Venstres Ungdom: Du bliver hverken klimaforkæmper, sundere eller dyrefrelser af økologi

DEBAT: Man hører tit, at økologi er bedre for blandt andet dyrevelfærd, miljø og klima, men det er kun én side af en sag, der har flere nuancer. Der er for eksempel flere afgrøder, der går tabt i økologisk produktion, hvilket gør konventionel produktion til et bedre alternativ, skriver Mikkel Nimgaard Schultz. 

Af Mikkel Nimgaard Schultz
Klima- og miljøordfører for Venstres Ungdom

Debatten om økologi er meget oppe i tiden, og der bliver smidt påstande ud i luften, såsom at økologi er bedre for miljøet, klimaet, dyrevelfærden og sundheden. Men er det nu også sandt? Lad os undersøge påstandene hver for sig og se, hvad der er sandt.

Er det bedre for miljøet?
Ja, det kan man godt sige – men man kan også sige det omvendte. I mange tilfælde vil man kunne sige, at når man så vidt som muligt forsøger at efterligne de naturlige produktionsforhold, er det oftest bedst for miljøet.

Men da produktionen ikke reguleres på samme måde, er det ikke nødvendigvis altid tilfældet. For eksempel er kvælstofudvaskningen højere hos økologiske svin og økologiske høns end hos konventionelle.

Man kan derfor ikke entydigt sige, at økologi er bedst for miljøet. Økologi er ofte lidt bedre for biodiversiteten, og der er en højere koncentration af naturlige planter på økologiske marker – men som sagt har økologi også sine udfordringer.

Det er derfor mest korrekt at sige, at begge produktionstyper har deres egne udfordringer.

Er det bedre for dyrevelfærden?
Det kommer an på, hvordan man vurderer bedre dyrevelfærd. Dyrene lever i mere naturlige omgivelser, hvilket kan være godt. Dog er der også en chance for, at de bliver ofre for de lidt mindre behagelige sider af naturen.

Mange dyr vil få parasitter - eller kan blive taget af rovdyr. Derfor er dødeligheden faktisk højere blandt økologiske dyr end konventionelle dyr. Derfor lever dyrene et mere naturligt liv, men det er så også med alt hvad det indbefatter – også det negative.

Er det bedre for klimaet?
Nej, det er det ikke. Klimaaftrykket fra økologiske produkter er større per producerede enhed. Det skyldes blandt andet, at der simpelthen ikke kan produceres lige mange produkter per kvadratmeter.

Samtidig er der en større andel af afgrøderne, der går tabt i økologisk produktion. Derfor er det klart mest klimavenligt at vælge konventionelle fødevarer.

Fødevareproduktionen i Danmark er blandt de mest klimaeffektive i verden. Og det skyldes særligt, at vi har et enormt effektivt konventionelt landbrug.

Er det sundere?
Nej, det er det ikke. Man har forsket i området, men har simpelthen ikke kunne finde videnskabelig evidens for, at økologiske varer er sundere end konventionelle varer.

Det er en af de allerstørste myter om økologiske produkter, at mange tror, de er sundere end konventionelle produkter.

Hvad prøver jeg så at sige med alt det her? Jeg prøver at vise, at der er en nuance, som bliver glemt i debatten, hvilket er rigtig ærgerligt.

For min skyld, må folk købe alt den økologi, som de vil. Man skal blot være klar over, at man hverken bliver til klimaforkæmper, sundere eller dyrefrelser, blot fordi man spiser økologisk.

Forrige artikel Fiskere: Forening for Skånsomt Kystfiskeri spreder fake news Fiskere: Forening for Skånsomt Kystfiskeri spreder fake news Næste artikel Alternativet til Landbrug & Fødevarer: Tag vores udstrakte hånd Alternativet til Landbrug & Fødevarer: Tag vores udstrakte hånd