Her er statens mest brugte konsulenthuse

DOKUMENTATION: Staten brugte 4,6 milliarder kroner på konsulenter i 2018. Her er et overblik over statens 15 mest brugte konsulenthuse, og hvor mange penge der er brugt på dem.

Foto: /ritzau/Mads Claus Rasmussen
Simon Friis Date

I 2018 brugte staten halvanden milliard mere på konsulentydelser end i 2015, hvor Løkke overtog statsministerposten. Det stigende forbrug er afspejlet i både it- og management-konsulentydelser.

Her er et overblik over statens 15 mest brugte konsulenthuse.

1. Netcompany
It-konsulentvirksomheden er med knap 420 millioner kroner det firma, der har solgt konsulentydelser for det største samlede beløb i 2018. Virksomheden har gennem de seneste år overtaget en række eksisterende centrale offentlige løsninger, heriblandt Borger.dk hos Digitaliseringsstyrelsen, og står desuden for at udvikle og implementere det system, der skal erstatte EFI, Skats tidligere fællesinddrivelsessystem.

Konsulentydelser for staten i 2018: 419.644.931 kroner.

2. Deloitte statsautoriseret revisisionspartnerselskab
Som verdens største revisions- og rådgivningshus kan Deloitte tilbyde løsninger i staten på alt fra strategi til implementering, hvilket blandt andet omfatter strategisk analyse, evaluering, økonomistyring og digital transformation. Deloitte har blandt andet leveret analyser til Energi- og Klimaministeriet, Energistyrelsen og Finansministeriet om fremme af konkurrence ved etablering af havmølleparker, vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af havmølleparker, rådgivet Forsvarsministeriet om indkøb af F16-kampfly og bistået Skat med udvikling, vedligeholdelse og drift af EFI. Deloitte har over 500 medarbejdere i Danmark.

Konsulentydelser for staten i 2018: 282.987.535 kroner.

3. DXC Danmark
DXC er en multinational it-koncern, der blev dannet i 2017 som sammenslutning af det amerikanske CSC og en division af Hewlett Packard. Huset er hovedleverandør af it til staten og har tidligere været med til at udvikle EFI i Skatteministeriet.

Konsulentydelser for staten i 2018: 271.876.392 kroner.

4. IBM Danmark
IBM er en konsulent- og teknologivirksomhed, hvis opgaver spænder fra drift og udvikling af systemer og it-infrastruktur. Ifølge virksomheden selv oplever de lige nu stigende efterspørgsel på brugernære design- og medarbejderudviklingsopgaver. Virksomheden har blandt andet rådgivet om kunstig intelligens og billedgenkendelsesværktøjer i vedligeholdelsen af Sund & Bælts broer og tunneller og rådgivet Forsvaret og Skat i arbejdet med at gå fra gamle til nye systemer, herunder brug af cloud-løsninger.

Konsulentydelser for staten i 2018: 195.203.410 kroner.

5. Accenture
Accenture er en international konsulentvirksomhed, som rådgiver inden for både teknologi, digitalisering, strategi og management. For staten har Accenture blandt andet stået bag den rapport, der dannede grundlag for oprettelsen af Statens It og rådgivet og lavet analyser af EFI for Skatteministeriet. Virksomheden har for nylig opkøbt et af Danmarks største reklamebureauer, Hjaltelin, Stahl & Co.

Konsulentydelser for staten i 2018: 192.813.283 kroner

6. KMD
Som it-konsulenthus står KMD med egne ord for "hele værdikæden fra strategisk sparring, udarbejdelse af projektbeskrivelser, udvikling og implementering af softwareløsninger samt efterfølgende vedligeholdelse, support og drift". KMD står blandt andet for drift, vedligehold og udvikling af Nationalbankens administrative systemer, udviklingen af det nye fællesstatslige budgetsystem til Moderniseringsstyrelsen og implementeringen af en digital sagsbehandlingsløsning hos Rigspolitiet, ligesom virksomheden var en af Skatteministeriets leverandører af it-systemet EFI. Koncernen beskæftiger cirka 3.200 ansatte og har en årlig omsætning på 5,6 milliarder kroner. 

Konsulentydelser for staten i 2018: 160.566.366 kroner

7. Visma Consulting
Vismas cirka 130 medarbejdere arbejder med udvikling og vedligeholdelse af it inden for en række ressortområder i staten, som ifølge Visma selv "står for en væsentlig del af virksomhedens forretning". Konsulenthuset har blandt andet analyseret vandforurening ved hjælp af Machine Learning-algoritmer for Danmarks Miljøportal, udviklet et it-system for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star), der skal minimere snyd og misbrug af sygedagpenge, ligesom de gennem 15 år har arbejdet for Naturerhvervsstyrelsen, hos hvem de nu har et fast team. Visma Consulting omsatte for 235 millioner kroner i 2018, mens hele den danske virksomhed omsatte for 1,5 milliarder kroner i 2017 og beskæftiger cirka 800 medarbejdere.

