V-ordfører nægter at sætte to streger under dansk kvælstofmål: "Vi er ikke i den fase, hvor vi skal konkludere"

Internationale eksperter siger i ny rapport god for baggrunden bag de danske krav til kvælstofreduktioner. Men Venstres miljøordfører mener fortsat det er for tidligt at konkludere. Og så mener han, at en del af rapporten er "smaskhamrende forkert".

Erling Bonnesen er både fødevare- og miljøordfører for Venstre.
Erling Bonnesen er både fødevare- og miljøordfører for Venstre.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Hjalte T. H. Kragesteen

Midt i en stor debat om iltsvind i det danske farvande afviser Venstre miljøordfører Erling Bonnesen at sætte to streger under det danske mål om at reducere kvælstof fra landbruget.

Og det er selvom et panel af internationale eksperter netop har udtrykt sin opbakning til det. 

Ifølge Erling Bonnesen er det nemlig fortsat for tidligt at slå fast, om udledningen af kvælstof skal ned på 38.000 tons, samt hvor stor en andel landbruget skal levere. 

"Vi har lavet en aftale, som vi står på mål for. Men vi er ikke på det konkluderende stadie på nuværende tidspunkt," siger Erling Bonnesen i et interview med Altinget.

Han henviser til, at der snart kommer et politisk genbesøg af landbrugsaftalen, hvor al viden – ifølge Erling Bonnesen – skal i spil.

Det er målet med landbrugsaftalen at nedbringe kvælstofudledningen til omkring 38.000 tons om året. Det er 18.000 tons mindre end den nuværende udledning på 56.000 tons. Heraf skal landbruget ifølge aftalen levere en nedgang på 13.000 tons, mens de sidste 5.000 tons skal komme andre steder fra.

At man ifølge danske eksperter skal væsentligt ned under 40.000 tons var hovedårsagen til, at Venstre – sammen med en række andre blå partier – under landbrugsforhandlingerne i 2021 krævede en såkaldt second opinion af kvælstofindsatsen.

Dengang sagde partiets nuværende formandskandidat Troels Lund Poulsen, at partiet ikke ville acceptere det mål, og at tallet skal granskes af en international ekspertgruppe. 

Og Erling Bonnesen, som dengang var partiets fødevareordfører, sagde ligeledes, at man gerne vil have andre eksperter til at se på tallene, fordi Aarhus Universitet – ifølge ham – flere gange har regnet forkert. 

Læs også

Efterlyser andre veje til at nå målene

Den internationale ekspertgruppe kom med sin endelige rapport fredag. Og her konkluderer de blandt andet, at de danske kvælstofmodeller – der danner baggrund for målet – både er "velegnede" og "eksemplariske", og at de beregnede kvælstofreduktioner er nødvendige for at nå målet om god økologisk tilstand.

Alligevel er det svært at få Venstres miljøordfører til at forholde sig direkte til målet om at bringe udledningen af kvælstof ned på 38.000 tons.

"Jo jo. Vi skal også se på andre metoder til at forbedre vandmiljøet. Altså hvad kan stenrev bidrage med? Kan der komme muslingeproduktion? Det vil være interessant at se på."

Men nu spørger jeg til kvælstofmålet?

"Nu har vi jo en aftale, vi har indgået. Og den står vi fuldstændig på mål for. Og nu skal vi have en midtvejsevaluering, hvor vi kan forholde os til det."

Jeg spørger, fordi I bad om en second opinion, fordi I var meget skeptiske over for, om kvælstofmålet var regnet korrekt. Nu siger eksperterne, at det er helt korrekt. Anerkender Venstre så kvælstofmålet nu?

"Vi står på mål for de aftaler, vi har indgået. At man nu får sikret at to plus to giver fire. Det er fint nok. Det, vi efterlyser, er, at vi finder andre veje til at opnå målene. Det er det, jeg prøver at efterspørge nu," siger han.

Vil du nu konkludere, at de danske kvælstofmodeller er fine nok, og at der ikke var grund til skepsis over for målet?

"Jamen... Vi er i den fase, hvor der er kommet en rapport. Og at jeg har nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på."

Læs også

Jeg må næsten konkludere, at jeg ikke kan få svar på, om Venstre nu er færdige med at angribe kvælstofmålet. Om I pakker jeres skepsis over for det faglige grundlag væk?

"Det er en forkert præmis at stille det sådan op."

Men synes du ikke, at I har angrebet de her mål tidligere?

"Prøv at høre her. Det er fint nok, at du bliver ved med at massere det. Jeg anerkender bare ikke præmissen. Det er som om, at artiklen kun skal omhandle én ting, og det er det. Vi er et sted, hvor det her skal foldes ud frem mod en midtvejsevaluering. Meningen er ikke kun at se på én ting. Vi skal se på alle relevante spørgsmål," siger Erling Bonnesen.

Vil folde blikket ud

Venstres miljøordfører hæfter sig da også først og fremmest ved andre elementer af rapporten end selve vurderingen af kvælstofmålet. Han vil især gerne fremhæve, at eksperterne opfordrer Danmark til at sikre, at andre lande, der udleder til Østersøen, også leverer deres del af indsatsen.

