Wammen: Dragsted udlægger Socialdemokratiets politik, som fanden læser Bibelen

Finansminister Nicolai Wammen går til modangreb på Enhedslistens Pelle Dragsted, der har beskyldt statsministeren for at omskrive den socialdemokratiske historie. Dragsted skal komme ned fra barrikaden, mener Wammen, der kalder SVM-regeringen for ”et klogt og naturligt valg”.

Finansminister Nicolai Wammen (S): "Der er behov for store og svære beslutninger, og det har vi vurderet, vi ikke kunne træffe sammen med Enhedslisten. Derfor er det klogt og naturligt, at Socialdemokratiet er i den regering, vi er."
Finansminister Nicolai Wammen (S): "Der er behov for store og svære beslutninger, og det har vi vurderet, vi ikke kunne træffe sammen med Enhedslisten. Derfor er det klogt og naturligt, at Socialdemokratiet er i den regering, vi er."Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Erik Holstein

Finansminister Nicolai Wammen (S) er sjældent en stridsmand, der finder de skarpe våben frem over for sine politiske modstandere. Men da han læste Altingets interview med Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, følte Wammen sig alligevel så provokeret, at han gik til modangreb. Det var ikke mindst Dragsteds tolkning af den socialdemokratiske historie, der fik Wammen til at fare i harnisk.

”Pelle Dragsted har gennem en stor del af sit politiske liv bekæmpet det, Socialdemokratiet står for. Når han gør sig til dommer over, hvad det vil sige at være en rigtig socialdemokrat, svarer det til, at jeg skulle udlægge teksten hos Enhedslisten, DKU eller andre steder, hvor Pelle har slået sine folder,” siger Nicolai Wammen og tilføjer:

"Dragsted udlægger Socialdemokratiets politik, som fanden læser Bibelen."

Kontroversen kommer efter, at Pelle Dragsted kritiserede ”Mette Frederiksens arbejd-arbejd-filosofi”, som han betegnede som et drastisk brud med den socialdemokratiske historie. Ifølge Dragsted har kampen for øget fritid altid været helt central i den socialdemokratiske historie.

Læs også

"Men Socialdemokratiet har gennem hele sin historie bygget på ret og pligt. Pelle Dragsted fokuserer udelukkende på rettighederne," siger Nicolai Wammen.

"Vi beder danskerne om at arbejde, og det har været en del af Socialdemokratiets fundament fra Dag 1. Vi er optaget af at mennesker er i arbejde, fordi det giver et bedre liv for den enkelte og samtidig er med til at skabe et stærkt velfærdssamfund."

Socialdemokratiet har altid bygget på ret og pligt, Dragsted fokuserer kun på rettighederne.

Nicolai Wammen (S)
Finansminister

Vil mangle 15.000 sosu’er
Nicolai Wammen tager imod i det såkaldte Struensee-værelse i Finansministeriet, hvor mange politiske sværdslag er slået. Der er dog indtil videre ingen, der er endt på hjul og stejle, som det skete for den uheldige kongelige rådgiver for 250 år siden.

Wammen erkender, at Socialdemokratiet gennem sin mere end hundredårige historie har arbejdet for kortere arbejdstid og længere ferie. Men han pointerer igen og igen, at det kun er den ene side af sagen:

"Det er rigtigt, at Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen har bygget på at skabe ordentlige forhold for lønmodtagerne og sørge for et fornuftigt arbejdsliv. Men vi har også altid lagt vægt at have et velfærdssamfund med hænder nok til at passe på vores syge og gamle og sørge for pasning og undervisning af vores børn."

"Selvfølgelig er der livssituationer, hvor man kan have behov for deltid, men samlet set har det danske samfund et behov for, at der er flere, der går på fuldtid. For hvis vi kigger frem mod 2035, vil vi mangle 15.000 sosu’er og 5.000 pædagoger," siger finansministeren. 

I 2035 vil vi mangle 15.000 sosu’er og 5.000 pædagoger.

Nicolai Wammen (S)
Finansminister

De sidste 100 år er det lykkedes både at udbygge velfærdssamfundet og nedsætte arbejdstiden. Hvorfor kan man ikke fortsætte med at gøre begge dele?

"Hvis vi skal kunne passe godt på velfærdssamfundet, så nytter det ikke noget, at alle går på deltid."