Konsulentydelser for staten i 2018: 121.097.832 kroner

8. CGI Danmark
Den internationale it-virksomhed med canadiske rødder leverer forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing-services. CGI har de seneste ti år varetaget de danske landbrugsregistre, og derudover har virksomheden udviklet toldsystemer til Skat, der har moderniseret kontrollen af varer i overensstemmelse med ny EU-lovgivningen, og Netprøver.dk, som er et fælles system til digital prøveafvikling. CGI Danmark har cirka 500 ansatte.

Konsulentydelser for staten i 2018: 106.898.681 kroner

9. Implement Consulting Group
Managementkonsulentvirksomheden Implement Consulting Group rådgiver blandt andet om strategi, ledelse, digitalisering og effektivisering. Firmaet har blandt andet analyseret styring af medicinanvendelse på danske sygehuse for Sundheds- og Ældreministeriet, leveret budgetanalyser om cheflønninger i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) og været med til at arrangere Statens Program for Potentielle Topledere (Spot), som er et talent- og ledelsesudviklingsprogram for embedsmænd, der kan blive departementschefer eller styrelsesdirektører inden for et til tre år.

Konsulentydelser for staten i 2018: 104.821.302 kroner.

10. Globeteam
Globeteam blev stiftet i 2001 og har i dag godt 80 konsulenter, der arbejder med at optimere forretning og it hos en lang række private og offentlige virksomheder, herunder blandt andre Udenrigsministeriet, Danmarks Miljøportal og Banedanmark. Globeteams ydelser er fokuseret inden for tre hovedområder: business consulting, it-infrastruktur og udvikling af software. I 2018 købte Kirk Kapital, Lego-familiens holdingselskab, 34 procent af Globeteam.

Konsulentydelser for staten i 2018: 97.698.752 kroner.

11. Rambøll Management Consulting
Rambølls management-konsulentafdeling leverer fortrinsvis analyser, evalueringer og projektledelsesopgaver i det offentlige. Konsulenthuset arbejder primært inden for de klassiske velfærdsområder og løser opgaver på børne- og socialområdet, beskæftigelse og arbejdsmarked samt undervisning, men har også opgaver inden for transport-, energi- og klimaområdet. Rambøll har blandt andet leveret viden til Børne- og Socialministeriet om sprogstimulering, leg og læring på dagtilbudsområdet og har tidligere løst opgaver for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star), hvor de trænede jobcentermedarbejdere.

Konsulentydelser for staten i 2018: 80.152.419 kroner.

12. Nine
Som it-konsulenthus med speciale i digitale selvbetjeningsløsninger har Nine arbejdet for en række statslige kunder, heriblandt Skat (UFST), Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for It og Læring. Nine har blandt andet udviklet virk.dk og digitale løsninger til virksomhedsoprettelse og regnskabsindberetning. Virksomheden omsætter for cirka 150 millioner kroner om året og har 108 ansatte per 1. marts 2019.

Konsulentydelser for staten i 2018: 75.325.716 kroner.

13. Peak Consulting Group
Peak Consulting Group er et managementkonsulenthus, der bidrager med rådgivning, bemanding og kompetenceudvikling i både offentlige organisationer og private virksomheder. Huset omsatte for 144 millioner kroner sidste år, hvoraf størstedelen kommer fra den offentlige sektor. Husets igangværende og nyligt afsluttede projekter for staten inkluderer blandt andet implementering af persondataforordningen i Banedanmark, anskaffelse af pansrede patruljekøretøjer for Forsvaret og rådgivning i programledelse og gevinstrealisering for Digitaliseringsstyrelsen.

Konsulentydelser for staten i 2018: 68.845.501 kroner.

14. NNIT
NNIT er en it-virksomhed, hvis arbejde i staten hovedsageligt fokuseres på udvikling og vedligehold af en række it-systemer. Virksomheden håndterer blandt andet driften af Nemlog-in, Jobnet.dk og DSB's datacenter, som de netop har overtaget driften af fra DXC Technology. NNIT beskæftiger 3.200 medarbejdere, heraf cirka halvdelen i Danmark, og omsatte i 2018 for et samlet beløb på tre milliarder kroner.

Konsulentydelser for staten i 2018: 67.474.636 kroner.

15. COWI
Cowi's rådgivningsydelser ligger inden for områderne vand og miljø, byggeri og byudvikling, infrastruktur, energi samt planlægning. Konsulenthuset har for Miljø- og Fødevareministeriet analyseret det danske overvågningssystem af grundvandet og af de danske indrapporteringer til EU, lavet analyser af trængsel for Transportministeriet og startede i efteråret 2018 et projekt for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor man ved brug af big data skal analysere den optimale placering af havvindmølleparker. Det internationale rådgivningshus har 2.500 ansatte i Danmark.

Konsulentydelser for staten i 2018: 63.776.461 kroner.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00