Vindmølleforening: WHO's støjgrænse er ingen hjælp for naboer til vindmøller

REPLIK: Når Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller skriver, at de danske regler for støj bør følge WHO's anbefalinger, glemmer de, at effekten af anbefalingerne er usikre, og at de nuværende danske regler er særdeles fornuftige, skriver Danmarks Vindmølleforening.

Af Jens Peter Hansen
Energipolitisk senioranalytiker, Danmarks Vindmølleforening

Naboer til store vindmøller har naturligvis krav på den bedst mulige beskyttelse mod støj. Men Henriette Vendelbo, der slår til lyd for, at de danske regler for støj bør følge WHO's anbefalinger, har ikke tænkt igennem, hvad grænsen vil betyde.

Ingen beviser for påvirkning af naboskab til vindmøller 
For det første er WHO's anbefaling om 45 dB Lden det, de kalder for en betinget anbefaling. Det vil sige at WHO anerkender, at effekten af anbefalingen er mindre sikker på grund af lav kvalitet af evidens for virkning af anbefalingen.

At det forholder sig sådant understreges af, at der i fire danske og ganske omfattende analyser af eventuelle helbredsmæssige påvirkninger ikke er fundet bevis på negativ helbredsmæssig påvirkning ved naboskab til vindmøller.

Nuværende regler vil give bedre beskyttelse
Derudover vil de nuværende støjregler i praksis give naboer en bedre beskyttelse i langt de fleste tilfælde, fordi WHO's anbefaling ikke sætter noget loft over støjniveauet. Hvis folk udsættes for mere støj i perioder, vil det ifølge WHO-anbefalingen ikke være noget problem, blot det opvejes af lavere støj på andre tidspunkter.

Endelig kan Vendelbos forklaring om, at man blot skal lægge 6,7 dB til nuværende grænseværdi på 44 dB for at få Lden-værdien, ikke lade sig gøre i praksis, fordi det ville kræve, at vinden over 24 timer konstant holder sig på cirka otte meter i sekunder, og at vindretningen konstant er direkte mod nabobeboelsen.

WHO's betingede anbefaling er et nyttigt udspil, der kan bidrage til udvikling af støjgrænser i lande uden mangeårige erfaringer med vindmøller. De eksisterende danske regler for støj fra vindmøller er særdeles fornuftige og blev for nylig opdateret for at gøre dem tidssvarende. WHO-forslaget vil derfor ikke bidrage til en øget beskyttelse af naboer til vindmøller.

Forrige artikel Alternativet til landbruget: Sådan melder I jer mere ind i klimakampen Alternativet til landbruget: Sådan melder I jer mere ind i klimakampen Næste artikel Verdens Skove: Skovbrugsforskere spreder fantasiforestillinger om biomasse Verdens Skove: Skovbrugsforskere spreder fantasiforestillinger om biomasse
 • Anmeld

  Steven Ugle · Noise Consultant

  Særdeles fornuftige?!?

  How disappointing it is that an environmental organization, Danmarks Vindemølleforening, resorts to tactics commonly seen from associations for the tobacco and oil industries. How silly we are to think that WHO's recommendations can be true guidelines for noise pollution! Vindemølleforeningen knows best! But they cannot hide their conflict of interests. They want to build more and bigger wind turbines, and negate the risks for future lawsuits against existing owners. The tobacco companies will still tell us that there is no research that can PROVE smoking causes increased risk of cancer, because that is not how research works. It is always based on probabilities. There are questions about the range of health impairment caused by noise, but it is almost 100% certain that noise pollution is responsible for increased stress, with accentuated risk of heart disease, diabetes, and a range of other infirmities. New research from USA, Germany, Switzerland, and especially epidemological research in Denmark has advanced our knowledge considerably. The primary principle in protection of public health is the "prophylactic principle", in other words, taking action to prevent injuries especially when their scope is unknown. So when an environmental industry uses control-techniques like "særdeles fornuftige" to tell us not to worry and just accept the risks, our whole society suffers.

