IT-Branchen: It-katastrofer undgås ved at sikre digitale kompetencer bredt

DEBAT: Digital forståelse bør være en kernekompetence hos alle offentligt ansatte. Man kunne med fordel integrere kurser om digitalisering for nyansatte, skriver Natasha Friis Saxberg.

Af Natasha Friis Saxberg
Adm. direktør, IT-Branchen

Digitalisering bør være en kerneopgave for den offentlige sektor, da vellykkede it-projekter er en altafgørende forudsætning for, at vi også i fremtiden kan vedligeholde vores høje velstand og velfærd.

Men digitalisering er langt fra topprioritet, når det offentlige søger kompetencer.
Ikke forstået på den måde, at det offentlige bør udvikle egne it-løsninger og hyre egne programmører.

Men digital forståelse bør være en kernekompetence hos samtlige offentlige ansatte.

Forståelse for digitaliseringsklar lovgivning, for dataanvendelse og databeskyttelse samt kompetencer indenfor formulering af krav og leverandørsamarbejde.

Manglende digitale kompetencer i den helt brede forstand er en af de medvirkende årsager til, at mange offentlige myndigheder har svært ved at løfte og implementere større it-projekter og i sidste ende indfri potentialet.

Der er behov for viden i hele forløbet
Ifølge en nylig undersøgelse fra Rambøll, mener blot 17 procent af alle offentlige medarbejdere, at de på deres arbejdsplads har tilstrækkelige digitale kompetencer i forhold til de krav, digitaliseringen stiller i dag.

Det er en kæmpe udfordring, når mere og mere bliver digitaliseret samtidig med at implementeringshastigheden og udrulningerne tager til.

Allerede når ministerierne udarbejder lovgivning og vejledninger, er der brug for viden om, hvad der kan understøttes digitalt, og hvad der kræver manuelle processer.

Den viden skal ligge på rygraden af alle, der deltager i lovgivningsarbejdet, så lovgivning giver digitale muligheder fremfor begrænsninger.

Helt basalt er der brug for offentligt ansatte, der både har en stor og dyb indsigt samt viden indenfor deres domæne og samtidig kan omsætte dette til behov og krav til fremtidens løsninger.

Det er de enkelte fagmedarbejdere, der reelt skal kunne definere, hvad man vil have, at digitale løsninger skal kunne hjælpe dem med. Alternativt at have muligheden for at inddrage eksperter udefra.

Og endelig, men bestemt ikke mindst, har vi brug for offentligt ansatte med klassiske projektstyringskompetencer, så det offentlige kan styre godt igennem udviklings- og implementeringsprojekter, og sikre et godt og konstruktivt samarbejde med leverandørerne.

Det handler blandt andet om at sikre en vis grad af fleksibilitet i udviklingsforløbet, sikre god håndtering af risiko og finde løsninger på de problemer, der opstår i forløbet.

Bredden skal løftes
Vi har mange dygtige folk i det offentlige, men der er ikke nok af dem, til at kunne løfte alle fremtidige it-projekter. Så der er behov for at løfte bredden, hvis vi skal undgå fremtidige digitale katastrofer.

Staten har allerede etableret et Digitaliseringsakademi, med det helt rigtige fokus, men der er behov for at skubbe det mere bredt ud, hvis vi for alvor skal kunne høste digitaliseringseffekten i det offentlige.

Mange nyansatte i den offentlige forvaltning tilbydes i dag et begynderkursus i offentlig forvaltningsret eller god embedsmandsskik.

Man kunne med fordel udbygge denne velkomstpakke med relevante kurser fra digitaliseringsakademiet, der kan ruste dem bedre til at understøtte den stigende digitalisering af det offentlige.

På samme måde kunne man med fordel også sikre, at der blev prioriteret midler til at løfte de digitale kompetencer hos de vigtige embedsmænd, der i dag sidder på store dele af det offentliges viden om de processer, lovgivning og data, der er så afgørende for digitaliseringen af den offentlige sektor.

Kun ved at løfte de digitale kompetencer og viden om teknologier og muligheder i det offentlige, kan vi sikre at alle i det offentlige effektivt kan bidrage til den afgørende digitalisering.

Forrige artikel Dansk IT: Statslige it-projekter skal styrkes med langsigtede strategier Dansk IT: Statslige it-projekter skal styrkes med langsigtede strategier Næste artikel Finanssektoren: Digitalisering skal gøre arbejdsmarkedet omstillingsparat Finanssektoren: Digitalisering skal gøre arbejdsmarkedet omstillingsparat