Radikale har konstitueret sig

ORDFØRERSKABER: Onsdag fordelte Radikale Venstres folketingsgruppe ordførerskaberne imellem sig.
Foto: Casper Andersen/Altinget.dk

De 12 folketingsmedlemmer får følgende ordførerskaber:

Marianne Jelved:
Finansordfører og gruppeformand

Liv Holm Andersen:
Kommunalordfører, boligordfører, psykiatriordfører, integrationsordfører og ordfører for udsatte børn og unge

Nadeem Farooq:
Skatteordfører og arbejdsmarkedsordfører

Camilla Hersom:
Fødevareordfører og sundhedsordfører

Lone Loklindt:
Udviklingsordfører, menneskerettighedsordfører og miljøordfører

Marlene Lorentzen:
Socialordfører, kirkeordfører, it-ordfører og kulturordfører,

Jeppe Mikkelsen:
Retsordfører, ordfører for Nordisk Råd, Grønland og Færøerne og ordfører for højskoler, efterskoler og friskoler

Sofie Carsten Nielsen:
Europaordfører, ligestillingsordførerordfører for videregående uddannelser og forskning 

Rasmus Helveg Petersen:
Udenrigsordfører og klima- og energiordfører

Lotte Rod:
Uddannelsesordfører og forbrugerordfører

Zenia Stampe:
Forsvarsordfører, indfødsretsordfører, udlændingeordfører, medieordfører og grundlovsordfører

Andreas Steenberg:
Erhvervsordfører, trafikordfører og landdistriktsordfører


Kilde: Radikale

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marianne Jelved

Fhv. MF (R)
lærer (Hellerup Seminarium 1967), cand.pæd. i dansk (Danmarks Lærerhøjskole 1979)

Camilla Hersom

Vicedirektør, Danske Regioner, bestyrelsesleder, Kvinfo
m.phil. i European Studies (Cambridge Uni. 1997), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1999)

Sofie Carsten Nielsen

MF (R)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2002), MA i europæisk politik og administration (Brügge, Belgien, 2001)