Her er EU-Kommissionens 47 skridt til klimaneutralitet i 2050

DOKUMENTATION: Europa-Kommissionen har onsdag præsenteret den nye grønne aftale. Her er oversigten over de initiativer, der skal bringe EU i mål med klimaneutralitet i 2050. 

Onsdag tog EU de første skridt i retningen af den første grønne EU-aftale.

Og selvom den lige nu stadig mest består af overordnede tidsfrister, giver den en god ide om, hvad der skal ske i EU det næste stykke tid. En "plan over planen", som Christel Schaldemose, der er europaparlamentariker for Socialdemokratiet, kaldte den.

Altinget giver dig overblikket over den grønne aftale her. 

Klimaambitionerne:

 • I marts 2020 præsenterer Kommission en europæisk klimalov, der skal sikre målet om klimaneutralitet i 2050
 • Omkring sommeren 2020 fremlægges en plan til på en ansvarlig måde at hæve EU’s 2030 mål til mindst 50 procent sigtende mod 55 procent
 • I juni 2020 skal der være et forslag til at revidere relevant lovgivning, så de stemmer overens med de højere klimaambitioner
 • Ligeledes skal et forslag om revision af energibeskatningsdirektivet også bringes på banen i juni 2020
 • I 2021 skal der laves et forlag til en mekanisme til justering af kulstofgrænser for udvalgte sektorer
 • Og i løbet af 2020 og 2021 skal der laves en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer.

Energi:

 • I juni 2020 skal der være en evaluering af den endelige nationale energi- og klimaplan.
 • Og så skal der udvikles en strategi for smart sektorintegration i 2020
 • Også i 2020 skal der laves et såkaldt renovationsbølgeinitativ til byggesektoren
 • I 2020 skal der også være en gennemgang og evaluering af det transeuropæiske net
 • Og i 2020 skal der præsenteres en strategi for havvind.

Cirkulær økonomi:

 • I marts 2020 kommer EU med en strategi for industrien
 • I marts 2020 kommer der en handlingsplan for cirkulær økonomi
 • Fra år 2020 vil der komme initiativer, der skal stimulere blymarkeder for klimaneutrale og cirkulære produkter i energitunge industrisektorer
 • Inden 2030 skal der være fremlagt forslag til at støtte klimaneutrale stålfremstillingsprocesser.
 • I oktober 2020 præsenteres ny batterilovgivning
 • Fra år 2020 skal der fremlægges forslag til reformer af affaldssektoren.

Smart transport:

 • I 2020 skal der præsenteres en strategi for bæredygtig og smart transport.
 • Fra 2020 skal der findes fonde til at støtte installationer af offentlige genopladningsstationer som en del af den alternative brændstofinfrastruktur.
 • Fra 2020 skal lovgivningsmulighedernes for produktion af alternative brændstoffer evalueres
 • I 2021 skal der komme et revideret forlag til et direktiv om kombineret transport
 • Også i 2021 skal direktivet om alternativ brændstofinfrastruktur evalueres
 • Fra år 2021 skal der findes initiativer til at øge og bedre styre kapaciteten på jernbaner
 • I 2021 kommer der et forslag til strengere standarder for luftforurenende køretøjer.

Gård til gaffel:

 • I 2020 til 2021 skal der være en undersøgelse af udkastet til de nationale planer med henvisninger til den grønne aftale og den såkaldte gård-til-gaffel-strategi
 • I foråret 2020 skal gård-til-gaffel-strategien udfoldes, herunder lovgivning, der skal reducere brugen af kemiske pesticider, gødning og antibiotika.

Biodiversitet:

 • I marts 2020 bliver EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 præsenteret
 • Fra år 2021 kommer der foranstaltninger til at tackle tab af biodiversitet
 • I 2020 kommer der en ny EU-skovstrategi
 • Fra år 2020 bliver der præsenteret foranstaltninger, der skal støtte afskovningsfrie værdikæder.

Forurening:

 • I sommeren 2020 skal Kommissionen fremlægge en kemikaliestrategi for bæredygtighed
 • I år 2021 kommer der en nulforureningshandlingsplan for vand, luft og jord
 • Også i år 2021 skal foranstaltningerne for bekæmpelse af forurening fra store industriinstallationer revideres.

Strømlining af politikker:

 • I januar 2020 kommer der et forslag til den såkaldte Just Transition Mechanism herunder også en Just Transition Fund og en investeringsplan for et bæredygtigt Europa
 • Derudover skal den bæredygtige finansstrategi fornyes i efteråret 2020
 • Og så skal direktivet om ikke-finansiel rapportering til gennemsyn i 2020
 • Fra år 2020 skal der også være initiativer til screening af grøn budgettering for medlemsstaterne og EU
 • I år 2021 skal der ske en gennemgang af de relevante retningslinjer for statsstøtte, herunder retningslinjerne for statsstøtte til miljø og energi
 • Fra 2020 skal alle nye kommissionsinitiativer tilpasses målene for den grønne aftale og for at fremme innovation
 • Fra 2020 vil Kommissionen sammen med interessenter identificere og afhjælpe usammenhængende lovgivning, der reducerer effektiviteten i udførelsen af den grønne aftale
 • Og fra år 2020 skal målene for bæredygtig udvikling integreres i det europæiske semester. 

EU som global leder:

 • Fra år 2019 vil EU fortsætte med at lede de internationale klima- og biodiversitetsforhandlinger
 • Fra år 2020 skal EU’s diplomati omkring den grønne aftale styrkes i samarbejde med medlemslandene
 • Fra år 2020 skal der være bilaterale bestræbelser for at sikre sammenhængskraften mellem handling og politikker
 • Fra år 2020 kommer der en grøn dagsorden for det vestlige Balkan.  

Samarbejde:

 • I marts 2020 skal den europæiske klimapagt lanceres
 • I år 2020 kommer der et forslag til et ottende miljøhandlingsprogram.

Forrige artikel Von der Leyen om den grønne aftale: Det er EU’s mand på månen Von der Leyen om den grønne aftale: Det er EU’s mand på månen Næste artikel Presset landbrugsstyrelse spænder ben for nye grønne ordninger i 2021: “Det er dybt frustrerende” Presset landbrugsstyrelse spænder ben for nye grønne ordninger i 2021: “Det er dybt frustrerende”