Danmarks Biavlerforening: Vi tager ingen chancer

DEBAT: Så længe der er den mindste risiko for, at bierne og biavlen kan påvirkes negativt af GMO, så vil vi gøre opmærksom på det, skriver formanden for Danmarks Biavlerforening Knud Graaskov i et svar til DTU-forsker.

Af Knud Graaskov
Formand for Danmarks Biavlerforening

Kære Jan W. Pedersen

Tak for dit indlæg vedrørende GMO og bier.

Danmarks Biavlerforening arbejder for at varetage biavlens interesser. Er der derfor den mindste risiko for, at bierne og biavlen påvirkes negativt, er vi nødt til at gøre opmærksom på det. Den faglige viden opnås på en lang række områder gennem samarbejde og vidensudveksling med forskere og biavlsrådgivere i både ind- og udland.

Pollen kan testes
Med hensyn til at producere GMO-fri honning, så er det fortsat Danmarks Biavlerforenings holdning, at biavleren har det frie valg til at sige, at han ikke ønsker GMO i sin honning. Du sammenligner det med, at økologiske honningproducenter ikke kan sikre, at pollenet i honningen er 100 procent fra økologiske marker. Forskellen er, at der ikke er forskel på pollen fra planter af økologisk og konventionel oprindelse.

Derimod er det muligt at påvise, at pollenet stammer fra en GM-plante. Et eksempel herpå er den tyske biavler, som i 2005 fik forurenet sin honning med pollen fra en forsøgsudsætning af GM-majs. Pollenet fra GM-majsen var ikke fødevaregodkendt, og i første omgang fik biavleren ikke lov til at sælge honningen. Hele sagen førte til flere års tovtrækkeri ved forskellige domstole.

Kompensation for GMO-forurening
Det er utvivlsomt de færreste, som i deres markedsføring af honning vil slå på, at produktet indeholder GMO. Det er vel også derfor, at der i de danske sameksistensregler er indført en kompensationsordning, som kan kompensere økologiske og konventionelle jordbrugere, såfremt de får forurenet deres afgrøde med GMO.

Du spørger, hvorfor planter hvor ekspressionen kun er i blade, som bierne ingen interesse har i skal undersøges? Umiddelbart kan det forekomme underligt, da bierne hovedsageligt henter nektar fra blomster. Dog kan bier finde på at samle honningdug fra bladlus, som suger på plantens blade – også fra GM-planter. Endelig er der muligheden, at bierne kommer i kontakt med for eksempel toksinet i en GM-plante via guttationsvand.

Påvirkning af lovgivningen
I indlægget spørges til, hvad Danmarks Biavlerforening gør for at sikre, at landmændene ikke dyrker så meget korn. Der er ingen tvivl om, at det danske agerland i perioder er en grøn ørken, som ikke byder på ret mange blomster til bierne. Danmarks Biavlerforenings observationsbigårde har påvist, at der forekommer perioder af sæsonen, hvor der mangler føde til bierne.

Derfor gør Danmarks Biavlerforening ved enhver lejlighed opmærksom på, at der mangler bivenlige planter – blandt andet gennem høringssvar - og foreningen har fået påvirket lovgivningen i retning af tiltag, som fremmer udbuddet af bivenlige planter, blandt andet i randzoner. Til glæde for bierne og andre bestøvende insekter.

Forrige artikel For mange holdninger uden faglig indsigt Næste artikel Dansk investeringsfond glemmer menneskerettigheder