Alternativet: Sådan kan vi få færre børn på stuerne under coronavirus

DEBAT: Vi skal sikre, at daginstitutionerne kan levere omsorg og nærvær, samtidig med at de lever op til de omfattende sundhedsfaglige retningslinjer. Se på, hvordan børnetallet kan sænkes på stuerne, skriver Torsten Gejl (ALT) og to partimedlemmer.

Af Helene Liljendahl Brydensholdt, Nanna Høyrup Andersen og Torsten Gejl (ALT)
Antropolog, pædagog og børneordfører

Daginstitutioner og det pædagogiske personale presses i disse tider, når de skal udføre pædagogiske opgaver og samtidig leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer i forbindelse med Covid-19.

Der er nemlig ikke overensstemmelse mellem ressourcer og mængden af opgaver. Det stiller dagligt de ansatte i dilemmaer, hvor de skal vælge mellem at efterkomme krav om hygiejne og yde omsorg og nærvær overfor børnene.

Konsekvenserne kan være, at man ikke får levet op til hygiejnereglerne for minimering af smittespredning, hvilket har sine egne afledte effekter. Dertil er der konsekvenserne ved, at børnene ikke får den omsorg og tryghed, som er afgørende for deres udvikling og mentale sundhed. 

Dette kan medføre, at flere børn får behov for særlig støtte, og det er igen en udgift, som vi gerne skulle forebygge. Endelig kan den situation, som de ansatte befinder sig i, resultere i sygemeldinger på grund af stress, hvilket igen vil påvirke børnene, når deres kendte voksne forsvinder.

Tilskud til pasning af eget barn
Hvordan forebygger vi så, at ovenstående sker? I Alternativet foreslår vi, at man ser på, hvordan børnetallet kan sænkes på stuerne. 

Vi mener nemlig ikke, at løsningen kun er at ansætte mere personale på de kvadratmeter, der er. Vi går en kold tid i møde, og det bliver begrænset, hvor mange timer om dagen børn og voksne kan opholde sig udenfor på de zoneinddelte legepladser. 

Så hellere øge kvadratmeter per barn, som er positiv i forbindelse med smitteminimering, og som vil øge normeringen, så det pædagogiske personale bedre kan dele børnene op, sikre hygiejnen og have nærvær og omsorg om de børn, der er til stede på stuerne. 

I Alternativet vil vi gerne medvirke til at finde de løsninger, som kan føre til, at antallet af børn på stuerne sænkes, og herved sikre børnenes og det pædagogiske personales trivsel.

Et af vores bud er, at alle kommuner indfører tilskud til pasning af eget barn, hvilket eksempelvis vil appellere til forældre på barsel, som dermed kunne vælge at udsætte deres barns opstart i vuggestue.

Trivsel er god økonomi 
I Alternativet er vi meget optagede af at sikre trivsel, da vi som mennesker langt bedre kan håndtere kriser og omvæltninger i vores liv, når vi er i balance og oplever tryghed i vores hverdag. 

Vi kan gøre en kæmpe forskel på dette område, som udfylder en af de vigtigste samfundsmæssige opgaver, som det er at stille pasning til rådighed, så forældre kan gå på arbejde og holde liv i både økonomi, men også de rammer, som vi kender og finder tryghed i.

Der er god økonomi i god trivsel.

Forrige artikel Nye Borgerlige: EL’s børneordfører demonstrerer en arrogant statsideologi Nye Borgerlige: EL’s børneordfører demonstrerer en arrogant statsideologi Næste artikel EL: Profitforbud handler ikke om ideologi, men om brug af fællesskabets midler EL: Profitforbud handler ikke om ideologi, men om brug af fællesskabets midler
Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 4

Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 4

OVERBLIK: En minister er kaldt i samråd om fejl i sager om tvangsanbringelser, OK-21 forhandlinger ruller videre, og så er regeringens corona-indsats blevet evalueret. Her er overblikket over ugens vigtigste begivenheder på velfærdsområdet.