Jens Brøchner: Vi er blevet mere kritiske over for konsulenters konklusioner

INTERVIEW: Effektiviseringer må ikke blive et mål i sig selv, og så skal konsulenthuses konklusioner ikke ukritisk tages for gode varer. Departementschef Jens Brøchner svarer på fem spørgsmål om, hvad Skatteministeriet har lært af sagen om Skat.

Jens Brøchner har været departementschef i Skatteministeriet siden 2012.
Jens Brøchner har været departementschef i Skatteministeriet siden 2012.Foto: ATP
Sine Riis Lund

Man skal have belyst de administrative konsekvenser så grundigt som muligt i de politiske beslutningsoplæg. Det har man ikke været god nok til tidligere.

Jens Brøchner
Departementschef, Skatteministeriet

I dag har vi fået en markant mere omkostningseffektiv offentlig sektor, og det er godt. Men der er også behov for et nyt fokus.

Jens Brøchner
Departementschef, Skatteministeriet

Forcerede reformer, tyndbenede konsulentrapporter og risikovillige chefer.

Kritikpunkterne var mange og klare, da en bog om et årtis reformkaos i Skat udkom sidste år.

Bag bogen stod to forvaltningsforskere fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen.

0:000:00