Debat: Giv små og mellemstore virksomheder plads i offentlig it

DEBAT: Det offentlige risikerer at miste innovation og muligheden for at få endnu bedre it, når omfattende udbud risikerer at udelukke SMV’erne, skriver Kim Bjørn Tiedemann.

Af Kim Bjørn Tiedemann
Direktør for it-udvikling og teknologi, Schultz

Formålet med udbud er at sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter.

At svare på et udbud kan dog tage hundredvis af timer, og det er sjældent noget, man som mindre virksomhed har råd til at investere i.

Samtidig har en mindre virksomhed heller ikke standardbesvarelser liggende på hylden, som de kan bruge til udbuddene, hvilket yderligere forhøjer barrieren.

Det sidste tilbud, som jeg var med til at skrive, bestod af 1.560 sider.

Spørgsmålet er, om udbud egentlig er fair og sikrer lige adgang for alle, eller om det offentlige inviterer til en lukket fest?

Min påstand er, at det offentlige risikerer at miste innovation og muligheden for at få endnu bedre it ved ikke at invitere de små og mellemstore virksomheder (SMV) indenfor.

For små og mellemstore virksomheder har en anden indbygget agilitet og kan hurtigere omstille sig til kunden.

Tre måder at åbne for festen
Ikke alle offentlige IT-projekter egner sig til mindre leverandører.

Nogle løsninger er store og samfundskritiske, og her ønsker man en robust leverandør. Det forsøger man at løse ved at stille krav om omsætning og kvalitet på efterfølgende drift og vedligehold.

Men andre gange kan agilitet og hurtige løsninger netop være vigtige parametre.

Et eksempel er det nye Covidmeter eller Smittestop-app, hvor en mindre startup lynhurtigt satte i værk hen over en weekend, men blev fravalgt. Her faldt valget i stedet på en kendt og stor leverandør - endda uden udbud.

Jeg prøver at give mine bud på, hvordan vi får en mere fair og lige udbudsproces, der er åben for alle.

1. Prøv det af
Ville du turde at købe et IT-projekt for mange millioner baseret på et skriftligt udbudsmateriale og et tilbud, som leverandørerne kun har haft 40 dage til at skrive? Uden at have testet samarbejdet og løsningen?

Jeg ville ikke, og derfor foreslår jeg, at offentlige kunder inviterer et par leverandører ind til at lave en POC (proof of concept) for at få en fornemmelse for samarbejdet og leverandørens tanker om løsningen.

Udfaldet af en workshop kan sagtens være et tildelingskriterie i et offentligt udbud.

2. Et agilt setup med kunden som projektleder
En anden mulighed er et agilt setup, hvor offentlige kunder køber navngivne konsulenter med relevante kompetencer og leverandørens agile udviklingsmetode.

Det skal være baseret på en simpel kontrakt, hvor kunden løbende kan se, hvad der leveres, og samtidigt skal det være muligt at smide leverandøren på porten med kort varsel.

Det kræver, at kunden er klar i spyttet om, hvad der skal udvikles, og kan styre projektets økonomi og retning.

Lige meget hvad er det nok meget sunde principper. Fordelen er et nemt og simpelt kontraktparadigme, som giver kunden maksimal frihed og SMV’er mulighed for at byde sig til.

3. SKI version 2.0
Meget offentligt it købes ind via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), hvor der er udvalgt en række leverandører. Det er min opfattelse, at mange SMV’er synes, at det er svært at komme på aftalerne.

Det sidste udbud 02.17, der kørte for få måneder siden, og som efterfølgende er blevet annulleret, krævede, at leverandøren kunne stille med mange og komplekse referencer. Det er umuligt for mindre leverandører, som typisk har færre kunder og mindre projekter.

Jeg foreslår, at man gør det nemmere for SMV’er at komme på aftalerne. For eksempel kunne udvælgelseskriterier opdeles i to dele:

Et sæt for projekter med stor økonomi og et andet for mindre projekter. En SMV kan dermed med mindre indsats byde ind på SKI-aftalerne.

Skal SMV’er byde ind på offentlige IT-udbud, kræver det en ændring af udbudsprocessen.

Jeg er kommet med tre forslag til at få åbnet festen for SMV’er. Det modsatte, mener jeg, skader konkurrencen, mindsker innovationen og hindrer bedre brug af skattemidlerne.

Forrige artikel Dansk IT: Det er tid til en digital omstilling af uddannelsessystemet Dansk IT: Det er tid til en digital omstilling af uddannelsessystemet Næste artikel Rådgiver: For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed Rådgiver: For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed "big business"
Det her ville en computer aldrig kunne skrive …

Det her ville en computer aldrig kunne skrive …

KOMMENTAR: Her kommer en artikel, som en computer ikke ville kunne skrive. Det er en lidt rodet historie. Den springer rundt, og hiver underlige perspektiver ind fra vidt forskellige kilder, og så er den meget præget af den person, der har skrevet den. Det er faktisk en af de mest flippede kommentarer, jeg har skrevet et stykke tid. Den er, kort sagt, meget menneskelig.