Håndværkere: Erhvervsskoler skal uddanne i bæredygtige byggemetoder

DEBAT: Det skal gøres rentabelt at renovere og genbruge, det skal reguleres, hvilke materialer der bygges med, og så skal vi uddanne en ny generation af håndværkere, der kan bygge bæredygtigt, skriver Bodil Signe Wedele og Helga Mathiassen.

Af Bodil Signe Wedele og Helga Mathiassen
Bygningssnedker og tømrer, begge aktive i 3F

Når man har sin daglige gang på en byggeplads, ved man, at der bliver produceret enorme mængder affald. At der er en masse materialespild på grund af dårlig planlægning. Og at det næsten altid bedre kan betale sig at rive hele lortet ned og bygge noget nyt. For det er dyrt at renovere og billigt at købe nye materialer.

Vi mener, at der er noget grundlæggende galt, når det ikke kan betale sig at renovere og genbruge materialer. Hvis byggematerialernes pris afspejlede, hvor meget de belaster klimaet og miljøet, ville nybyg være radikalt dyrere.

Tænk, hvis man lagde afgifter på nye materialer – især de mest CO2-udledende – og samtidig gav tilskud til genbrug af materialer og renoveringsprojekter? Det kunne vende op og ned på den "riv ned og byg nyt"-kultur, man oplever i byggebranchen i dag.

Branchen skal reguleres
I Danmark er byggebranchen blevet rigtig god til at bygge på en måde, så vores bygninger har et meget lavt energiforbrug, men man har ikke haft øje for, hvor stort klimaaftryk materialer, produktion og opførelse har.

Vi isolerer eksempelvis som aldrig før for at spare på varmen. Men vi ser ikke på, hvor meget energi det koster at producere det mineraluld, som langt de flest huse isoleres med. I nybyg i Danmark udgør materialerne over 70 procent af klimaaftrykket i hele bygningens levetid.

Skiftet fra at se på bæredygtigt byggeri som noget, der handler om brugsfasen, til at se på den energi, der bruges på at producere og transportere byggematerialer, er derfor enormt vigtigt! Regeringen bør indføre regulering af byggematerialer, der gør det naturligt for alle at tage det bæredygtige valg.

Forureningstunge byggematerialer, hvor beton er den helt store spiller og alene står for 5 procent af verdens CO2-udslip, skal reguleres, så de kun bruges, hvor der ikke findes andre alternativer.

Beton udgør 90 procent af nye byggematerialer. Ved at omstille en stor del af dette til træ, vil man spare en masse energi på produktionen og transporten. Samtidig har træ den gode egenskab, at det lagrer CO2, når det vokser, og derfor faktisk kan ses som en del af løsningen på klimakrisen.

Uddannelse til fremtiden
En omstilling til en mere bæredygtig byggebranche kræver også en omstilling og forbedring af vores erhvervsuddannelser og efteruddannelser. Det er ganske vist oftest bygherre, virksomheder og rådgivere, der vælger, hvilke materialer og metoder der skal bygges med, men det er os, der skal udføre det. Bæredygtighed, kritisk materialevalg og vigtigheden af affaldssortering er alt sammen noget, der bør fylde meget mere på erhvervsuddannelserne.

Erhvervsskolerne skal uddanne håndværkere til fremtidens arbejdsmarked, og det er derfor vigtigt, at der sættes ind med ressourcer, så erhvervsskolerne kan undervise i den nyeste viden og efteruddanne lærerne i bæredygtige byggemetoder. Det er helt klart vores oplevelse, at mange lærlinge efterspørger mere fokus på bæredygtighed, klima og miljø i undervisningen.

Også efteruddannelserne skal have et løft i kvalitet, og vi skal have bedre muligheder for at tage efteruddannelse, blandt andet i form af fuld løn under uddannelse. Lige nu tager alt for få efteruddannelse. Det skal vi have vendt, hvis det skal lykkes at omstille byggebranchen.

Frem for at det er virksomhederne, der skal sende deres ansatte på kursus, burde det være os selv, der kunne tilmelde os kurser. På den måde kan vi sætte gang i at omstille en branche, der alt for længe har udledt meget mere CO2 end nødvendigt!

Forrige artikel Ingeniører: Politikere skal stille krav til byggeriet for at sikre grøn omstilling Ingeniører: Politikere skal stille krav til byggeriet for at sikre grøn omstilling Næste artikel Boligminister: Byggeriet må på banen med klimavenlige byggeløsninger Boligminister: Byggeriet må på banen med klimavenlige byggeløsninger