Rørdamudvalget, der er navngivet efter formand og forhenværende højesteretspræsident Thomas Rørdam, er nu fundet. Forbrugerrådet Tænk, HK Stat og Dansk Industri skal sidde med ved bordet. 

Rørdamudvalget er nedsat. 
Rørdamudvalget er nedsat. Foto: Anklagemyndigheden
Claudia Steenhard

Rørdamudvalget skal undersøge tiltag, der kan forbedre borgernes møde med domstolene og mindske sagsbehandlingstiderne. Nu er udvalgets medlemmer fundet. Det oplyser Justitsministeriet til Altinget. 

Blandt medlemmerne er repræsentanter fra den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Advokatsamfundet og Danske Advokater, Rigsadvokaten, Finans- og Justitsministeriet, Forbrugerrådet Tænk, HK Stat og Dansk Industri. 

Daværende justitsminister Mattias Tesfaye (S) nedsatte udvalget i efteråret 2022. Da fik udvalget også afgående højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen. Udvalget blev ligeledes navngivet efter ham. 

"Lange sagsbehandlingstider hos domstolene giver en dårlig oplevelse og risikerer at underminere tilliden til et ellers velfungerende retssystem. Retssikkerhed er også at få en afslutning på ens sag inden for en rimelig tid. Derfor er der brug for, at der tages grundlæggende fat om problemet med lange sagsbehandlingstider hos domstolene," sagde Mattias Tesfaye i den forbindelse. 

Hovedopgaven for udvalget er, at undersøge tiltag, der kræver et særligt juridisk og retssikkerhedsmæssigt analysearbejde og som kan lette presset på domstolene.

Se alle udvalgets medlemmer her:

 • Formand, Thomas Rørdam
 • Landsdommer, Birgitte Grønborg Juul (Østre Landsret)
 • Byretsdommer, Christian Lundblad (Retten på Frederiksberg)
 • Byretsdommer, Mette Søgaard Vammen (Retten i Aarhus)
 • Formand for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg
 • Formand for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde
 • Direktør i Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz
 • Repræsentant for ved Advokatsamfundet og Danske Advokater, Nikolaj Wickenberg Linneballe (Knop & Co Advokater)
 • Rigsadvokat, Jan Reckendorff
 • Afdelingschef i Finansministeriet, Annemarie Lauritsen
 • Chefjurist, Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup
 • Afdelingschef i Justitsministeriet, Anne-Mette Lyhne Jensen
 • Afdelingschef i Justitsministeriet, Lene Steen
 • Formand for HK Danmarks Domstole, Kate Kengen
 • Vicedirektør i Dansk Industri, Kim Haggren 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Rørdam

Fhv. præsident, Højesteret
cand.jur. (Aarhus Uni. 1976), LLM (University of California, Berkeley 1977)

Jan Reckendorff

Rigsadvokat, formand for Forligsinstitutionen
cand.jur. (Københavns Uni. 1990), MPG (Aarhus Uni. 2014), reserveofficer (1977) og politibetjent (1983)

Mikael Sjöberg

Landsdommer, Østre Landsret, formand, Den Danske Dommerforening
cand.jur. (Københavns Uni. 1981)

0:000:00