Forsker: Udflytning af folkestyrets vagthunde truer uafhængigheden

KRONIK: Truslen om udflytning af Ombudsmanden og Rigsrevisionen er problematisk og kan presse de ellers uafhængige institutioner, skriver forsker Pernille Boye Koch.

Af Pernille Boye Koch
Lektor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

På overfladen så det måske uskyldigt ud, da regeringspartierne for nylig sendte et brev til Folketingets Præsidium og bad dem overveje, om ikke Folketinget kunne overtales til at flytte nogle af sine institutioner til provinsen.

Som brevet blev refereret, lød det nærmest som en slags solidaritetsøvelse: Hvis ministerierne kan flytte ud, kan Folketinget vel også.

Og da man ikke kan flytte folketingssalen og politikerne, kan man vel flytte for eksempel Rigsrevisionen og ombudsmandsinstitutionen, var tilsyneladende ræsonnementet.

Selve brevet har offentligheden ikke set, det har foreløbigt kun DR Nyheder, der har fået brevet i sin besiddelse og lanceret historien.

Det er imidlertid meget problematisk at tro, at man kan sidestille ministerier og styrelser med Folketingets uafhængige institutioner. For hvor de førstnævnte skal servicere regeringen, skal de sidstnævnte kontrollere dem.

De statslige myndigheder er afhængige af regeringen og arbejder på dens vegne, mens Rigsrevisionen og Ombudsmanden er uafhængige af den regeringsmagt, de har til opgave at kontrollere.

Det er derfor principielt meget problematisk, at regeringspartierne gerne vil have institutionerne flyttet ud. Også selvom det bliver pakket ind som et uskyldigt forslag.

Professor i statskundskab Hanne Foss Hansen lagde da heller ikke fingre imellem, da hun af Ritzau blev spurgt til sin reaktion på forslaget:

”Man skulle tro, at det var 1. april. Hvis dette er et reelt forslag, kan jeg ikke andet end at tolke det som, at regeringen har et ønske om at stække Folketingets vigtige vagthund,” udtalte hun.

I politiske kredse var modtagelsen noget bedre. Dansk Folkeparti var i hvert fald hurtige til at erklære deres støtte til ideen om udflytning af institutioner under Folketinget, så for en umiddelbar betragtning ser der ud til at være politisk flertal for initiativet.

De kritiske kommentarer fra for eksempel Djøf udsprang primært af mere generelle bekymringer ved øget udflytning, som for eksempel risikoen for tab af viden og kompetencer og det upraktiske ved at befinde sig langt væk fra Slotsholmen.

Men efter min opfattelse er det slet ikke her, hunden ligger begravet. For som allerede antydet er der en anden og langt mere principiel problemstilling på spil, når det handler om netop Rigsrevisionen og ombudsmandsinstitutionen.

Disse to institutioner udgør meget væsentlige redskaber, som Folketinget kan gøre brug af i den kontrol med regeringen, som er essentiel i et parlamentarisk demokrati.

Rigsrevisionen sikrer, at offentlige midler anvendes lovligt og effektivt, mens Ombudsmanden for eksempel kontrollerer, at lovgivningens krav overholdes i sagsbehandlingen over for borgere og virksomheder.

Samlet set kan institutionerne således bidrage til, at Folketinget kan sikre sig, at deres beslutninger efterleves loyalt af regeringen.

Og man kan sige, at de i et fintmasket velfærdssamfund som det danske er en vigtig forudsætning for, at lovgivningsmagten skal have en chance for at følge implementeringen af de politiske beslutninger, de har ansvaret for.

Når institutionerne organisatorisk er indplaceret under Folketinget, er det for at understrege deres særlige status og uafhængighed.

Det er derfor forkert blot at opfatte dem som en del af Folketingets administration. Placeringen under Folketinget understreger, at de ikke står i et organisatorisk afhængighedsforhold til den udøvende magt, som de har til opgave at kontrollere.

Dette ville nemlig indebære en risiko for, at kontrollen ville blive præget af et behov for at tækkes regeringen.

Udtalelser og rapporter fra kontrolinstitutioner kan da også være både kontroversielle og ubelejlige for den siddende regering.

Det så vi for eksempel, da Rigsrevisionen for nyligt rejste kritik af administrationen på fiskekvoteområdet eller salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion til udlandet.

Eller da Ombudsmanden udtalte en uhørt hård kritik i sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks om obligatorisk adskillelse af unge asylsøgende par (den såkaldte barnebrudesag). Også derfor er uafhængigheden essentiel.

