Udvalg: Esben Lunde Larsen bør presse EU i strid om glyphosat

PESTICIDER: Næste uge skal Kommissionen drøfte godkendelsen af glyphosat i sprøjtemidler i EU. EFSA og WHO er dybt uenige om, hvorvidt stoffet skal blåstemples. Et enigt miljø- og fødevareudvalg opfordrer nu ministeren til at arbejde ud fra et forsigtighedsprincip.

Luften er kold mellem EU’s fødevaresikkerhedsautoritet EFSA og WHO’s internationale agentur for kræftforskning IARC.

De to myndigheder har de seneste måneder skændtes i fuld offentlighed. Konflikten brød for alvor ud, da et forsonende møde blev afvist, fordi EFSA nægtede at fjerne en række udtalelser fra deres hjemmeside om IARC’s arbejde.

Kernen i historien skal findes i, at IARC for godt et år siden mener at have fundet beviser for, at aktivstoffet glyphosat, der bedst kendes fra Roundup, er kræftfremkaldende blandt mennesker og dyr.

Mandag og tirsdag i næste uge skal Kommissionen mødes i et stående udvalg til de indledende drøftelser i forhold til den endelige godkendelse til sommer. Her skal der tages stilling til en godkendelse for de næste 15 år.

Frygter bivirkninger
De to modsatrettede anbefalinger af aktivstoffet glyphosat skal angiveligt ses i lyset af, at forskningen beror på forskellige forskningsmetoder.

Hvor EFSA udelukkende måler på aktivstoffet glyphosat, måler IARC på glyphosatformuleringer eller cocktaileffekter som eksempelvis Roundup, der er det mest udbredte sprøjtemiddel til landbruget.

Organisationen Corporate Europe Observatory (CEO) mener, at man gambler med folks helbred, hvis man ignorerer IARC’s anbefaling.

”IARC’s beviser er svære at ignorere. Man bør arbejde ud fra et forsigtighedsprincip. Selvom man måske ikke kan slå fast, hvilke følgeskader der er, så er der stærke indikationer på, at der er bivirkninger. Kommissionen vender tydeligvis det blinde øje til,” fortæller Martin Pigeon, der er forsker for CEO.

Strømlinet sikkerhedsprocedure
EFSA forsikrer, at man ikke godkender noget, medmindre det er sikkert.

”I EU’s regelsystem for godkendelse af pesticider ligger bevisbyrden for sikkerheden hos producenten, der vil have produktet på markedet. Det er de samme regler, man bruger, når medicin eller andre regulerende produkter skal godkendes,” fortæller Flavio Fergnani, der er talsperson for EFSA.

EFSA forklarer videre, at proceduren er, at ansøgeren fremlægger en rapport med et sæt obligatoriske sikkerhedsundersøgelser samt en gennemgang af de sidste ti års studier inden for området. Derefter bliver rapporten vurderet af den rapporterende stat, i det her tilfælde Tyskland, og med udgangspunkt i den rapport vurderer EFSA i samarbejde med medlemslandenes repræsentanter på området, om produktet skal godkendes.

Den virkelige verden
På et samråd i Folketinget 27. januar forklarede daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), at regeringen og Miljøstyrelsen bakkede EFSA’s forskning op, netop fordi at glyphosat isoleret set ikke viste tegn på, at det var kræftfremkaldende.

Ifølge EFSA er der en god grund til, at man måler på glyphosat uden at tilsætte hjælpestoffer.

”Der er gode videnskabelige grunde til, at man måler individuelle kemikalier separeret fra andre kemikalier i en pesticidformulering. Det er meget svært at identificere, hvilke effekter de forskellige kemikalier har, hvis man måler dem sammen med andre,” siger Flavio Fergnani.

Men det er Martin Pigeon ikke enig i, er retvisende.

”IARC har målt både på glyphosat alene og på glyphosatformuleringer. EFSA har kun målt på glyphosat. Der er helt klare tendenser til, at glyphosatformuleringer er mere giftige end rent glyphosat, men aktivstoffet glyphosat bliver aldrig brugt alene i den virkelige verden. Du ser det altid sammen med hjælpestoffer,” siger han.

Problemer med vidensdeling
EFSA har tidligere lidt under beskyldninger om ikke at spille med åbne kort, og tre af de forsøg, som chefen for EFSA’s pesticidafdeling José Tarazona har kaldt helt afgørende for deres resultat, har IARC’s forskere ikke kunnet få adgang til.

”Det er et stort problem og meget uretfærdigt, at uafhængige forskere verden over, inklusive IARC’s forskere, ikke kan få adgang til resultaterne. Derudover ved vi ikke, hvilke forskere der står bag forsøgene. Mindst 80 procent af de nationale eksperter, der er involveret i EU-bedømmelsen, nægter at lade sig identificere,” siger Martin Pigeon.

EFSA forklarer, at grunden til, at IARC ikke kan få fuld adgang til forskningsresultaterne ligger i, at forsøgene er beskyttet af to EU-regulativer, der har til hensigt at beskytte forretningshemmeligheder, kommercielle interesser samt industriens konkurrenceevne.

Det undrer folkene i CEO, da patentet på glyphosat udløb for 15 år siden, og mange af de største glyphosatproducenter i verden er gået sammen i en task force-gruppe, der skal lette godkendelsen af glyphosat. Dermed har virksomhederne allerede i vid udstrækning adgang til hinandens forskningsresultater.

Pres på ministeren
Mens krigen raser ude i Europa, er det også en sag, der har været diskuteret livligt herhjemme.

Regeringen bakker op om EFSA’s beslutning, men nu opfordrer et enigt miljø- og fødevareudvalg den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at presse på, for at Kommissionen lever op til sine forpligtelser og sit ansvar om at få etableret det grundlag for vurdering og test af hormonforstyrrende effekter, som de har udskudt implementeringen af flere gange. Det fremgår af et notat, som udvalget torsdag har sendt til ministeren.

”Man kan sige, at vi tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. For at sende et klart signal til Kommissionen om, at vi hverken stemmer ja eller nej til det her. Det er ikke ordentligt belyst. Så længe vi ikke kender alternativerne, mener vi, at det skal godkendes, men godkendelsesperioden skal være kortere end 15 år,” forklarer René Christensen, landbrugsordfører for DF og formand for miljø- og fødevareudvalget.

Ukendte alternativer
Et mindretal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten opfordrer dog derudover til helt at udsætte beslutningen om godkendelse, indtil uenigheden mellem EFSA og IARC er afklaret.

Det er en sag, som SF’s formand Pia Olsen Dyhr har fulgt tæt.

”Jeg synes, at man burde forbyde det. Jeg synes i virkeligheden, at ministeren bør tage ned til EU og sige: Vi kan ikke godkende den fortsatte brug af glyphosat,” siger hun.

Pia Olsen Dyhr henviser til, at 97 af verdens førende kræftlæger har gennemgået glyphosat i forbindelse med Roundup og konkluderer, at det er farligt.

“Der er ingen tvivl, om at det er farligt. Jeg kan ikke forstå, at EFSA kan komme frem til en så modsatrettet konklusion.”

René Christensen (DF) mener dog, at man skal tage højde for, at man ikke ved, hvad alternativet til glyphosat er.

”Vi ved ikke, hvad alternativet er, det kan være noget, der er meget værre. Hvis vi skal sige nej til noget, så skal vi vide, hvad vi får i stedet, og det er der ingen, der ved,” fortæller René Christensen.

Forrige artikel Jarlov: Sammenlagt ministerium er en del af problemet Jarlov: Sammenlagt ministerium er en del af problemet Næste artikel Vælgerne bakker Konservative op i Eva Kjer-sagen Vælgerne bakker Konservative op i Eva Kjer-sagen