Debat

PKA Pension: Sociale investeringer har behov for staten som fødselshjælper

TEMADEBAT: Pensionsbranchen ser store muligheder og mening i at kaste sig ud i sociale investeringer. Men det kræver, at staten giver støtte og sikkerhed til sætte gang i investeringerne, skriver Michael Nellemann Pedersen.

Pensionskasser regner nøje på risikoen forbundet med investeringer. Social eller ej. Derfor skal staten støtte og skalere de sociale investeringer, mener investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen.
Pensionskasser regner nøje på risikoen forbundet med investeringer. Social eller ej. Derfor skal staten støtte og skalere de sociale investeringer, mener investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen.Foto: PKA Pension
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Michael Nellemann Pedersen
Investeringsdirektør, PKA Pension

Først og fremmest er det som arbejdsmarkedspensionskasse vores kerneopgave at investere vores medlemmers pensionsformuer med det bedst mulige afkast for øje.

Samtidig har vores over 325.000 medlemmer en klar forventning om, at vi investerer deres pensionspenge på ansvarlig vis, og at investeringerne kan være med til at gøre en positiv forskel for det samfund, vi lever i og er en del af.

Heldigvis er der en lang række områder, hvor vores investeringer i dag både resulterer i et solidt afkast til medlemmerne og bidrager til omkringliggende samfund.

Fakta
Temadebat: Hvordan skaber vi et nyt marked for sociale investeringer?

Altinget Civilsamfund sætter gennem denne temadebat fokus på marked for sociale investeringer, hvor vi udforsker, hvad potentialet er i de sociale investeringer, og hvor faldgruberne ligger. 

Repræsentanter for sociale organisationer, kommuner, fonde, institutionelle investorer og andre med viden om feltet giver deres bud på mulige partnerskaber, investorer, udfordringer og nye indsatser.

Debatpanelet udvides løbende, da vi er interesserede i alle relevante aktørers perspektiv. Skriv til [email protected], hvis I vil blande jer i debatten.

I Danmark er der mange mindre og lovende forsøgsprojekter i gang, men for at pensionskasserne kan byde sig til, skal investeringerne skaleres og sættes i system.

Michael Nellemann Pedersen
Investeringsdirektør, PKA Pension

Det gælder blandt andet sol- og vindenergi i ind-og udland, etablering af svanemærkede boliger, men også sociale investeringer.

Fra globale til danske sociale investeringer
I skrivende stund har PKA investeret 6,7 milliarder kroner på det sociale område.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Blandt andet er vi med til at understøtte og skabe stærkere sundhedssystemer i en række tredjeverdenslande igennem en obligation udstedt af Verdensbanken.

Det vil vi gerne bidrage til mere af i Danmark.

Vi vil også gerne bidrage yderligere til det danske velfærdssamfund gennem sociale investeringer.

For det giver god mening, når medlemmernes pensionsopsparinger kan hjælpe mennesker på rette spor i livet, aflaste trængte økonomier og tilmed give et afkast til PKA-fællesskabet.

Læs også

Sociale investeringers muligheder
Som pensionsforvalter for en stor del af det danske velfærdspersonale, er det derfor ikke nyt, men nærliggende, for PKA at afsøge mulighederne for sociale investeringer.

I lyset af coronapandemien er vigtigheden og værdien af det arbejde, der bliver udført i det danske sundhed- og velfærdssystem om muligt kun blevet mere tydelig.

Vi vil gerne være med til at understøtte det sociale område og ikke mindst den gode indsats, der allerede udføres af vores medlemmer til gavn for samfundet og dets sårbare grupper.

Mange skæver på det sociale område til såkaldte sociale effektinvesteringer.

Her giver private aktører en kapitalindsprøjtning til sociale indsatser, som en serviceleverandør, som et bosted eller lignende, driver og udfører efter aftale med en offentlig instans for eksempel en kommune.

Vigtig brik i model for sociale investeringer mangler
I Danmark er der mange mindre og lovende forsøgsprojekter i gang, men for at pensionskasserne kan byde sig til, skal investeringerne skaleres og sættes i system.

For uanset hvilken investering, der er tale om, så regner pensionskasser nøje på den risiko, der er forbundet med investeringen. Social eller ej.

Med vores kerneopgave in mente, skulle risikoen gerne kunne opvejes af et afkast over en længere periode.

Som pensionskasse vil vi med udsigt til en sund forretning gerne foretage langsigtede og illikvide investeringer på det sociale område og lade blandt andet vores medlemmer med de rette fagkompetencer tage sig af selve driften.

Det gør vi blandt andet i dag med flere langsigtede OPP-projekter, der forbedrer de fysiske rammer for det faglige personale, og dermed giver de bedste vilkår for at hjælpe den enkelte borger.

Arbejdet for sociale investeringer er stadig i sin spæde start, og usikkerhederne for projekter i større skala er mange.

Derfor kan det være svært at tegne et retvisende billede af alle muligheder og risici samt, hvor stor sandsynlighed der er for, at vi kan stille vores medlemmer et afkast i udsigt.

Uden hjælp vil mange gode intentioner derfor gå i stå.

Find inspiration i Danmarks vindmølleeventyr
Fra vores side er der altså en stor interesse, men også en del risiko forbundet ved at investere i sociale indsatser af større skala i Danmark, fordi erfaringerne er sparsomme.

Selvom flere europæiske lande har prøvet kræfter med større sociale investeringer, så kan indsatserne ikke oversættes 1:1 til det danske samfund.

Uden yderligere sammenligning stod man for år tilbage i kølvandet af oliekrisen og ville skabe et incitament til at investere i vedvarende energi.

Ved hjælp af politisk enighed om støtteordninger hjalp man investorer ind på markedet på et område, hvor projekterne stadig var på forsøgsniveau og vindmøller mest hørte til i privaten.

Her gjorde politisk velvilje Danmark til en frontløber på vindmølleområdet og opfandt en model, der sikrede elpriserne nogle år frem, mindskede risikoen i vindmølleinvesteringerne og dermed attraktivt for blandt andet pensionskasser.

Det er en helt anden sag at investere i mennesker, og der er meget mere på spil end blot elpriser.

Staten skal være sikkerhedsnet
Dog er vores indtryk, at mange i pensionsbranchen gerne vil investere på det sociale område, hvis der er afkast at hente for alle parter.

I stedet afventer pensionskasserne hinanden bag kulissen, selvom vi har de økonomiske muskler og velvilje blandt vores medlemmer til at sikre tryg velfærd for flere.

For at pensionskasserne for alvor kan komme ind og sætte turbo på de sociale investeringer i Danmark, er der på samme måde, som ved udviklingen af den danske vindmølleindustri, brug for, at staten går ind og tager en del af den risiko, der er forbundet med at investere i et ukendt marked.

Ved at gøre dette kan staten bidrage som fødselshjælper til et nyt kapitel for sociale investeringer i dansk regi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00