Miljøorganisation: Vismænd forveksler bilisters magelighed med velfærd

KRITIK: NOAH beskylder de økonomiske vismænd for at vildlede med ny klimarapport, hvor afgifter på privatbilisme udløser store samfundsmæssige velfærdstab. Vismand ser metoden som en styrke.

Økonomerne i Det Miljøøkonomiske Råd giver et forkert billede af virkeligheden, når de i en nylig rapport slår fast, at det er alt for dyrt at reducere privatbilismens CO2-udledning.

Det er vurderingen fra miljøorganisationen NOAH. Her anser man beregningerne bag rapportens konklusioner for mere ”vildledende” end vejledende.

”Det er fuldstændigt ubrugeligt. Man kan ikke bruge det som grundlag for nogen som helst politisk stillingtagen,” siger Ivan Lund Pedersen fra NOAH-Transport.

Login