Europa-Parlamentets formand vil have mere magt

Formanden for Europa-Parlamentet må have samme status som formændene for Rådet og EU-Kommissionen – Europa-Parlamentet udskyder afstemning om valgloven i EU efter rækker af ændringsforslag, der også vil styrke Europa-Parlamentet og de politiske grupper


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget