Storkonflikt kan lamme store dele af Landbrugs- og Fødevarestyrelsen

OK18: En storkonflikt kan få Landbrugsstyrelsen til at ligge næsten øde hen og betyde arbejdsstop for mere end to ud af tre ansatte i Fødevarestyrelsen. Det vil blandt andet gå ud over den danske eksport af smågrise.

Det kommende døgn kan blive neglebidende spændende for den danske fødevarebranche.

Hvis ikke de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere ved midnatstid tirsdag har indgået en overenskomstaftale, skal forligsmanden beslutte, om Danmark skal ud i en storkonflikt, eller om konflikten skal udskydes i yderligere to uger.

Og kommer det til en storkonflikt, kan det få store konsekvenser for danske landmænd og fødevarevirksomheder, ikke mindst fordi Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen har udsigt til mange tomme kontorer.

Login