Uklare regler om fiskeudsmid frustrerer fiskerne

FORVIRRING: 1. januar 2015 træder de nye discardplaner i kraft for fiskerne i EU. Fiskerne føler sig fanget mellem to modsatrettede regelsæt. NaturErhvervstyrelsen forstår frustrationen og lover, at der kommer vejledning inden jul.

Forbuddet af udsmidning af fisk blev vedtaget som en del af EU’s nye fiskeripolitik, og her 14 dage inden forbuddet gør sig gældende, har fiskerne endnu ikke fået svar på, hvordan de skal fiske, og hvordan de skal indordne sig det nye regelsæt.

Omlægning af fiskeriet
Det nye forbud rammer i første omgang industrifiskeriet, det pelagiske fiskeri samt fiskeri efter torsk og laks i Østersøen. Kort inden forbuddet træder i kraft, mangler der stadig klare retningslinjer, hvilket formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, langtfra er tilfreds med.

”Der bliver en fuldstændig omlægning af dele af fiskeriet, og vi er endnu ikke klar over, hvordan vi skal opføre os under forbuddet. Vi kræver hurtige og klare svar, så vi ved, hvordan vi skal forholde os, når vi tager på fangstrejser 1. januar 2015”, siger Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse.

Login