"Allerede i dag er det sådan, at man mange steder ikke kan få besat sosu-stillinger, når man slår dem op. Det samme ser man hos pædagoger og i sundhedsvæsnet. Det kan man jo godt lukke øjnene for og gemme sig bag paroler. Men man kan også tage ansvaret på sig."

Hovedløs uddannelsespolitik
Er hovedproblemet ikke snarere, at man de sidste 20 år har uddannet folk forkert, så for mange har taget akademiske uddannelser, mens alt for få har valgt håndværkerfag eller velfærdsuddannelser?

”Den problemstilling skal vi også tage fat i – og det har vi jo blandt andet gjort med universitetsreformen og vores udspil om erhvervsskolerne, hvor vi sætter næsten en milliard af til et yderligere løft af vores erhvervsskoler,” siger Wammen og fortsætter:

"Det er en kæmpe satsning, vi laver her, og det er netop, fordi vi kan se, at både velfærdssamfundet og erhvervslivet for brug for mange flere faglærte hænder."

Ikke alle mener, det er nok. Med universitetsreformen nedlægger SVM-regeringen otte procent af studiepladserne på universiteterne, men andelen af akademikere er fordoblet siden årtusindskiftet.

Burde I ikke have lavet en langt kraftigere dimensionering for at få flere over i velfærdsuddannelser og erhvervsuddannelser?

"Vi har lavet et markant ryk med universitetsreformen og med satsningen på erhvervsskolerne. Det er netop i erkendelse af, at det er blevet for skævt. Vi kan ikke løse fortidens synder bagudrettet, men vi kan sørge for, at vi i fremtiden indretter os klogere."

"Det gælder inden for velfærdssamfundet, men det gælder jo også i forhold til den grønne omstilling. Hvis vi ikke har elektrikere og smede, der skal sætte møllerne op, så kan vi holde nok så mange fine taler, men så sker der jo ingenting."

Hvis vi ikke har elektrikere og smede til at sætte møllerne op, kan vi holde nok så mange fine taler, men så sker der jo ingenting.”

Nicolai Wammen (S)
Finansminister

Regnemodeller til eftersyn
På Borgen har nogle af Wammens partifæller hæftet sig ved, at det efter Finansministeriets regnemetode altid vil være en god forretning at uddanne akademikere, fordi de ender i højtlønnede jobs og betaler en høj skat. Kritikere hæfter sig ved, at man i de beregninger ikke tager hensyn til, om det giver størst nytteværdi for samfundet at uddanne en proceskonsulent eller en sygeplejerske.

Hænger skævvridningen af uddannelsessektoren –og arbejdskraftmanglen i visse sektorer - ikke snævert sammen med den måde, I regner på i Finansministeriet?

"Der er to sider af mønten. Der er både spørgsmålet om økonomisk vækst - og hvad det er for funktioner, vi som samfund har mest brug for. Min opgave som finansminister er at have et helhedsbillede."

"Hvad angår regnemodellerne, har jeg som den første finansminister bedt Det Økonomiske Råd vurdere om, der er brug for at ændre i modellerne. Hvis de kommer tilbage og siger, at det er mere retvisende at regne på en anden måde, vil vi gå i en åben dialog med dem."

Naturligt med SVM
Universitetsreformen er for Wammen et eksempel på, at socialdemokraterne ikke bare kunne have forsat sammen med det gamle parlamentariske flertal:

"Jeg har som finansminister haft et ganske udmærket samarbejde med Enhedslisten og også lavet fine aftaler med dem. Men Enhedslisten er ikke ikke parat til de reformer, som er afgørende for at sikre det danske velfærdssamfund. Det gælder netop universitetsreformen."

"Problemet er, at Pelle Dragsted gerne vil dele penge ud, men når de skal skaffes, er svaret næsten altid højere skatter snarere end en balanceret økonomisk politik. Derfor ser man i øjeblikket Enhedslisten løbe væk fra forhandlingsbordet og op på barrikaden."

Var de finanslove, du lavede sammen med Enhedslisten ikke en balanceret økonomisk politik?

"Jo, det var det. Jeg er vist den socialdemokrat, der har lavet flest aftaler med Enhedslisten – og jeg står ved hver eneste af dem."

"Men hele grundlaget for SVM-regeringen er, at der er behov for at træffe store beslutninger for de kommende år. De beslutninger kan give modvind og være svære, og der har vi vurderet, at det ville vi ikke kunne gøre sammen med Enhedslisten. Det tror jeg sådan set, de er enige i."

