DI: Vellykkede digitaliseringsprojekter kræver offentlig-privat samarbejde

DEBAT: Alle offentlige it-projekter har ikke været lige gode. DI mener, at alle skal have mulighed for at præge samspillet mellem samfund og teknologi. Det kræver stærke samarbejder mellem det offentlige og private virksomheder, skriver Christian Hannibal.

Af Christian Hannibal
Branchedirektør (konst.), DI Digital

Siden coronakrisens begyndelse har Danmark vist, at vi sammen er maratonløbere, når det kræves af os.

Vi har i højhastighed formuleret hjælpetiltag på hjælpetiltag i tillidsfuld offentlig-privat dialog. Men længe før krisen har vores velfærdssamfund på det digitale område været kendetegnet af tæt offentlig-privatsamarbejde.

Derfor er der også løbet digitale sprint de sidste uger i hjemmet, i virksomhederne og i sundhedsvæsenet og undervisningssektoren.

Sprint som er lykkedes, fordi vi har trænet godt sammen, og gennem årene har skabt et fundament af digital infrastruktur, tillid og omstillingsparathed.

Men ligesom alle andre træningsprogrammer, så skal de udvikles, så vi hele tiden bliver hurtigere, højere og stærkere for nu at citere det olympiske motto.  

Derfor hilser DI det velkomment, at Rigsrevisionen er ved at undersøge beslutningsprocesserne omkring offentlige it-investeringer. Der er ingen tvivl om, at det ikke har været alle offentlige it-projekter, der har været lige gode.

Brugerne skal høres
Der er heller ingen tvivl om, at vi alle kan blive klogere på, hvordan beslutninger om tilrettelæggelse og indkøb af store som små digitale løsninger til det offentlige foregår.

I DI arbejder vi med en række principper, som vi mener bør kendetegne den digitale udvikling af velfærden.

Heraf lyder det ene for eksempel at ”digitaliseringen skal skabe værdi for mennesket, for erhvervslivet og for samfundet.”

Et andet understreger, at ”alle skal have mulighed for at præge samspillet mellem samfund og teknologi.”

Det betyder, at beslutninger om nye indkøb, systemudviklinger, erstatning af legacy-systemer skal tage udgangspunkt i gevinsten for os som borgere i mødet med det digitale, og at for eksempel offentlige medarbejdere får mulighed for at byde ind i de digitale projekter, der skal løfte og lette deres opgavevaretagelse.   

For alle har hørt om digitale projekter, der ikke har involveret eller taget højde for de medarbejdere, der skulle bruge løsningen. Når nedslående tal for eksempel viser, at hver fjerde offentligt ansatte mener, at digitaliseringen har ført til et øget tidsforbrug på rutineopgaver, bliver man jo trist.  

Et godt offentligt digitaliseringsprojekt gør, at man kommer til at bruge mindre tid på gentagelser, får løftet kvaliteten af sine opgaver, og får skabt mere rum til de varme hænder. Ikke omvendt.

Digitalisering skal jo gøre livet lettere for vores læger, lærere og SOSU-assistenter, så de får mere tid til at helbrede, undervise vores børn og give omsorg til vores ældre. Teknologianvendelse skal også i sig selv løfte kvaliteten af vores velfærd, når den for eksempel understøtter borgerens særlige behov. 

Plads til at tænke nyt
For at kunne lykkedes med det, skal både ledere og medarbejdere i den offentlige sektor have frihed og kompetencer til at udfordre vante arbejdsgange.

Der skal være plads til at tænke nyt, og så skal vi ikke være bange for at udvikle i offentligt-private partnerskaber, hvor begge sider af bordet har hånden på kogepladen.

Vi ser det allerede ske med udviklingen af NemID, om lidt MitID, hvor banker og stat er fælles om at tegne arkitekturen, investere i udviklingen – og tage risikoen og ansvaret. På samme måde bør vi tænke i partnerskaber på andre kritiske områder.

Vi glæder os til at læse Rigsrevisionens konklusioner, når de rammer skærmen.

Men indtil da så lad os tage dialogen om, hvilke principper vi skal basere udviklingen af vores digitale fundamenter på, så Danmark også er digitalt rustet til de næste maratoner.

Forrige artikel ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende Næste artikel Debat: Statsligt it-projekt risikerer at gå galt allerede i indkøbsfasen Debat: Statsligt it-projekt risikerer at gå galt allerede i indkøbsfasen
Stormomsust eks-departementschef skal rådgive om tech-trusler

Stormomsust eks-departementschef skal rådgive om tech-trusler

SIKKERHED: Udenrigsministeriet opretter en ny stilling som "særlig repræsentant for nye trusler og teknologier". Den skal Forsvarsministeriets tidligere departementschef og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Thomas Ahrenkiel varetage, mens tjenesten undersøges af en kommission.