Debat: Innovation i offentlig it sikres ved at aktivere bredden i markedet

DEBAT: Desværre gennemføres for mange offentlige it-projekter ’som man plejer’. Vi skal give mulighed for at SMV’er og startups kan bidrage til store udbud, skriver Natasha Friis Saxberg.

Af Natasha Friis Saxberg
Direktør, IT-Branchen

Den danske lovgivning er kompleks, og derfor er kravene til it-understøttelse af den offentlige forvaltning også omfattende.

Det fører ofte til it-projekter, der er kendetegnet ved en procestung udbudsfase med mange og meget detaljerede krav til løsningen og en traditionel vandfaldstilgang til udviklingen.  

Skyhøje omkostninger snævrer feltet ind 
Med en tung og omfangsrig udbudsfase med store krav til leverandørerne betyder det, at det ofte kun er relativt få store virksomheder, der har mulighed for at byde ind på opgaven.  

Store dele af den offentlige sektor er skolet i denne tilgang, og den tilvælges ofte som rygmarvsreaktion, når der skal udvikles nye løsninger.  

Det betyder alt andet lige, at det offentlige går glip af en stor del af markedets innovationskapacitet, som man vil kunne aktivere med en mere nuanceret tilgang til it-udbud. 

Der er mange projekter, hvor det har givet rigtig god mening at bruge traditionelle vandfaldsmodeller. Men det er sundt at overveje fra gang til gang, hvilken tilgang der er bedst.  

I mange tilfælde kan det for eksempel give mening at dele større udbud op i mindre delprojekter, at gennemføre innovationssamarbejder eller lade markedet udvikle løsningerne selv, og lade det offentlige købe licenser.  

Alle tilgange har styrker og svagheder, men det er gennem varieret brug af forskellige udbudsteknikker, at vi aktiverer den største bredde i markedet og gør bedst brug af de mange leverandører.  

Risiko for mangel på it-leverandører
Offentlige it-udbud har i mange år understøttet en god og sund konkurrence, hvor flere leverandører hver gang har stået i kø for at vinde opgaven.  

Men med stigende krav fra det offentlige og for ensporet tilgang til udbud ser vi oftere og oftere, at det ender med, at det offentlige må acceptere kun at have et enkelt eller slet ingen bud ved målstregen.  

Det er langt fra utænkeligt, at manglen på it-leverandører vil være en af det offentliges væsentligste udfordringer i en ikke så fjern fremtid.  

Derfor bør det offentlige have en stor interesse i at skabe et marked, hvor både store og små leverandører kan være med – og som kan hjælp de små med at vokse sig store med tiden, og opgaverne ligeså.  

Det offentlige kunne for eksempel overveje, at stille krav ved gennemførelse af større projekter om at en del af opgaven, for eksempel 10 procent, skal leveres i partnerskab med startups og SMV’er.

Det vil ikke blot aktivere den store underskov af mindre leverandører, men vil også skabe en trappe de mindre kan klatre op ad, indtil de er klar til selv at byde på offentlige opgaver. 

Det offentlige bakker op om øget samarbejde på tværs 
Regeringen, KL og Danske Regioner har med den netop offentliggjorte aftale om kommunernes og regionernes økonomi erkendt problemet og lagt op til et nyt offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger.  

Målsætningen er, at det offentlige skal blive bedre til at understøtte de innovative indkøb og fleksible udbud. Det skal blandt andet ske ved at sikre igangsættelse, implementering og erfaringsopsamling af konkrete innovationsprojekter.

Planen er at etablere et samarbejde mellem den offentlige sektor og repræsentanter fra erhvervslivet med henblik på at fremme innovation og ny teknologi. 

I IT-Branchen deler vi denne ambition og er klar til at bidrage.

Forrige artikel Konsulent: Vi skal sikre fortrolig data­udveksling med et nationalt it-netværk Konsulent: Vi skal sikre fortrolig data­udveksling med et nationalt it-netværk Næste artikel KMD: Statslige it-projekter bør skrue ned for detaljerede krav KMD: Statslige it-projekter bør skrue ned for detaljerede krav