EU-forbud mod ålefiskeri er dødsstød til danske fiskere

STOP: Ålen er nu så truet, at al fiskeri i Østersøen må ophøre, lyder det fra EU-Kommissionen. Dødsstød til erhvervet, siger Danmarks Fiskeriforening.

BRUXELLES: Ålefangst i Østersøen er så ødelæggende for den europæiske ålebestand, at den må stoppes fuldstændig.

Det mener EU-Kommissionen, som i et nyt udspil om fiskekvoter i Østersøen vil have indført et totalforbud for ålefiskeri i 2018.

Det er første gang, EU-Kommissionen direkte vil forbyde fangst af en enkelt art. Forbuddet vil gælde både lystfiskeri og kommercielt fiskeri og kommer dermed til at ramme danske fiskere.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation kalder forslaget ’fuldstændig absurd’.

”Sagt på den udiplomatiske måde er det i hvert fald det sidste dødsstød til det traditionelle bundgarnsfiskeri, som har været en del af det danske kystmiljø i over 100 år. Så det er vi ikke begejstrede for,” siger foreningens chefkonsulent og biolog, Michael Andersen.

”De mennesker, der fisker ål med bundgarnsfiskeri, får 80 procent af deres årsindtægt fra ålefiskeriet. Så ryger det, ryger de også, og så er det slut med bundgarnsfiskeri i Danmark,” fortsætter han.

I 2016 fangede danske erhvervsfiskere 267 tons ål, men det tal dækker alle farvande.

Overlever ikke Østersøen
Ifølge EU-Kommissionen viser undersøgelser, at 57 procent af de europæiske ål, der finder ud på det åbne hav, bliver fanget i Østersøen. På trods af hidtidige forsøg på at regulere området, er det ikke lykkedes at få bestanden under kontrol.

Derfor hilser WWF Verdensnaturfonden også forslaget fra EU-Kommissionen velkomment.

De påpeger, at ålen i dag er mere truet end pandaen og opfordrer Fiskeriministeriet til at sikre, at man får vendt tilbagegangen på trods af konsekvenserne for fiskerne.

"Vi er opmærksomme på den rolle, ålen har – både kulturelt og økonomisk – i de danske kystområder. Men med mindre end fem procent af den oprindelige bestand tilbage, er bestanden kritisk truet, og det kræver drastiske tiltag som dette, hvis vores børn og børnebørn skal kunne spise en ålemad en gang ud i fremtiden," siger generalsekretær i WWF, Bo Øksnebjerg.

Færre torsk, flere laks
Foruden et forbud mod ålefiskeri foreslår Kommissionen en reduktion af torskefangsterne i den østlige del af Østersøen på 28 procent. Til gengæld indeholder forslaget en mulighed for at øge fangsterne af laks og sild i den centrale del af Østersøen med henholdsvis 11 procent og 25 procent.

Ifølge EU-kommissær Karmenu Vella, der er ansvarlig for EU's fiskeripolitik, giver det en afbalanceret pakke, som skal sikre bæredygtigt fiskeri i Østersøen.

"Den gode nyhed er, at væsentlige kvoter for sild og laks i Østersøen kan forhøjes. De foranstaltninger til ansvarlig forvaltning, som medlemsstaterne og fiskerierhvervet har truffet, bærer frugt."

"Nu må vi tage ved lære af succeshistorierne og skride til handling hurtigt, for så vidt angår de bestande, hvis tilstand er bekymrende, som for eksempel den europæiske ål,” siger Karmenu Vella i en pressemeddelelse.

Forslaget overgår nu til de europæiske fiskeriministre, som mødes den 9. til 10. oktober i Luxembourg.

,

Forrige artikel Indien vil have Danmarks hjælp i kamp mod madspild Indien vil have Danmarks hjælp i kamp mod madspild Næste artikel Regeringen vil afskaffe udskældt nøddeafgift Regeringen vil afskaffe udskældt nøddeafgift