Danske eksperter: Usikkert om forbud mod sprøjtemiddel vil redde bier

BIDØD: Eksperter er usikre på, om et forbud mod tre omstridte insektmidler vil være bedre for bierne end en stram dispensationspraksis, som blev diskuteret i folketingssalen i denne uge. 

Den politiske debat raser om, hvor restriktiv en praksis Danmark skal have over for tre insektmidler, såkaldte neonikotinoider.

Og tirsdag denne uge behandlede Folketingets partier et beslutningsforslag fra Enhedslisten, der ville betyde, at dansk landbrug ikke har mulighed for at søge dispensation til at bruge sprøjtemidlerne, som EU for nylig besluttede at forbyde til udendørs brug, fordi de udgør en risiko for bier.

“Der er et alternativ, så lad være med at bruge det. Så har man et øget risiko for udbyttetab, men det er så det, og så er der en chance for, at bierne overlever,” sagde Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen, under debatten.

Login