V: Madspild er den enkeltes ansvar

DEBAT: Hvis vi skal madspild til livs, skal vi først og fremmest sikre, at danskerne får solid information om problemet og selv kan vurdere, hvad de skal gøre, skriver Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen.

Af Erling Bonnesen
Miljøordfører for Venstre

Madspild er til enhver tid den enkeltes ansvar. 

Men det er afgørende, at den enkelte agerer på et oplyst grundlag. Derfor skal vi politikere også være med til at sikre, at viden om madspild bliver udbredt blandt unge som gamle, men vi skal ikke trække én bestemt holdning ned over hovedet på nogle. 

I starten af dette skoleår præsenterede miljø- og fødevareministeren i samarbejde med ministeren for børn, undervisning og ligestilling et nyt undervisningsmateriale om madspild. Materialet skal være med til at øge børn og unges bevidsthed og viden om madspild. 

Det skal sikre dem en viden, som er vigtig for, at de på egen hånd kan tage stilling til fødevarer og madspild. 

Jeg mener, at oplysning er den rette vej frem. Jeg mener ikke, at staten skal trække én bestemt holdning ned over befolkningen. 

Objektivt og sagligt
Jeg mener personligt, at der bliver spildt alt for meget mad. Ifølge tal fra Miljøministeriet smider vi danskere mere end 700.000 ton mad ud hvert år. Det er et svimlende højt tal – og det har konsekvenser. 

Det er disse konsekvenser, som vi skal oplyse om. Vi skal oplyse objektivt og sagligt, så den enkelte kan danne sin egen holdning. 

Jeg er helt overbevist om, at langt de fleste danskere er i stand til selv at tage en beslutning, om de ønsker at mindske madspild eller ej. Jeg føler mig endda overbevist om, at de også selv kan tage stilling til, hvordan de vil mindske madspild, hvis det er det, de ønsker. 

Jeg har stor tiltro til den danske befolkning, og jeg er helt tryg, så længe den danske forbruger har adgang til den rette information, som kan danne grundlag for et begrundet valg. 

Det er her, at vi politikere har en opgave. Vi skal sikre information og oplysning uden at trække holdninger ned over hovedet på den enkelte.

Forrige artikel Chr. Hansen: Fire ting, der skal fokus på for at styrke fødevareklyngen Chr. Hansen: Fire ting, der skal fokus på for at styrke fødevareklyngen Næste artikel Maddebattør: Fødevaresektoren bør kapitalisere på den grønne bølge Maddebattør: Fødevaresektoren bør kapitalisere på den grønne bølge
  • Anmeld

    Steen Andersen

    Savner information

    Det fremgår at vi danskere smider 700.000 tons mad ud om året. Det fremstilles som om det er den enkelte forbruger, som er ansvarlig for dette store tal, men det nævnes ikke med et eneste ord om restauranters, fødevarevirksomheders, butikkers og supermarkeders udsmid er med i de 700.000 tons eller de kommer oven i. For den del er jo ikke noget den enkelte forbruger kan gøres ansvarlig for?