L&F: Ingen markant klimaforskel på økologisk og konventionelt landbrug

REPLIK: Landmand Knud Jeppesen mener, at man bør overveje at stryge støtten til klimabelastende økologi. Men der er intet forskningsmæssigt belæg for at konkludere, at der er markante forskelle på økologisk og konventionel landbrugsproduktion, skriver Anders Klöcker.

Af Anders Klöcker 
Områdedirektør, Landbrug & Fødevarer

I et debatindlæg, der blev bragt på Altinget 27. februar, spørger Knud Jeppesen, hvorfor vi ikke trækker støtten til klimabelastende økologi.

I december sidste år blev der fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg stillet spørgsmål til ministeren om klimabelastningen per kilo produceret enhed for henholdsvis økologisk og konventionel produktion af grisekød, mælk og kyllinger. 

Vi afventer det endelige svar fra ministeren, men i forbindelse med besvarelsen peger fire af landets førende forskere inden for området på, at der hverken på baggrund af danske eller internationale opgørelser kan siges at være markant forskel på klimaaftrykket for økologisk og konventionel produktion inden for de tre produkttyper.  

Mens nogle livscyklusanalyser viser, at økologiske varer har det laveste klimaaftryk, viser andre, at de konventionelle varer har det laveste aftryk.

Så selv om man kunne foranlediges til at tro, at den økologiske produktion har højere klimaaftryk på grund af mere jordbearbejdning og lidt lavere fodereffektivitet, er der altså også faktorer, som trækker den anden vej – som for eksempel sparet energiforbrug til handelsgødning og plantebeskyttelsesmidler.  

Medspil fra landbruget
Fra Landbrug & Fødevarers side ser vi sådan på det, at begge produktionsformer har sine fordele, og vi er generelt gode til at producere med lavt klimaaftryk i Danmark – uanset om det er økologisk eller konventionelt. Men ikke desto mindre er det vigtigt, at vi bevæger os endnu mere i forhold til at producere mest muligt klimavenligt.

Det er en dagsorden, der er utrolig vigtig for hele erhvervet, og hvor vi i fællesskab skal finde løsninger, så forbrugerne i fremtiden kan få mulighed for at vælge de mest klimavenlige fødevarer – uanset om de er økologiske eller ej.  

Vi har et samfund, der forventer konstruktivt medspil fra os som erhverv i forhold til at komme med løsninger på, hvordan vi kan producere med mindre klimabelastning i fremtiden. 

Og her er vi helt på linje med Knud Jeppesen, når han for eksempel peger på den øgede produktion af grønne proteiner udvundet fra græs eller andre grønafgrøder. Det er et af de tiltag, som kan komme til at spille en rolle i en fremtidig landbrugsproduktion, hvor vi skal producere med minimalt klimaaftryk samtidig med, at vi fortsat gerne vil opretholde en produktion af animalske produkter. 

Nytænkning og innovation
Det er også et af de tiltag, der arbejdes med i Landbrug & Fødevarers nye partnerskab, Dansk Protein Innovation. Partnerskabet har netop til opgave at få sat skub i at løse udfordringen med at få græsprotein til at blive til foder til enmavede dyr.

Som det ser ud nu, kan økologien bestemt også komme til at spille en betydelig rolle her. Til gavn for både den økologiske og konventionelle produktion og begge grenes klimaregnskab. 

Vi mener også, at vi har god grund til at være stolte af det danske landbrugs- og fødevareerhverv. Ikke alene har vi en af verdens stærkeste fødevareklynger. Vi er også et land, hvor vi evner at samarbejde og samtidig give plads til nytænkning og innovation. 

Det skal vi værne om – både i forhold til at understøtte en fortsat udvikling af den økologiske produktion og i forhold til at finde fælles løsninger på de store klimaudfordringer, hele erhvervet står over for.

Forrige artikel Frej: Klimaaftryk kan ikke gøres op i økologi Frej: Klimaaftryk kan ikke gøres op i økologi Næste artikel Danish Crown: Vores kød skal være klimaneutralt i 2050 Danish Crown: Vores kød skal være klimaneutralt i 2050
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Knud Jeppesens spørgsmål er relevant

  Når man ser, at reelle analyser viser, at den økologiske driftsform er langt mere klimabelastende end god konventionel drift, virker det både inkonsekvent og uskarpt at fremhæve, at der også er "faktorer der trækker den anden vej".
  Selvfølgelig er der noget, der trækker i forskellige retninger, men samlet set er økologien ikke på højde med konventionel drift, når det gælder klimabestræbelserne.
  Læs dette:
  https://www.iflscience.com/environment/organic-food-is-worse-for-the-climate-than-nonorganic-food/

 • Anmeld

  Jakob Tilma · Kommunikationschef Dansk Planteværn

  Samme CO2-aftryk men 40 procent større areal til produktion i økologien

  Ifølge rapporten 'Carbon footprints and land use of conventional and organic diets in Germany (Source Treu et all 2017), så er klimabelastningen fra tyske konventionelle og økologisk mindede forbrugere ens, også når man medregner kødforbrug, men det opsigtsvækkende i rapporten er, at der skal benyttes 40 procent mere landbrugsareal for at skaffe mad på bordet til de tyske økologisk mindede forbrugere.

  Læs mere her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617309666

  Og for god ordens skyld vil jeg nævne, at de medlemsfirmaer, jeg repræsenterer, både sælger planteværnsløsninger til økologiske og konventionelle kunder.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Ulykke om pesticider mod forventning ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug til gavn for natur, folkesundhed og vore efterkommere, således som vi ellers havde håbet på, og troet på at det ville.

  Et samfund der forbyder brugen af pesticider, kunstgødning og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

  At kalde fødevarer og andre produkter fremstillet uden brug af pesticider, kunstgødning og gensplejsning for økologiske er en hån over for naturen, en hån over for vore efterkommere og ikke mindst en hån over for alle der har arbejdet med udvikling af disse teknologier til brug for en økologisk mindre uansvarlig produktion af fødevarer og andre produkter - medmindre - at denne brug af ordet økologisk om fødevarer og andre produkter produceret uden brug af pesticider, kunstgødning og gensplejsning udspringer af en ærlig og oprigtig bekymring over, om der vil vise sig at være uventede negative konsekvenser forbundet med brugen af disse teknologier, eller såfremt denne brug af ordet økologisk om fødevarer og andre produkter produceret uden brug af pesticider, kunstgødning og gensplejsning udspringer af en ærlig og oprigtig overbevisning om, at det slet ikke er umuligt at drive økologisk landbrug og producere økologiske fødevarer og andre produkter i respekt for natur, forbrugere og vore efterkommere uden brugen af hverken pesticider, kunstgødning eller gensplejsning.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.