Rigsrevision revser Landbrugsstyrelsen for rod i regnskabet

ØKONOMI: EU vil ikke godkende stort regnskab fra Landbrugsstyrelsen, og det er blot et af flere eksempler på en mangelfuld regnskabsforvaltning, lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Vi er i gang med at rette op, fortæller styrelsens enhedschef. 

Statskassen kan miste millioner af støttekroner fra EU på grund af fejl i forvaltning af regnskabet.

Rigsrevisionen langer ud efter Landbrugsstyrelsen i deres seneste beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017.

Blandt andet indeholder beretningen flere sager, hvor Danmark har fået eller har risiko for at få en underkendelse fra EU og dermed skal betale en del af tilskuddet tilbage til EU.

Login