Om  
Evan Jensen

Dødsfald: Fhv. KL-formand og borgmester i Lejre Evan Jensen (90)

Evan Jensen, der var borgmester i Lejre gennem 32 år og MF 1966-71 samt formand for KL, er sovet stille ind. Han blev 90 år. 

Sara Fleckner Vilstrup

Evan Jensen døde mandag 21. december. Det skriver sn.dk

Evan Jensen (V) var borgmester i den gamle Lejre Kommune i stort set hele kommunens levetid, nemlig i årerne fra 1970 til 2002. Her valgte han ikke at genopstille på grund af sin alder.

Forinden havde Evan Jensen været medlem af Folketinget i årene 1966-71, valgt i Grenå-kredsen.

Når Venstre i Lejre i mange år havde absolut flertal, skyldtes det ikke mindst de mange personlige stemmer, som Evan Jensen fik. 

V og S-parløb til alles bedste
Ud over borgmesterposten fyldte arbejdet i KL (Kommunernes Landsforening) også en del. Evan Jensen sad i bestyrelsen fra 1978 til ’98 og var formand ad to omgange, fra 1982 til ’86 og igen fra 1994 til ’98. I årerne derimellem var han foreningens næstformand, hvor han kørte tæt parløb med Aarhus-borgmester Thorkild Simonsen (S). De forstod begge, at et godt samarbejde mellem de to store borgmesterpartier V og S gerne er til glæde for alle landets kommuner.

"Når Evan og jeg gik til møder med regeringen, behøvede vi nærmest ikke nogen formøder, for vi kunne næsten se på hinandens øjne, hvad vi ville sige. Vi havde et usædvanlig godt forhold. Vi kørte nogle gode forhandlinger. Og vi var oppe mod nogle skrappe finansministre i den periode", har den senere indenrigsminister Thorkild Simonsen tidligere sagt til KL's eget blad Danske Kommuner.

Trods sin stilfærdige, underspillede fremtoning kom Evan Jensen dermed igennem flere årtier til at præge dansk kommunalpolitik, hvor han ikke blot ydede sin indflydelse på udviklingen i Lejre Kommune, men altså også satte sit præg på hele den kommunalpolitiske agenda. 

Han repræsenterede Danmark i EUs Regionsudvalg 1993-98.

Spor står fast
Ud over de ovennævnte samfundsposter besad Evan Jensen en række andre tillidshverv, herunder posten som formand for det nuværende Sjællandske Medier i perioden 1982 til 2003, ligesom han var formand for Kuben og Boligfonden Kuben 1993-99. Han har ligeledes været formand for Kommunekredit 1998-2002 og udpeget til Dommerudnævnelsesrådet 2003-07.

Evan Jensen, der var født i Østrup, Himmerland, fik en landbrugs- og læreruddannelse og startede sin jobmæssige løbebane som lærer ved Nordborg Slots Efterskole 1952-55, siden ved Gudenådalens Ungdomsskole, Ulstrup 1955-63, hvorefter han var forstander ved Den Liberale Skole Breidablik, i Holte i årene 1963-66. Han blev så sekretær ved Foreningen Nordens hovedkontor 1966-70 frem til valget til borgmester.

Interessen for det oplysningsmæssige kom også til udtryk ved, at Evan Jensen var formand for Liberalt Oplysnings Forbunds Landsorganisation.

En af de store Venstremænd er gået bort, men hans spor står fast.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Evan Jensen

Fhv. borgmester (V), Lejre Kommune, fhv. MF, fhv. formand, KL
lærer (1955)