Skrappere grænseværdier kan lukke danske dambrug

AKVAKULTUR: EU vil sænke det tilladte indhold af tre stoffer, som kan få alvorlige negative konsekvenser for dansk fiskeopdræt, vurderer Dansk Akvakultur. Regeringen støtter forslaget af hensyn til fødevaresikkerheden. 

Danske dambrug kan stå over for lavere tilladte grænseværdier for to antibiotika og et farvestof.

EU-Kommissionen foreslår af hensyn til fødevaresikkerheden at sænke de såkaldte referencepunkter for de to antibiotika kloramfenikol og nitrofuraner, og ligeledes for farvestoffet malakitgrønt, som er effektivt mod parasitter i akvakultur. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i et grundnotat.

De pågældende stoffer vurderes at kunne have potentielt kræftfremkaldende egenskaber.

Login