Nogle har måske svært ved at se, at en flytning af institutionerne har nogen som helst indflydelse på deres uafhængighed. De kan vel være lige så uafhængige i Jylland, som de kan i København, kunne man lidt provokerende indvende.

Men pointen er, at der med selve truslen om flytning og omorganisering lægges pres på institutionen.

For om man vil det eller ej, opleves det som en trussel for de medarbejdere, der ikke har hverken mulighed eller lyst til at flytte deres bopæl langt væk, ligesom det kan opfattes som en meget stor udfordring for ledelsen af en velfungerende institution, at den skal brydes op.

Og et sådant pres er og bliver mere problematisk, når vi taler om uafhængige kontrolinstanser.

I forhold til de uafhængige domstole – der jo også fungerer som kontrol med magten – har man i selveste grundloven fastsat regler, der skal beskytte domstolene mod truslen om forflyttelse og omorganiseringer.

For eksempel kan regeringen ikke afskedige eller forflytte dommere, blandt andet ud fra en betragtning om, at truslen om en sådan sanktion kan tænkes at påvirke domstolene til at dømme mere regeringsvenligt.

Grundloven indeholder også bestemmelser, der indebærer, at regeringen ikke kan omdanne eller ophæve domstole og at domstolenes forhold skal vedtages i en egentlig lov og ikke kan reguleres ved en ministeriel bekendtgørelse.

Også her er det bagvedliggende argument, at en sådan styringsadgang for regeringen kan risikere at true domstolenes uafhængighed.

Efter min opfattelse er uafhængigheden for både Rigsrevisionen og Ombudsmanden af så afgørende betydning, at deres uafhængighed skal værnes på næsten samme vis som tilfældet er med domstolene.

Og derfor er det meget problematisk, at regeringspartierne i brevet til præsidiet bevidst forsøger at påvirke institutionernes organisatoriske forhold og foreslår udflytning af et stort antal af deres medarbejdere.

Vi må for alt i verden undgå at komme i en situation, hvor uafhængige kontrolinstanser kan føle sig presset til at undlade politisk ubelejlige undersøgelser eller konklusioner for at undgå ubehagelige konsekvenser for dem selv og institutionen.

Forrige artikel Forfatter: Udflytningen er en populistisk skandale, der holder os alle for nar Forfatter: Udflytningen er en populistisk skandale, der holder os alle for nar Næste artikel Bo Lidegaard: Fremtidens embedsmand er fanget mellem Facebook og DF Bo Lidegaard: Fremtidens embedsmand er fanget mellem Facebook og DF
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Ret fejlene og så er problemet løst

  Det havde været meget enklere blot at rette sine egne fejl og de-centralisere de organisationer man tåbeligt har centraliseret de seneste 10 år.

  Udflytningerne af Nota, Sprognævnet og Det Økonomiske Råd udstiller jo politikernes tåbeligheder og nervøsitet for at flytte flere styrelser. Nogen må have truet politikerne med at de var kommet for tæt på og politikerne fandt nogle mindre magtfulde at flytte.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Måske RUC og deres såkaldte forskere skal udflyttes til virkeligheden?

  Gedser fx Så er de også tættere på EU.
  Eller Aarhus, så er de tættere på Journalistskolen, ja eller Bornholm, så er de tættere på Folkemødet.
  Der trænger i den grad til at blive sparet nogle tusinde "forskere" væk.
  Det vi har brug for er politi, hjemmehjælp, sygepleje, undervisning, madproduktion, husbygning.. forsk du lidt i det, min pige!
  mvh

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En upolitisk, meget bekymret kommentar

