Lilleholt: Så meget ekstra CO2 giver billigere takster over Storebælt

KLIMA: Nedsættelsen af storebæltstaksterne giver ifølge regeringen en ekstra klimaregning på 57.000 ton CO2 om året. Hvad de billigere biler betyder for CO2-udslippet, har regeringen ikke noget svar på. Klima bliver ignoreret, mener Alternativet.

Placeholder image
Foto: /ritzau/Morten Bjørn Jensen

Billigere takster over Storebælt giver en ekstra CO2-udledning på 57.000 ton om året fra 2021 til 2030.

Det fremgår af et nyt svar fra klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Svaret er givet til Alternativets Rasmus Nordqvist, der har bedt regeringen regne på klimaeffekten af sine nye udspil til finanslov samt sit erhvervs- og iværksætterudspil og skatteudspil.

Af ministerens svar fremgår det, at nedsat storebæltstakst giver mest CO2-udledning, mens øget hastighed på udvalgte landeveje og motorvejsstrækninger også giver ekstra udledninger.

Omlægningen af bilafgifterne har regeringen ikke regnet på, men ”det forventes, at det nært forestående lovforslag, som udmønter aftalen, vil indeholde konkrete skøn over CO2-effekterne,” skriver ministeren i svaret.

Det viser med al tydelighed, at regeringen ikke har haft klimaet for øje, når man har siddet og lavet de her udspil. Det er simpelthen en blind vinkel.

Rasmus Nordqvist (ALT), Klimaordfører

En blind vinkel
Kørsel i nødsporet på den vestfynske motorvej og udvidelse af E45 har man heller ikke på nuværende tidspunkt beregnet klimaeffekter på, ligesom ”der ikke er opgjort konsekvenser for udledningen fra de øvrige elementer i de tre udspil”.

"I det omfang, de bidrager til øget vækst og beskæftigelse, må de dog isoleret set alt andet lige forventes at give anledning til et øget energiforbrug, der kan give anledning til øget udledning af CO2," skriver ministeren videre.

Ifølge klimaordfører Rasmus Nordqvist bekræfter ministerens svar ”hans bange anelser”.

”Det viser med al tydelighed, at regeringen ikke har haft klimaet for øje, når man har siddet og lavet de her udspil. Det er simpelthen en blind vinkel for dem,” siger Rasmus Nordqvist.

Han er kritisk over, at der kun ”forventes” at blive lavet CO2-skøn, når aftalen om billige biler bliver til et konkret lovforslag. Ligesom klimaberegninger af udvidelsen af E45 afvises med, at der stadig kun er tale om ”planlægningsmæssige analyser”.

Skal med i mindset
Rasmus Nordqvist vil i stedet netop have klimahensynet medtænkt i selve planlægningsfasen.

”Vi er nødt til at tage klima med ind i vores mindset, når vi laver politik. Et er, at vi selvfølgelig skal have beregningerne, noget andet er, at vi skal også have refleksionen. Det er det, som sådanne beregninger her skal hjælpe med,” siger Rasmus Nordqvist og henviser til, at Danmark på den måde kan vise, at man tager Paris-klimaaftalen og FN-aftalen om verdensmål seriøst.

Det er nu ikke, fordi regeringen slet ikke tænker over klimaet. Danmark er bundet af klimamål fra EU, og dem vil man leve op til.

Strategi for klimamål ikke nok
Klimaeffekterne af de forslag, som bliver vedtaget, vil også løbende blive regnet med i Energistyrelsens Basisfremskrivninger, som er regeringens værktøj til at se, hvordan det står til med at nå klimamålsætningerne. Og i svaret til klimaordføreren varsler klimaministeren også kompenserende klimatiltag.

”Regeringen vil om nogle måneder fremlægge en strategi for at opfylde Danmarks klimamål for de ikke-kvotebelagte sektorer i perioden 2021-2030,” skriver Lars Chr. Lilleholt i svaret til Nordqvist.

Men det er ikke nok for Alternativet, der vil væk fra en politisk tænkning, hvor man bagefter skal "kompensere for klimaet".

”Vi skal i stedet til at se mere på, hvad konsekvenserne er af det, vi ønsker at vedtage. Det skal være en integreret del af det politiske arbejde at have en klimakonsekvensanalyse – ellers kommer vi hele tiden til at halte lidt efter og skal kompensere for politik, der trækker i den forkerte retning,” siger Rasmus Nordqvist.

Omtalte personer

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

Rasmus Nordqvist

MF (SF), (tidl. løsgænger, tidl. Alternativet)
designer (Danmarks Designskole 1999)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser