DF: EU må stoppe eksport af dyr til Tyrkiet og Nordafrika

DEBAT: Indtil transportvirksomheder og trejdelande kan give EU garanti for, at eksporterede dyr behandles ordentligt, bør EU indstille al eksport til de mellemøstlige lande og Nordafrika, mener Jørn Dohrmann (DF).

Af Jørn Dohrmann (DF)
Medlem af Europa-Parlamentet

Et stigende antal dyr eksporteres i disse år fra EU-landene til Tyrkiet og til lande i Nordafrika og Mellemøsten. Det er en handel med en mørk bagside, som er dokumenteret i flere uafhængige rapporter, der viser, hvordan dyrene udsættes for stress og lidelser.

Indtil transportvirksomheder og de pågældende tredjelande kan bevise og give EU en garanti for, at dyrene behandles med værdighed og efter regler for god dyrevelfærd, bør EU indstille al eksport af levende dyr til de pågældende lande.

Det er min klare anbefaling i en rapport til EU-Kommissionen og medlemslandene, som jeg skal være forhandler på i Europa-Parlamentet.

EU-dom taler for forbud 
Omkring to millioner dyr, fortrinsvis kvæg, får og heste, eksporteres fra EU til Tyrkiet, Mellemøsten og Nordafrika. 

I år 2015 afsagde EU-Domstolen en dom, der fastslog, at EU’s regler for dyrenes velfærd under transport er gældende, helt indtil dyrene når deres endelige destination – selv når de er fragtet ind på et tredjelands territorium.

At det selvsagt er svært at håndhæve i eksempelvis Tyrkiet, hvor selv mennesker hver dag kan se deres egne rettigheder indskrænket af den enevældige hersker Erdogan, er ikke nogen stor overraskelse.

I sommer rejste jeg selv på studietur for at inspicere forholdene på den bulgarsk-tyrkiske grænse, hvor jeg med egne øjne kunne konstatere, at systemet er fuldstændigt i stykker.

Dyrene køres ind i et lovløst grænseland, hvor et ineffektivt toldsystem betyder, at forsendelser med dyr tilbageholdes. Under den bankende julisol så jeg, hvordan en lastbil med sammenkrampede dyr ikke kunne få tilladelse til at bevæge sig videre ind i Tyrkiet. Den endte med at holde der i en uge, blev jeg senere fortalt. Dyrene var afkræftede og stod i deres eget møg. Og det er ikke noget særsyn, men en systematisk procedure, som igen og igen dokumenteres af europæiske dyrevelfærdsorganisationer.

Derfor vil den eneste rette løsning være, at vi simpelthen stopper med at sende tyrkerne flere dyr, før de kan dokumentere en dyrevelfærd, der efterlever vores egne regler. Det samme kan man passende gøre med dyr, der sejles til Marokko eller sendes til Egypten – alle lande, hvor man foretager religiøse slagtninger og ikke har nogen som helst regler eller respekt for behandlingen af dyr.

Store huller i data
Som pennefører på en såkaldt implementeringsrapport, der gransker, hvordan det egentlig står til med efterlevelsen af reglerne for EU’s egen lovgivning for dyretransporter, håber jeg at kunne samle et flertal i Parlamentet for et beslutningsforslag om at indstille eksporten.

Rapporten omhandler dog også en række andre elementer om dyretransporter mellem EU’s lande, og her er der bestemt også ting at tage fat på.

EU-Kommissionen har længe bedyret, at overholdelsen af reglerne er nærmest pletfri. Kigger man dog eksempelvis på EU-landenes egne indrapporteringer om kontrol af lastbiler med dyr, står det klart, at der er store huller i kontrollen.

Mange lande indrapporterer enten meget få eller slet ingen tjek af lastbiler, mens nogle lande indrapporterer suspekt høje tal på flere millioner tjek, som simpelthen ikke giver mening.

Tallene passer simpelthen slet ikke sammen, og derfor aner vi reelt heller ikke, hvordan det reelt står til med overholdelsen af reglerne. Dermed er der også problemer at tage hånd om inden for EU.

EU fejler
Tallene for eksport ud af EU kan af samme årsag også være meget højere, end det vi for nuværende kender til. 

Derfor vil det også være på sin plads at indstille eksporten, indtil vi får gjort det klart over for os selv, hvad omfanget er, og indtil vi får det gjort klart og tydeligt over for vores handelspartnere i Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet, at vi simpelthen ikke kan acceptere, at dyrene ikke beskyttes.

Det bør være et simpelt handelsvilkår. Lige nu fejler EU eklatant.

Det hverken kan eller må vi acceptere.

Forrige artikel Mejeriforeningen: Mælk spiller vigtig rolle i en bæredygtig kost Mejeriforeningen: Mælk spiller vigtig rolle i en bæredygtig kost Næste artikel Dyrenes Beskyttelse: Regeringens bebudede klimamærke er overflødigt Dyrenes Beskyttelse: Regeringens bebudede klimamærke er overflødigt