"Det er vigtigt, at det nu bliver påpeget, at det er landene hele vejen rundt omkring Østersøen, som udleder," siger Erling Bonnesen.

Er det det mest interessante i rapporten?

"Det er i hvert fald et vigtigt fokus at have. Det bliver nemlig ofte udlagt som, at vi alene i Danmark kan løse den udfordring, der er med kvælstofudledninger og iltsvind i østersøområdet. Det har vi haft fornemmelsen af i meget lang tid, at det er en udfordring, der gælder alle lande hele vejen rundt. At der bliver udledt voldsomt meget fra andre østersølande," siger han.

Derudover nævner han behovet for at gøre mere for at sænke udledningerne i forbindelse med overløb fra spildevand.

"Jeg appellerer til, at man skal folde blikket ud i forhold til vandmiljø. At det ikke handler om landbruget alene, som nogen gerne vil gøre det til i debatten. Det viser sig, at udfordringerne er fra flere forskellige presfaktorer," siger Erling Bonnesen.

Men ekspertpanelet siger også, at man ikke skal se andre presfaktorer og ønsket om andre landes bidrag til Østersøen, som at man ikke skal reducere kvælstof som forudsat i aftalen?

"Nej. Men nu er vi ikke i den fase, hvor vi skal konkludere. Vi er i den fase, hvor der er kommet en rapport. Og så kommer der en midtvejsevaluering, hvor vi skal spørge ind til, om der er andre veje til at håndtere det her. Altså hvilke nye metoder kan tænkes at komme i spil. Vi har brug for al ny viden på bordet," siger Erling Bonnesen.

Smaskhamrende forkert

Ekspertpanelet kommer i rapporten med en bemærkelsesværdig kritik af den danske kvælstofindsats. Nemlig, at der er i 2010’erne blev tabt et årti, hvor der stort set ikke blev leveret nogen reduktion af kvælstof.

Men Erling Bonnesen – der har været en central spiller på området i mange år – fejer den kritik af bordet.

"Det er polemik og smaskhamrende forkert at sige, at der ikke er sket noget. For faktum er jo, at siden man startede på vandmiljøplanerne omkring 1990, er kvælstofudledningen halveret. Men vi er ikke i mål. Der er udfordringer, der skal håndteres.

Det er panelet, der skriver, at de noterer med bekymring, at næsten et årti er blevet tabt i 10'erne?

"Og dér må jeg bare konstatere, at hvis eksperterne havde kigget hele vejen tilbage var det anderledes. Hvis man starter omkring 1990, er udledningerne cirka halveret. Det er fakta. Og I de seneste aftaler har vi sat nogle mål, man skal arbejde med. Og det er også fakta. Der er et vedvarende konstant fokus på den her udfordring," siger Erling Bonnesen.

Men de snakker om, at I 10'erne skete der ikke meget. At et årti dér er blevet tabt?

"Ja. Og det har jeg allerede svaret på er smaskhamrende forkert."

Men det er da rigtigt, hvis du kigger på udledningen af kvælstof i Danmark. Så står den stille.

"Ved du hvad. Jeg kan svare nøjagtigt det samme igen. Fra 1990 til nu er det halveret. Og vi ved alle sammen, at det første går nemmest og hurtigst. Men det med at der ikke er sket noget. Altså. Jeg svarer det samme igen. Det er smaskhamrende forkert det, de siger. Det er jeg uenig i," siger Erling Bonnesen.

Men vi er enige om, at det er i samme periode, at I med Landbrugspakken fra 2015 giver lov til at gøde mere og ophæver randzoner. Er der ikke noget inde i dig, der tænker, at det måske var en fejl?

"Der var overhovedet ikke nogen fejl i det, vi besluttede på daværende tidspunkt. Vi står på mål for de aftaler, vi indgik på daværende tidspunkt. Det var der gode grunde til," siger Erling Bonnesen.

Røde partier vil lukke noget landbrug

Nogle af dine kolleger i rød blok siger, at nu har vi haft historisk meget iltsvind samt en rapport, der viser, at kvælstofmålet er korrekt, og at man derfor skal til at sætte hurtigere i gang med en akutpakke, der kan bringe udledningen ned allerede fra næste dyrkningssæson. Hvorfor siger du ikke sådan?

"Nu er det venstrefløjspartierne, og vi ved godt, at de bare vil lukke noget landbrug. Og bruger enhver anledning til at angribe landbruget. Jeg kigger efter at få nogle løsninger på bordet. Og det er det, vi har været igennem her," siger Erling Bonnesen.

Men skal der ikke speedes op på den korte bane?

"Jojo. Vi skal rykke så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Og vi følger de aftaler, der er lavet. Og her skal vi lave en midtvejsevaluering og have second opinion på bordet."

Ja. Altså fortsætte med den plan, der lå i forvejen?

"Ja. Vi skal videre i henhold til de aftaler, vi har lavet."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

0:000:00