"Derfor er det klogt og naturligt, at Socialdemokratiet er i den regering, vi er. Det betyder ikke, at vi ikke kan have et samarbejde med Enhedslisten på mange områder, men lige nu har Enhedslisten med Pelle Dragsted i spidsen valgt en benhård oppositionslinje."

Vi kunne ikke lave svære reformer som universitetsreformen sammen med Enhedslisten.

Nicolai Wammen (S)
Finansminister

Brokkeri i baglandet
Hvis kritikken kun kom fra Enhedslisten, kunne socialdemokraterne nok leve med det. Mere problematisk er det, at der for første gang i otte år også er kommet kritik fra baglandet, ikke mindst i fagbevægelsen og i kommunerne. Det så man på det nylige socialdemokratiske årsmøde i Aalborg.

Kritikken var jo ikke på højde Thorning-tiden, hvor Nyrup kom ind fra sidelinjen og holdt en brandtale til Thornings store ærgrelse, men…..

"Siger du med let skuffelse i stemmen!" udbryder Wammen med et smørret grin.

Indrømmet! Men det må alligevel være fair at sige, at stemningen var anderledes mat end tidligere år. Diskussionen om skattelettelser og besparelser i kommunerne er vel maksimal dårlig timing for jer?

"Jeg synes faktisk, der var en rigtig god stemning på årsmødet," siger Wammen ikke overraskende.

Han fortsætter: "Der var respekt for, at vi har stillet os i spidsen for en svær, men vigtig opgave med den nye regering."

"Når det gælder kommuner og regioner, har vi udover kommuneaftalen tilført yderligere en milliard. Så hvis man ser realvæksten i kommunerne og regionerne sammenholdt med skattelettelser, bliver der brugt 35 kroner i kommuner og regioner, hver gang der bliver brugt 1 krone til skattelettelser."

"Vi har allerede spillet ud med yderligere fem milliarder til sundhed, ved siden af de tre milliarder målrettet psykiatrien og næsten en milliard til løft af erhvervsskolerne. Vores 2030-plan vil ligeledes indeholde massive investeringer i velfærden."

Inflationsbålet
Men derfor er det jo stadigvæk sådan, at mange kommuner er nødt til at spare på den borgernære velfærd i øjeblikket. Hvad er forklaringen på det?

"Her spiller inflationen en afgørende dobbeltrolle: Når alting bliver ti procent dyrere, rammer det naturligvis også ude i kommuner og regioner. Det er helt reelt. Jeg har selv været borgmester og ved godt, hvor svært det er at få budgetterne til at hænge sammen."

"Nu er det så lykkedes for os at banke inflationen ned til det laveste i EU. Men vi risikerer at komme benzin på inflationsbålet, hvis vi begynder at banke penge ud i økonomien nu. Det vil ikke alene undergrave økonomien i kommuner og regioner, men alle danskeres økonomi."

Vil det virkelig puste til inflationen, hvis kommunerne får lov til at ansætte de sosu’er, de har behov for?

"Vores finanslovsforslag har en neutral finanseffekt. Så vi er gået til stregen, og hvis vi gav flere penge ud, vil det uundgåeligt skubbe til inflationen. Vi er gået langt for at give en hjælpende hånd til kommuner og regioner, men det skal stadig være økonomisk ansvarligt."

I øjeblikket løber Enhedslisten væk fra forhandlingsbordet og op på barrikaden.

Nicolai Wammen (S)
Finansminister

Famøse skattelettelser
Nicolai Wammen fremhæver flere gange, at Socialdemokratiet lovede skattelettelser i sidste valgkamp.

"Vi gik jo til valg på både at investere i velfærd og give fire milliarder i skattelettelser, ikke mindst ved at hæve beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere. Det betyder, at en enlig mor på HK-området kan få en skattelettelse på 7.600 kr."

"Det forstår jeg, Dragsted synes, er en dårlig idé. Jeg mener, det er rigtig fornuftigt også i forhold til, at mange danskere er blevet ramt af inflationen," siger finansministeren og tilføjer:

"Jeg håber, at Pelle Dragsted snart forlader den benhårde oppositionspolitik og kommer ind i Struensee-værelset og laver resultater."

Nicolai Wammen nåede at lave tre finanslove sammen med Enhedslisten, Radikale og SF inden socialdemokraterne gik i regering med de borgerlige.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Pelle Dragsted

Politisk ordfører, MF (EL)
BA i historie (Københavns Uni. 2001), master i retorik og formidling, Aarhus Universitet 2016

0:000:00