Nyt Miljø- og Fødevareklagenævn stemt igennem

VEDTAGET: Regeringens nye klagenævn blev mandag stemt endeligt igennem i Folketinget. Landbruget håber på kortere sagsbehandlingstider.

Mandag vedtog Folketinget som ventet lovgrundlaget for det nye Miljø- og Fødevareklagenævn.

For stemte regeringspartierne, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der står bag aftalerne om klagenævnet, mens Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF stemte imod.

I erhvervet er der tilfredshed med, at den nye konstruktion nu er endeligt vedtaget.

Login

 • Anmeld

  Jeppe Kongsbak · Dansk Erhverv

  Sagsbehandlingstider skal opgøres så de afspejler virkeligheden

  Dansk Erhverv har løbende påpeget de alt for lange sagsbehandlingstider. Senest i vores høringssvar i forbindelse med fremsættelsen af lov om det nye miljø- og fødevareklagenævn. Men vi har også tidligere påpeget det i et debatindlæg i Altinget (http://www.altinget.dk/artikel/dansk-erhverv-lang-sagsbehandlingstid-giver-sure-miner). Derudover har vi rejst kritikken overfor ministeriet. Men der er desværre intet sket. I dag tager det ca. 1 år i gennemsnit at behandle en klagesag på fødevareområdet.

  Undersøgelser foretaget for Dansk Erhverv viser, at et overvejende flertal af forbrugerne skeler til smiley-rapporterne, og Fødevarestyrelsens kontrollanter og sagsbehandlere er også bare mennesker, hvorfor fejlvurderinger fra tid til anden sker. Derfor er det afgørende for en virksomhed, at eventuelle tvister behandles hurtigt. Ministeriet har en målsætning om at behandle klagesager på 6 måneder i gennemsnit. Dette mål videreføres med det nye nævn.

  Dansk Erhverv har flere gange argumenteret for, at man i stedet for at have en målsætning for et meget bredt gennemsnit af meget forskellige sager, skal have en målsætning om at 95 pct. af alle sager afgøres på fx 3 måneder, mens de resterende 5 pct. skal afgøres inden for fx 12 måneder. Ved en sådan tilgang har virksomheder og borgere et langt bedre overblik over den mest sandsynlige sagsbehandlingstid, dvs. typisk 3 måneder. Samtidigt skabes der rum for de meget komplicerede sager (5 pct.), som kan tage lang tid at afgøre. I dag kan en sag afgøres på fx 14 dage og en anden på 380 dage. Tilsammen udgør de en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder. Det er altså ikke godt nok.

  Men heldigvis har daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen lovet kortere sagsbehandlingstider i de nye nævn. Det er der mange, som ser frem til.