Lilleholt: Vi mangler gode løsninger på landbrugets klimabelastning

UDLEDNING: Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) advarer mod, at unødigt pres på landbruget kan ramme den danske fødevareproduktion hårdt. Oppositionen kalder på løsninger nu. Men Lilleholt mener ikke, at de rette metoder findes i dag. 

Det danske landbrug vil i 2030 udlede 11 millioner tons CO2-ækvivalenter, hvis udledningen ikke reduceres.

Og det er en stor udfordring, der skal løses.

Så langt og ikke ret meget længere rakte enigheden i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg torsdag, da der var samråd om landbrugets klimabelastning.

Login