 • Anmeld

  Greta Gallandy-Jakobsen

  Ny tysk dokumentar viser vindmøllestøjens skadelige virkning

  https://zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html I søndags vidste det tyske ZDF en dokumentar, som er en af de sjældne ærlige reportager om vindmøllestøj. Tysklands landfamilier er ligesom mange danske stærkt generet af store industrielle vindkraftanlæg og mange mennesker må flytte hjemmefra, i det mindste for at overnatte et stille sted. Der er ingen hjælp at hente fra myndighederne. Hvad så med danske kommuner, miljøstyrelsen eller sundhedstyrelsen? Er de interesseret i at lytte til naboerne til store vindkraftanlæg? Nej, det er de ikke! Det er faktisk lykkedes for vindmølleindustriens emsige lobbyister at overbevise landets politikere om vindkraftværkers uskadelighed, men hvordan? Miljøstyrelsen, som gør alt for at beskytte vindindustrien for skadelig omtale fra naboerne, har bandlyst almen viden om akustik og vil ikke tale om infralyd, strukturlyd og vibrationer. Infralyd findes ikke mere i den offentlige debat, fordi "man ikke kan HØRE den". Miljøstyrelsen ved godt, at infralyd kan MÆRKES i hele kroppen, men det, der kunne skade Vestas og Siemens eksportmarked, skal skjules og ihvertfald IKKE MÅLES. I dokumentaren viser støjfirmaet umweltmessung.com, hvordan en uafhængig støjmåling hos støjplagede naboer foregår. Nej, der bliver ikke beregnet støj ved hjælp af industriens egne programmer, men der bliver helt konkret målt - tæt ved rotortårnet og inde i boligen ved samme tid. Vindkraftanlæg har deres egen signatur, når de er i drift og kan nemt udpeges som skyldige, når de gigantiske maskiner får huset og dets beboere til at ryste. Hvad er der sket med Danmarks kritiske medier og offentligheden, at man ikke vil se på skaderne fra disse "hellige roterende køer"? Er det myndighedernes eneste ønske, at bevise for naboerne, at de lyver om deres søvnløshed og stress? Hvorfor har Aalborg Universitet ingen kritiske støjeksperter mere? Hvor er prof. Henrik Møllers og hans teams støjmåler for lavfrekvent støj blevet af, som kunne lånes af vindmøllenaboer? Det er på tide, at debatten bliver taget op blandt uafhængige eksperter, akustikere og læger - mens vindindustriens lobbyfolk endelig bliver afsløret og sat på plads. Det er ikke i deres interesse at beskytte mennesker, deres opgave er at sælge vindkraftanlæg.

 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen

  Russisk roulette med børn

  Jens Peter Hansen vil have Vindturbiner uanset de støjer. Støj skader helbredet. Det er fakta.
  I sin argumentation taler han om sine børnebørns fremtid.
  Han siger bare ikke deres helbred og livskvalitet udsættes for støj.
  Det er altså penge og tilskud i milliarder af kroner der får en bedstefar - Jens Peter Hansen - til at ofre sine børnebørn.
  Det er Russisk Roulette med voksne, natur og børn (og Jens Peter Hansens børnebørn og vores).
  Russisk Roulette skal forbydes.
  Det er mord, men våbnet holder Turbinefolket.

 • Anmeld

  Søren Frydendahl Krab

  Lavfrekventstøj

  Hr. Jens Peter Hansen er også bekendt med noget der hedder lavfrekventstøj. Her går den lavfrekventstøj ikke med vinden, men i alle retninger, som også radiobølger gør..Og er man udsat for lavfrekventstøj, får det konsekvenser før eller senere.
  Så farlig er lavfrekventstøj, se dette link:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE&app=desktop&fbclid=IwAR0tjBiPzgAIXMuI_v5BxPupjqYDxpGaNSfcz_hpghAOzmaKbXqQ9OilVx0#dialog


 • Anmeld

  Karsten Drøjdal · Socialt arbejde

  Vindmøllevrøvl!

  Jens Peter Hansen, der er talerør for danske vindmølleejere er igen sur og skuffet. Denne gang er det WHO det går ud over, for heller ikke WHO ved ifølge Jens Peter Hansen, hvad han og danske vindmølleejere ved, at vindmøllestøj ikke skader mennesker, selv om al anden støj gør det. Jens Peter Hansen beskriver støjgrænser. Fakta er, at der IKKE ER EN GRÆNSE FOR HVOR MEGET VINDMØLLESTØJ NABOFAMILIER MÅ UDSÆTTES FOR! Det lyder utroligt, men er sandt. Når Jens Peter Hansen og industrien påstår andet, er det usandt! Jens Peter Hansen vil nu sikkert også irettesætte undertegnede, som han irettesætter WHO og mangeårige støjforskere. Som et præventivt tiltag, vil jeg da bede Jens Peter Hansen svare på følgende spørgsmål: HVAD ER STØJGRÆNSEN HOS VINDMØLLERAMTE FAMILIER VED OFTE FOREKOMMENDE VINDHASTIGHEDER PÅ 5 ELLER 9 METER SEKUNDET?

 • Anmeld

  Henriette Vendelbo · Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

  Danmarks Vindmølleforenings indlæg indeholder fejl og misforståelser

  Danmarks Vindmølleforening skriver i deres replik, at: ”De danske grænseværdier er teoretiske worst-case værdier, der ikke tager hensyn til, at flere vindmøller kan stå i forskellige retninger i forhold til en bolig, selvom der i disse tilfælde aldrig kan være medvind fra alle vindmøllerne i retning mod den samme bolig.”
  Dette er forkert. Støjen fra en mølle oppe i luften kræver ikke medvind for at udbrede sig. Det er noget, der gælder for trafikstøj nede ved jorden.

  Og så har Danmarks vindmølleforening lavet et regneeksempel, hvor WHOs anbefaling er overholdt. Her placerer DV behændigt støjen om dagen og skruer ned om natten for at undgå de tillæg, der tager hensyn til, at støj er mere generende om aftenen og natten. Men det blæser jo også om natten!

 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen

  Slut med ødelagt helbred, livskvalitet og natur

  https://www.michigancapitolconfidential.com/20690