Tidligere S-minister stifter international handletank om Verdensmålene

HANDLING: Kirsten Brosbøl vil samle verdens parlamentarikere bag Verdensmålene. Det er tid til handling, mener den tidligere miljøminister, som nu stifter handletanken 2030beyond, der skal udbrede konkrete metoder til at arbejde med målene. 

Tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl har stiftet en ny handletank, der skal arbejde internationalt med Verdensmålene. 
Tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl har stiftet en ny handletank, der skal arbejde internationalt med Verdensmålene. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Carsten Terp Beck-Nilsson

Vi ved, hvad der skal til. Nu handler det om at få det gjort.

Med det afsæt har den tidligere socialdemokratiske miljøminister Kirsten Brosbøl stiftet en ny handletank - med tryk på handle - der skal samle parlamentarikere i alle lande i arbejdet med at få opfyldt FN’s verdensmål.

”Det er ikke en tænketank, hvor vi skal sidde og producere rapporter og analyser. Vi ved rigtig meget om, hvad vi skal gøre. Nu handler det om at få det ført ud i livet. Vi skal bruge den viden, der eksisterer og sørge for, at den bliver konceptualiseret til noget, der kan omsættes til handling,” siger Kirsten Brosbøl.

Handletanken 2030beyond er stiftet som en forening i Danmark, men dens rækkevidde bliver global. Meningen er, at den skal udstyre parlamentarikere over hele verden med redskaber til at holde deres regeringer til regnskab for, om de implementerer Verdensmålene.

Det er ikke en tænketank, hvor vi skal sidde og producere rapporter og analyser. Vi ved rigtig meget om, hvad vi skal gøre. Nu handler det om at få det ført ud i livet.

Kirsten Brosbøl
CEO, 2030 Beyond

”Kun 14 procent af verdens parlamenter arbejder aktivt med Verdensmålene,” siger Kirsten Brosbøl med henvisning til en undersøgelse fra Inter-Parliamentary Union. Og det er langt fra tilfredsstillende, mener hun.

”Vi kommer ikke nogen vegne i forhold til implementering, hvis ikke vi har lovgiverne med. Og det gælder både i forhold til at holde regeringer ansvarlige for det, de har lovet; om at sikre, at parlamentarikerne har de rette instrumenter til at monitorere implementeringen af Verdensmålene og i forhold til at få koblet Verdensmålene op på den konkrete budgetlægning,” siger Kirsten Brosbøl.

Vi har et afprøvet koncept
Handletanken bliver til på inspiration fra Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål – 2030-netværket – som Kirsten Brosbøl tog initiativ til i 2017. 69 parlamentarikere fra samtlige partier i Folketinget er i dag medlem af netværket, som ifølge den tidligere minister har formået at øge vidensniveauet om Verdensmålene og placere målene mere centralt i lovgivningsprocessen. Og det, mener hun, er et eksempel til efterfølgelse.

”Der er et behov, og jeg synes, at vi har ikke bare et koncept, men et proof of concept fra Danmark, som vi kan udbrede,” siger Kirsten Brosbøl.

For hende er det en forudsætning at skabe samling i bredden om Verdensmålene.

”Formålet er først og fremmest at få partierne til at tale sammen på tværs og skabe et bredt politisk ejerskab til denne her dagsorden. Det er ikke en venstreorienteret dagsorden eller en højreorienteret eller en regional dagsorden. Det er en dagsorden, som vi deler, hvilket man ikke kan tage for givet i den polarisering, vi ser i dag i den politiske debat,” siger Kirsten Brosbøl.

Ideer skal omsættes til koncepter 
Den nye handletank skal etablere en global platform, der giver medlemmer af nationale og regionale parlamenter verden over et forum for udveksling af erfaringer og ideer til, hvordan man kan arbejde parlamentarisk med Verdensmålene.

Ud over det er det meningen, at 2030beyond skal omsætte de bedste ideer til koncepter, der kan bruges i flere lande, ligesom handletanken skal hjælpe parlamentarikerne i at få implementeret koncepterne.

”Hvis der for eksempel er parlamentarikere, der gerne vil lave et tværpolitisk netværk som det danske, understøtter vi med implementeringen,” forklarer Kirsten Brosbøl.

Platformen bliver i første omgang virtuel, men det er planen, at den skal følges op med parlamentariske topmøder om Verdensmålene hvert andet år.

Og herudover arbejder Kirsten Brosbøl på at etablere partnerskaber med internationale organisationer – for eksempel FN’s udviklingsprogram UNDP – om at udbrede Verdensmålene gennem konkrete projekter på landeniveau.

Verdensmålsfestivaler skal engagere civilsamfundet 
Det primære fokus for 2030beyond bliver det parlamentariske arbejde, men handletanken får også et folkeligt ben.

Med inspiration fra Verdensmålenes Plads på Folkemødet ønsker Kirsten Brosbøl at lave ‘2030 Festivaler' om Verdensmålene i forskellige lande. Målet er at få engageret befolkningerne og det lokale civilsamfund og erhvervsliv i arbejdet med Verdensmålene.

”Det er fuldstændig afgørende, at vi får civilsamfundet og den private sektor med, når vi snakker om implementering på landeniveau, og det er jo ofte the missing link. Derfor har vi arbejdet på et koncept med verdensmålsfestivaler som en meget fysisk manifestation af det tværpolitiske og tværsektorielle samarbejde, som vi gerne vil understøtte i de lande, vi kommer til at arbejde i,” siger Kirsten Brosbøl.

Finansiering fra internationale fonde 
Kirsten Brosbøl har stiftet foreningen 2030beyond sammen med erhvervsmanden og velfærdsentreprenøren Claus Bindslev. Og hun forventer, at handletanken kan præsentere sin virtuelle, globale platform i løbet af et halvt år – og måske allerede på FN’s generalforsamling i september. Herudover forestiller hun sig, at handletanken om fem år har afholdt festivaler i mindst ti lande og arbejdet med parlamentarikergrupper i 25 lande.

Først for ligger imidlertid et arbejde med at skaffe finansiering til 2030beyond. Kirsten Brosbøl forventer, at handletanken får brug for et årligt tocifret millionbeløb, når den er oppe i fuld drift. Og hun forhandler i øjeblikket med en række større, internationale fonde. 

Det første bidrag er dog kommet fra dansk side, nemlig fra pensionskassen Pension Danmark. Og Kirsten Brosbøl hilser andre danske bidragydere og fonde velkommen: 

“Der er en klar dansk interesse i at få udbredt kendskabet til verdensmålene og i at bruge vores erfaringer fra Danmark til at fremme dagsordenen globalt. Det vil være til fordel for danske virksomheder og aktører, hvis der bliver større politisk fokus på verdensmålene i andre lande,” siger Kirsten Brosbøl.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kirsten Brosbøl

Bestyrelsesformand, Danmarks Klimaskovfond, direktør og stifter, 2030beyond, medlem, 2030-panelet, forperson, Det Politiske Akademi
master i freds- og konfliktstudier (Sussex Uni. 2003), cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2005)

0:000:00