Radikale: Effektiviseringsfokus har taget overhånd i digitaliseringsprojekter

DEBAT: Vi bør have et ligestillet fokus på effektivisering og kvalitet for at sikre, at de offentlige it-systemer løser egentlige problemer. Det starter med en grundig opstartsfase, skriver Ruben Kidde.

Af Ruben Kidde (R)
It-ordfører, stedfortrædende MF

Digitale løsninger er afgørende for de mål om et bedre Danmark, som Radikale Venstre arbejder for.

Grøn omstilling ikke mindst.

Uden digital teknologi, ingen selvkørende el-busser eller optimeret varme- og vandforsyning til husholdninger eller mere skånsomme dyrkningsmetoder i landbruget.

Og uden gode it-systemer i Skat, sundhedssystemet mm. må vi døje med langsomme udredninger og spildte ressourcer, som vi kunne have brugt på at investere i uddannelse, børns trivsel, og meget andet.

Effektiv og sikker digitalisering starter med solide offentlige it-indkøb.

Med tanke på de dyrekøbte erfaringer vi har, mener jeg, at vi fremadrettet skal have fokus på særligt to ting:

Større fokus på kvalitet i offentlige IT-udbud, og digitale kompetencer blandt offentlige ledere og medarbejdere.  

Digitalisering skal løfte offentlig service
I fremtiden skal vi turde prioritere kvalitet på lige fod med effektiviseringsgevinster og pris. Skats it-system EFI fejlede, fordi dets primære formål blev besparelser og effektivisering. Resten er historie.

Digitale løsninger fører ikke altid til besparelser. Men de skal altid føre til bedre offentlig service. Når fire ud af 10 offentlige udbud udelukkende har fokus på pris frem for kvalitet har effektiviserings – og besparelsesdagsordenen taget overhånd.

Effektivisering og kvalitet er ikke hinandens modsætninger. Men.

Til kvalitet hører en grundig opstartsfase. Det nytter ikke, at der formuleres udbud som er dømt til at fejle fordi politiske mål og lovgivning ikke kan omsættes i praksis.

Derfor er det nødvendigt, at forberedelsen af udbud indebærer en kalibrering af politiske målsætninger og tekniske realiteter. For eksempel i form af tekniske høringer.

For det andet skal vores ledere og ansatte i det offentlige have digitaliseringskundskaber ind under huden. De skal vide hvilke behov som kan dækkes af digitalisering og it-løsninger – og hvilke der ikke kan. De skal kunne gennemskue, hvad de køber hos leverandørerne.

It er en integreret del af ledelse, og derfor skal offentlige ledere have viden og forståelse der matcher den opgave.

Sundhedsplatformen har forvoldt alvorlig skade på trivsel og arbejdsglæde i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Her skal en leder bygge bro og blandt andet sørge for, at designere og it-projektledere bliver koblet tæt til medarbejdernes virkelighed.

Digitalt kompetenceløft
Medarbejdere skal også klædes på til at tænke digitalt. Ideelt set skal alle ansatte i den offentlig sektor kunne indgå i udviklingssamarbejde med leverandører af digitale løsninger. Det sikrer den bedste projektudvikling. Og den bedste anvendelse efterfølgende.

Hvis vi skal derhen, kræver det kompetenceløft. Fra Radikales side vil vi gerne forbedre mulighederne for efter- og videreuddannelse og livslang læring.

Konkret har vi foreslået en uddannelseskonto, som man sparer op til ligesom til ferie. Det vil være én vej til at fremme blandt andet digital kompetenceudvikling.

Og der er mange andre muligheder. Foreningen Digital Dogme viser vejen blandt en gruppe af private virksomheder.

Her kan den offentlige sektor lære noget. Ikke mindst hvordan medarbejdere opbygger digitale kompetencer, ved at indgå i digitale udviklingsprocesser med den faglighed de har.

Coronatiden har sat lyst på digitaliseringens muligheder.

Når vi går videre ad den vej, skal vi sikre, at digitaliseringen af det offentlige er til gavn for borgerne. Her bør kvalitet og it-kompetencer være drivkraften for solide it-indkøb og frugtbar digitalisering.

Forrige artikel Djøf: Digitalisering skal øge studerendes trivsel Djøf: Digitalisering skal øge studerendes trivsel Næste artikel Prosa: Offentlig it-infrastruktur skal være på danske hænder Prosa: Offentlig it-infrastruktur skal være på danske hænder