Modsat Heunicke afviser V-minister at kommentere Landbrug & Fødevarers angreb på professor

Mens den socialdemokratiske miljøminister har taget afstand fra Landbrug & Fødevarers angreb på en navngiven professor, er fødevareminister Jacob Jensen tavs om sagen.

Landbrugsminister Jacob Jensen (V) ønsker ikke at kommentere på udtalelserne fra Landbrug & Fødevarers viceformand, Thor Gunnar Kofoed. 
Landbrugsminister Jacob Jensen (V) ønsker ikke at kommentere på udtalelserne fra Landbrug & Fødevarers viceformand, Thor Gunnar Kofoed. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Andreas ArpElla Hjalmsrud Jørgensen

Opdatering 6. februar 2024 klokken 09.45: Fødevareminister Jacob Jensen har efter denne artikels udgivelse kommenteret sagen i et opslag på Facebook.

Landbrugets minister forholder sig tavs om de kritiske udtalelser, som Landbrug & Fødevares viceformand i sidste uge sendte i retningen af en navngiven professor på Aarhus Universitet.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) ønsker ikke at kommentere på sagen, oplyser Fødevareministeriet.

I et interview med Altinget kaldte L&F-viceformand Thor Gunnar Kofoed blandt andet professor i havmiljø ved Aarhus Universitet Stiig Markager for "sindsforvirret" og betvivlede desuden den forskning, der flere gange har vist, at iltsvind i danske farvande primært skyldes landbrugets udledninger af kvælstof. 

Jeg har noteret mig, at Thor Gunnar Kofoed har trukket sine udtalelser tilbage og sagt undskyld til Stiig Markager. Det var fornuftigt

Erling Bonnesen (V)
Miljø- og fødevareordfører

Viceformanden fra landbrugsorganisationen har siden givet Markager en undskyldning for sin måde at kommunikere på. Alligevel er miljøminister Magnus Heunicke (S) gået ind i sagen og har sammenlignet landbrugsorganisationens retorik med tobaksindustriens angreb på fakta om tobaks sundhedsskadelige effekter.

Men hans ministerkollega fra Venstre, som traditionelt har haft tætte bånd til landbruget, er tavs.  

V: Fornuftigt at undskylde

Altinget vil gerne have spurgt Jacob Jensen, hvordan han forholder sig til både tonen og substansen i angrebet på forskningen fra den største aktør på sit ministerområde.

Læs også

Ministeriet henviser i stedet til Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, for en kommentar. Men da Altinget først ringer til ordføreren, har han heller ikke meget at sige.

"Min kommentar er ingen kommentar. Punktum. Det er det, du kan citere mig for," siger Bonnesen og gentager budskabet flere gange.

Kort efter sender V-ordføreren alligevel en kort, skriftlig kommentar.

"Jeg har noteret mig, at Thor Gunnar Kofoed har trukket sine udtalelser tilbage og sagt undskyld til Stiig Markager. Det var fornuftigt, for jeg vil insistere på, at vi i debatten om fremtidens landbrug holder en god og konstruktiv tone, og at vi også lytter til de folk, som man ikke nødvendigvis er enig med," skriver Bonnesen og fortsætter:

"Jeg har også noteret mig, at Landbrug & Fødevarer så sent som i oktober var ude og sige, at landbruget bærer en del af ansvaret for kvælstoftilførslen til de indre danske farvande, og jeg oplever generelt, at man i den danske fødevareproduktion er meget indstillet på at gøre en forskel for den grønne omstilling."

V-ordføreren ringer herefter til Altinget op for at gøre opmærksom på den skriftlige kommentar. Her ønsker Bonnesen ikke at svare på uddybende spørgsmål.

"Jeg har set på det nu, og det er min kommentar," siger Bonnesen og afslutter samtalen.

Landbrug & Fødevarer ønsker heller ikke at stille op til interview. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Jensen

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 1998)

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

Thor Gunnar Kofoed

Viceformand, Landbrug & Fødevarer, formand, TystofteFonden, fhv. MF (V)
landbruger (Lundby og Bygholm landbrugsskoler 1982)

0:000:00