Miljøorganisation: Vismænd forveksler bilisters magelighed med velfærd

KRITIK: NOAH beskylder de økonomiske vismænd for at vildlede med ny klimarapport, hvor afgifter på privatbilisme udløser store samfundsmæssige velfærdstab. Vismand ser metoden som en styrke.

Placeholder image
NOAH kritiserer de økonomiske vismænd for at gøre bilisters magelighed til en afgørende forudsætning for, at det ikke kan betale sig at reducere CO2-udslippet fra privatbilismen. Foto: Torkil Adsersen/Scanpix Ritzau

Økonomerne i Det Miljøøkonomiske Råd giver et forkert billede af virkeligheden, når de i en nylig rapport slår fast, at det er alt for dyrt at reducere privatbilismens CO2-udledning.

Det er vurderingen fra miljøorganisationen NOAH. Her anser man beregningerne bag rapportens konklusioner for mere ”vildledende” end vejledende.