Debat

Udsatte: Negativ boligudvikling kan eskalere i 2016

DEBAT: Den aktuelle flygtningesituation og kontanthjælpsloftet har kun gjort behovet for billige boliger endnu større. Det mener Jann Sjursen, formand for Rådet For Socialt Udsatte.

Uagtet hvor man står i det politiske landskab, så er det klart, at den nuværende udvikling på boligområdet ikke kan fortsætte, hvis man ellers er imod hjemløshed. Det mener Jann Sjursen, formand for Rådet For Socialt Udsatte.
Uagtet hvor man står i det politiske landskab, så er det klart, at den nuværende udvikling på boligområdet ikke kan fortsætte, hvis man ellers er imod hjemløshed. Det mener Jann Sjursen, formand for Rådet For Socialt Udsatte.
David Laungaard Lose
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jann Sjursen
Formand, Rådet for Socialt Udsatte

Mit første indlæg i december i boligstøttedebatten på Altinget.dk handlede om efterspørgslen på billige boliger i – særligt kontanthjælpsmodtagernes begrænsede betalingsevne samt boligstøtten og muligheden for gennem en forbedring af denne at vende den negative udvikling i hjemløsetallene i Danmark.

Dette indlæg omhandler den anden side af sagen, om hvad man konkret kan gøre for at øge udbuddet af billige boliger, som alle er enige om, at vi har alt for få af i Danmark. For der mangler billige boliger i Danmark, særligt i de større byer. Både Rigsrevisionen og SFI har peget på, at manglen på billige boliger til en husleje på omkring 3.000 kr. eller derunder er en medvirkende årsag til et stigende antal hjemløse.

Helt aktuelt er situationen en akut udfordring, der kræver politisk handlen nu: Vi oplever et krydspres mellem en rekordhøj hjemløshed, ekstra mange asylansøgere, der skal boligplaceres i kommunerne, og en boligmasse, der er som støvsuget for billige boliger.

Antallet af boliger på 3.000 kr. eller derunder er faldet med 55 procent siden 2007, viser en opgørelse fra Rigsrevisionen. Og i år viste hjemløsetællingen fra SFI, at antallet af hjemløse for første gang er over 6.000 personer. Dette er baggrunden for, at Rådet for Socialt Udsatte har bedt Kuben Management foretage en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for, at der kan tilvejebringes flere billige boliger.

Kortlægningen og analysen er foretaget i perioden fra foråret til efteråret 2015. Resultatet af kortlægningsarbejdet er et større idékatalog over mulige veje, man kan gå, og greb, man kan tage for at tilvejebringe flere billige boliger.

Rum til forbedring i den almene boligsektor
Rapporten fra Kuben Management viser, at det ikke nytter at lade, som om at kommunerne bare kan løse problemet med de forhåndenværende midler. Rådet for Socialt Udsatte foreslår derfor, at kommunerne både får mulighed for at yde midlertidigt huslejetilskud samt for at opkøbe og udleje ejendomme til særlige målgrupper.

Fakta
Fra 8. december og en måneds tid frem sætter By og boligdebatten fokus på boligstøtte.

Boligdebatten på Altinget: by og bolig har til formål at fokusere og styrke den boligpolitiske debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget: by og bolig derfor eksperter, politikere, erhvervslivet og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og problemstillinger inden for boligområdet.

Husk, at du også kan deltage i eller komme med idéer til debatten.

Send dit indlæg til [email protected]

Det kan de ikke, som lovgivningen er nu: Kommunerne kan inden for rammerne af kommunalfuldmagten foretage tiltag, som der ikke er specifik lovhjemmel til. Men de to ovenstående forslag er ikke inden for rammerne af kommunalfuldmagten, da de strider imod kommunalfuldmagtens almennyttekriterie og lighedsprincip – fordi de favoriserer bestemte målgrupper (i dette tilfælde socialt udsatte borgere med et akut boligbehov).

Der er derfor behov for, at der tilvejebringes en specifik lovhjemmel til, at kommunerne kan gennemføre ovenstående forslag.

Vi oplever et krydspres mellem en rekordhøj hjemløshed, ekstra mange asylansøgere, der skal boligplaceres i kommunerne, og en boligmasse, der er som støvsuget for billige boliger.

Jann Sjursen
Formand, Rådet for Socialt Udsatte

Ud over kommunernes rammemuligheder for at skaffe billige boliger viser analysen fra Kuben Management også, at der er rum til forbedring i den almene boligsektor. Den almene sektor har historisk set været en helt afgørende aktør i forhold til at sikre en mangfoldig boligmasse, hvor der også var plads til de mindrebemidlede. Men aktuelt savner man de små billige lejligheder, som udsatte borgere kan betale.

Vi skal derfor også her arbejde med de lovgivningsmæssige rammer: Der skal skabes muligheder for deleboliger for to personer. Det kræver en ændring af Almenboligloven at tilvejebringe mulighed for deleboliger til to personer med mulighed for at modtage individuel boligstøtte.

Og derudover må de almene boligselskaber arbejde strategisk og målrettet med at droppe eller udskyde sammenlægninger af små lejemål. Det sidste kræver ikke en lovændring, men en opmærksomhedsændring fra den almene boligsektor.

Den nuværende udvikling kan ikke fortsætte
Uagtet hvor man står i det politiske landskab, så er det klart, at den nuværende udvikling ikke kan fortsætte, hvis man ellers er imod hjemløshed. Men den helt aktuelle flygtningesituation og kontanthjælpsloftet in mente, må vi desværre forvente, at den negative udvikling fortsætter og måske eskalerer i 2016.

Derfor opfordrer Rådet for Socialt Udsatte politiske beslutningstagere til at tage fat og skabe løsninger, der sikrer flere billige boliger.

Og de kan passende begynde med at orientere sig i vores idékatalog ”Manglen på billige boliger – Muligheder og barrierer for flere billige boliger i Danmark”, den ligger til gratis download på www.udsatte.dk

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jann Sjursen

Fhv. energiminister, MF og partiformand (KrF/KD), fhv. generalsekretær, Caritas Danmark 2007-2019 og landsleder i Tuba
lærer (Haslev Seminarium. 1988)

0:000:00