CBS dropper at udgive omstridt landbrugsrapport

UENIGHED: En omstridt rapport om landbruget bliver ikke udgivet, da der er uenighed om, hvorvidt den er god nok. Lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug ærgrer sig.

Foto: Henning Bagger/Scanpix
Cecilie Gormsen

CBS har droppet at udgive en omstridt rapport om landbruget. Det oplyser Copenhagen Business School (CBS) i en pressemeddelelse.

Det er rapporten "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne", som alligevel ikke bliver udgivet. Den forskningsfaglige styregruppe bag projektet er nemlig ikke enige om at godkende udkastet til den endelige rapport.

Og det betyder, at projektet lukkes, uden at en endelig rapport udgives.

”Vi har afventet, at forskeren bag projektet fik afsluttet sit arbejde. Det er nu sket, men den forskningsfaglige styregruppe på projektet kunne ikke i enighed godkende udkastet til den endelige rapport,” siger forskningsdekan Peter Møllgaard og fortsætter:

”Vi må derfor konstatere, at rapporten ikke bliver leveret inden for de aftalte rammer, og vi har truffet beslutningen om at lukke projektet helt."

Læs også: CBS undersøger omstridt landbrugsrapport

Der har været massiv presseomtale af flere stærkt kritisable forhold omkring rapporten, der er kommet til verden med hjælp fra lobby-organisationen Bæredygtigt Landbrug (BL). Ifølge CBS har projektet modtaget cirka 400.000 kroner fra BL, og rapporten kom frem til flere konklusioner, der lå på linje med Bæredygtig Landbrugs holdninger, men ikke med tidligere undersøgelser på området.

Usædvanlig sag
Rapportens kvalitet er blevet diskuteret i styregruppen, som består af forskeren selv, en repræsentant for bevillingsgiver og to CBS-forskere. En af CBS’ repræsentanter vurderer, at rapporten, som den forefindes nu, ikke har en sådan forskningsfaglig kvalitet, at den er egnet til offentliggørelse. Og dermed er der ikke enighed om at godkende den i styregruppen.

Læs også: Rapport om landbrugets krise støttet af Bæredygtigt Landbrug

CBS vil nu undersøge, hvilke midler der skal tilbagebetales til Bæredygtigt Landbrug:

"Vi tager en drøftelse med bevillingsgiver og vil selvfølgelig tilbagebetale, hvad vi er forpligtigede til. Vi beklager, at vi ikke som aftalt i kontrakten er i stand til at levere en endelig rapport. Det sker heldigvis særdeles sjældent, og sagen er på flere måder helt usædvanlig. Vi vil nu kigge på, hvad vi kan lære af forløbet" siger Peter Møllgaard.

Hos Bæredygtigt Landbrug ærgrer man sig over, at rapporten nu trækkes tilbage.

”Ingen har kritiseret det rent indholdsmæssige i analysen eller påvist så meget som én eneste faktuel fejl i den hidtidige delrapport,” siger BL-direktør Hans Aarestrup og fortsætter:

”Det her er tydeligvis blevet et hundeslagsmål mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, der hellere vil diskutere procedurer end landbrugets rammevilkår. Næste gang vi har brug for uafhængigt og professionelt analysearbejde, fravælger vi nok den danske hønsegård og kigger mod udenlandske forskere.”

Læs også: KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig

Ifølge lobbyorganisationen selv har man ikke blandet sig i selve forsknings- eller analysearbejdet og har ikke selv brugt penge på projektet. Pengene har BL søgt via Promilleafgiftsfonden, der støtter landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder

Tidligere i december igangsatte Copenhagen Business School en undersøgelse af den kritiserede rapport.

Den undersøgelse bliver stadig gennemført, selvom den endelige rapport altså ikke bliver udgivet. CBS forventer, at udvalget har afsluttet sit arbejde i løbet af foråret 2017.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Aarestrup

Adm. direktør, Dansk Svineavl
agronom (Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. 1993)

Peter Møllgaard

Kommende rektor, CBS (1/6), afgående professor, dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU, formand for Klimarådet 2018-
cand.polit. (Københavns Uni. 1989), ph.d. (EUI Firenze 1993)

0:000:00