Vindmølleforening: WHO's støjgrænse er ingen hjælp for naboer til vindmøller

REPLIK: Når Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller skriver, at de danske regler for støj bør følge WHO's anbefalinger, glemmer de, at effekten af anbefalingerne er usikre, og at de nuværende danske regler er særdeles fornuftige, skriver Danmarks Vindmølleforening.

Af Jens Peter Hansen
Energipolitisk senioranalytiker, Danmarks Vindmølleforening

Naboer til store vindmøller har naturligvis krav på den bedst mulige beskyttelse mod støj. Men Henriette Vendelbo, der slår til lyd for, at de danske regler for støj bør følge WHO's anbefalinger, har ikke tænkt igennem, hvad grænsen vil betyde.

Ingen beviser for påvirkning af naboskab til vindmøller 
For det første er WHO's anbefaling om 45 dB Lden det, de kalder for en betinget anbefaling. Det vil sige at WHO anerkender, at effekten af anbefalingen er mindre sikker på grund af lav kvalitet af evidens for virkning af anbefalingen.

At det forholder sig sådant understreges af, at der i fire danske og ganske omfattende analyser af eventuelle helbredsmæssige påvirkninger ikke er fundet bevis på negativ helbredsmæssig påvirkning ved naboskab til vindmøller.

Nuværende regler vil give bedre beskyttelse
Derudover vil de nuværende støjregler i praksis give naboer en bedre beskyttelse i langt de fleste tilfælde, fordi WHO's anbefaling ikke sætter noget loft over støjniveauet. Hvis folk udsættes for mere støj i perioder, vil det ifølge WHO-anbefalingen ikke være noget problem, blot det opvejes af lavere støj på andre tidspunkter.

Endelig kan Vendelbos forklaring om, at man blot skal lægge 6,7 dB til nuværende grænseværdi på 44 dB for at få Lden-værdien, ikke lade sig gøre i praksis, fordi det ville kræve, at vinden over 24 timer konstant holder sig på cirka otte meter i sekunder, og at vindretningen konstant er direkte mod nabobeboelsen.

WHO's betingede anbefaling er et nyttigt udspil, der kan bidrage til udvikling af støjgrænser i lande uden mangeårige erfaringer med vindmøller. De eksisterende danske regler for støj fra vindmøller er særdeles fornuftige og blev for nylig opdateret for at gøre dem tidssvarende. WHO-forslaget vil derfor ikke bidrage til en øget beskyttelse af naboer til vindmøller.

Forrige artikel Alternativet til landbruget: Sådan melder I jer mere ind i klimakampen Alternativet til landbruget: Sådan melder I jer mere ind i klimakampen Næste artikel Verdens Skove: Skovbrugsforskere spreder fantasiforestillinger om biomasse Verdens Skove: Skovbrugsforskere spreder fantasiforestillinger om biomasse