Debat

Energispareordningen er ineffektiv og konkurrenceforvridende – Ansvaret bør flyttes

DEBAT: Et kommercielt miljø kan levere mere miljø for pengene. Derfor anbefales det bredt, at ansvaret for energispareindsatsen flyttes ud i et reelt kommercielt miljø, hvor et effektivt marked bliver sat til at levere de energibesparelser, som politikerne har besluttet skal gennemføres. Det skriver Jette Miller fra De Frie Energiselskaber.

Morten Øyen

Morten er redaktør og journalist på Altinget.dk. Morten er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har en MA i journalistik fra City University i London.

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jette Miller
Adm. direktør, De Frie Energiselskaber

Fakta
Bland dig i debatten! 

Send dit indlæg til [email protected]

Dansk Erhverv argumenterer i Altinget for, at ansvaret for Energispareindsatsen bør flyttes til elhandelsselskaberne. Indsatsen finansieres via en opkrævning på alle forbrugeres – private husholdninger såvel som virksomheders - energiregninger og har en årlig samlet ramme i omegnen af 1,5 mia. kroner.

Argumentet er veldokumenteret. Senest har Deloitte (marts 2015) evalueret Energispareindsatsen på bestilling fra Energistyrelsen. Konklusionerne er alvorlige såvel som kritiske. Et udvalg fremhæves her:

 1. Uigennemsigtig og med negativ udbudseffekt
  Deloitte konkluderer, at ”informationen om ordningen ikke er tilstrækkelig”, den ”fremstår uigennemsigtig” og giver en ”negativ udbudseffekt”, fordi for få forbrugere kender til ordningen. Konsekvensen af dette er, at en mængde potentielle energispareprojekter ikke bliver gennemført. Alt dette medfører stigende priser pr. kWh, hvilket vi også har set klare tendenser til de seneste år.

 2. Konkurrenceforvridende og omkostningsineffektiv
  Deloitte skriver videre, at ”reglerne ikke i tilstrækkelig grad tilskynder til omkostningseffektivitet”. Eksempelvis fordi monopolselskaberne lader alle el-kunder betale for omkostningerne til energispareindsatsen via en højere nettarif på el. Desuden er det konkurrenceforvridende, at disse monopolselskaber kan overdrage opgaverne til egne koncernforbundne selskaber, der opererer kommercielt.

 3. Intet incitament til det, der har det største besparelsespotentiale
  Herudover har ordningen intet incitament til det, der har det største besparelsespotentiale: Rådgivning.
 Deloitte konkluderer om monopolselskaberne, at de ”har større økonomisk incitament til at være formidler af tilskud til forbrugerne for løsninger, som de allerede kender, og som de i mange tilfælde alligevel ville have skaffet af egen drift, men som har begrænset additionalitet” (effekt).

 4. Administrationsomkostninger høje - og stadigt stigende
  Det dokumenteres, at omkostningerne til administration har været kraftigt stigende fra 2012-2013. Deloitte vurderer, at hvis monopolselskaberne havde nået deres sparemål, så ville administrationsomkostningerne være endnu højere. For 2014 vurderer branchen selv, at omkostningerne bliver endnu højere end hidtil set.

Deloitte: Flyt ansvaret til handelsselskaberne
Deloittes dokumentation rammer nerven i det grundlæggende design af ordningen. Derfor foreslår Deloitte – hvad Elreguleringsudvalget også overvejede – nemlig at ”ændre organiseringen af energispareindsatsen, så energispareforpligtelsen og ansvaret for indsatsen fremover flyttes fra netselskaberne til handelsselskaberne indenfor el-, gas-og oliebranchen”.

Da ordningen blev udtænkt for mere end 10 år siden, havde markedet måske svært ved at løse opgaven med at levere energibesparelser. Derfor forpligtede politikerne monopolselskaberne til den opgave.Men i dag er markedet modent.

Jette Miller
Adm. direktør, De Frie Energiselskaber

Det kan vi i De Frie Energiselskaber kun bakke op om. Da ordningen blev udtænkt for mere end 10 år siden, havde markedet måske svært ved at løse opgaven med at levere energibesparelser. Derfor forpligtede politikerne monopolselskaberne til den opgave.

Men i dag er markedet modent. Energibesparelser er en integreret del af servicepakker til kunderne. Det ser vi i energiselskabernes salg- og markedsføringsindsats overfor kunderne, i breve, på hjemmesider, sociale medier osv. Det er en naturlig del af samtalen med kunderne på de kommercielle markeder.

Den handel med energibesparelser, der foregår koncerninternt og mellem forpligtede monopoler, skaber ydermere en uhensigtsmæssig prisfastsættelse, fordi den sker på et uigennemsigtigt marked. Der skal være transparens og gennemsigtighed. I åbne markeder vil de problemer, som Deloitte har analyseret sig frem til, ikke opstå.

Et nyt markedsdesign
Vi har brug for at tænke markedsindretningen logisk igennem, så vi skaber effektive forsyningssektorer, der kan bære naturlige monopoler såvel som kommercielle virksomheder. Gør vi det, så kan vi fjerne den konkurrenceforvridende krydssubsidiering og dermed den regulatoriske eller overnormale profit, som med Energispareindsatsen har udviklet sig over tid. Det vil give billigere el til forbrugerne.

Både Deloitte og tidligere evalueringer af Energispareindsatsen konstaterer, at ordningen i det nuværende setup ingen eller meget lille effekt har ved de private boliger og mindre virksomheder, der forestår næsten en tredjedel af det samlede forbrug. De bliver fravalgt og får simpelthen ikke et tilbud. Den manglende kontakt og rådgivning er én af de væsentligste årsager til den lave additionalitet. Vi bør med andre ord forpligte de parter, der ønsker dialogen med kunden.

Tiden er derfor inde til et nyt markedsdesign, der matcher de udfordringer, som også Deloitte påpeger her. Et kommercielt miljø kan levere mere miljø for pengene. Derfor anbefaler De Frie Energiselskaber, ligesom en række andre organisationer i branchen, at ansvaret for Energispareindsatsen flyttes ud i et reelt kommercielt miljø, hvor et effektivt marked bliver sat til at levere de energibesparelser, som politikerne har besluttet skal gennemføres.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00