  TAK, Pernille Boye Koch, fordi du anskueliggør en særdeles alvorlig problemstilling.
  Er styrelser og uvildige kontrolfunktioner pt på tålt ophold på Slotsholmen?
  Som ganske almindelig borger og vælger har jeg i de senere år oplevet, at alt for mange lovforslag og for megen lovgivning er blevet sat i værk på et for ringe fagligt oplyst grundlag, fordi man ikke har ønsket at søge oplysninger og viden hos de medarbejdere, der har indsigt og erfaring i virkelighedens samfund. .... Samtidigt har de mange samråd beklageligvis afsløret, at for mange ansvarlige politiske ledere på Slotsholmen befinder sig og handler på kanten af lovgivningen og deres personlige ministeransvar. Meget bekymrende.
  ....**Rigtigt mange ledende politikere på Christiansborg har påtaget sig et embede, et tillidshverv og et ansvarsområde, hvor de ikke fagligt er kompetente. Det skærper behovet for at have fagligheden ved hånden, så man umiddelbart kan opkvalificere sin viden, inden man tager alvorlige beslutninger.**
  Man skal og må naturligvis have sine rådgivende medarbejdere ved hånden til dagligt. Kommunikationen og drøftelserne skal kunne være let tilgængelige. Det ved man, og det er dagligdag i kommuner og regioner..og det burde naturligvis også være dagligdag på Slotsholmen.
  ....**Udflytningen af Styrelserne er derfor en udhuling af den vidensbaserede indsigt og tilgængelighed på Slotsholmen.**
  Når man derudover arbejder for ydermere at fjerne ....**Ombudsmandsfunktionen og Rigsrevisionensfunktionen , som er borgernes garanti for, at alt forløber i overensstemmelse med Grundlovens og de besluttede lovgivningers retningslinjer....så vil vi borgere altså godt og grundigt blive diskrediteret.**
  Det er ganske enkelt uansvarligt.
  I min optik er det et forsøg på at udvide sit eget politiske råderum, så man kan få gjort sig fri af både vidensbaserede drøftelser og af de uvildige kontrolfunktioner.
  ....**Mest kontroversielt er det, at man politisk vil frigøre sig for vores grundlovssikrede retssikkerhed....kontrolfunktionerne:: Ombudsmands- og Rigsrevisionsfunktionerne.**
  At man pakker det ind i fint papir med argumentet om, at det er godt for nærsamfundene er alt, alt for gennemskueligt. Man fik vist anvendt cellofan til indpakningen....!!
  Det virker, som om styrelser og uvildige kontrolfunktioner funktioner pt i for mange politikeres optik kun er på "tålt ophold" indenfor murene....??

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Måske det var Folketinget der skulle udflyttes?

  Rent historisk og også praktisk, ville Nyborg være klar nr. 1.
  Så lad os arbejde for Folketinget til Nyborg. Det er sågud også blevet for dyrt i Kbhvn, der er også blevet så fyldt med fremmede og det blæser lidt rigeligt om vinteren.
  Nyborg er jo centralt og alle de vigtige? funktioner for småadelen og betlerfunktionerne er jo næsten alle udflyttet til nære billige byer.
  Dette skrevet med kunstnerisk humor af den klogeste politiske forsker i alle landsens riger.
  God dag.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re: Morten Holgersen....Fynsk Forår....?

  Måske er din ide ikke så tosset. Mig bekendt er restaureringen af Nyborg Slot færdig i 2020. Til den tid skulle alle styrelser og uvildige kontrolfunktioner være blevet spredt ud over landet. Tilbage sidder så en lille regering og 179 folketingsmedlemmer. Gad vide, om der ikke på slottet kan blive plads til dem ?....Og så er der jo også både en voldgrav, mure og vindebroer, så de kan være i fred for alle de borgere, der så gerne forstyrrende vil blande sig i debatten.......tja........ :-)
  ....Jo. Nyborg Slot...både centralt og smukt beliggende, grundpriserne er rimelige, sproget syngende og....
  ifølge regeringen, så vil det være rigtigt godt for nærsamfundet i Nyborg. Det vil blive rent Fynsk Forår.... :-)

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Ja fortryllende, ikke sandt?

  Og sidst jeg var på slottet, var der hele 4 skidehuller ved salene, som selv de største røvhuller ikke ville kunne fylde på en sommer, så det tjener også til fordel for landet og partiernes perilstaltik.
  Der er jo intet som indestængt forstoppelse til at fordærve den frie tanke.
  mvh

 • Anmeld

  Bjarne Andersen

  kontrol med regeringen

  De gamle magtpartier + DF vil gå meget langt for at deres magtmisbrug og ulovligheder ikke bliver opdaget, som vi også har set det med mørklægningsloven.

 • Anmeld

  Just · ikke relevant

  udflytning

  hvad med at flytte HELE FOLKETINGET, til Holstebro, der har vi en kaserne der kan beskytte ministrene. Og hvis man så halvere halvdele af de personer der sidder i folketinget, ja så er vi da bedre hjulpet.
  Spøg til side, Statsminister Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard, har gennemført totalt skjult enevælde.
  Hvis borgerne virkelig tror på at udflytningen giver arbejdspladser, ja så er de igen igen, blevet taget ved næsen.
  Men nå nej, borgerne bliver igen igen aldrig spurgt om noget som helst, magten har alene Løkke Rasmussen.
  Anders Fogh Rasmussen startede det hele, med nedlæggelsen af den danske infra struktur, og Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard, gennemførte den.
  DF kan vi ikke længere regne med, de køre deres HELT EGET LØD, hvor det KUN drejer sig om Thulesen Dahl.
  Man praler i udlandet med at vi har Demokrati, -- vrøvl vi har magt undertrykkelse af værste skuffe.