CBS-top tavs trods hård kritik

STILHED: Hverken rektor Per Holten-Andersen eller den øvrige CBS-top vil svare på den hårde kritik i sagen om en ny kontroversiel landbrugs-rapport. CBS har et problem, mener KU-professor.

Trods hård kritik fra forskere fra Københavns Universitet, vil CBS-rektor Per Holten-Andersen ikke svare på spørgsmål i sagen om den stærkt omdiskuterede CBS-rapport om landbrugets rammevilkår.
Trods hård kritik fra forskere fra Københavns Universitet, vil CBS-rektor Per Holten-Andersen ikke svare på spørgsmål i sagen om den stærkt omdiskuterede CBS-rapport om landbrugets rammevilkår.Foto: Mads Nissen/Scanpix
Hjalte T. H. KragesteenLasse Lange

Ingen kommentarer.

Det er meldingen fra CBS-rektor Per Holten-Andersen.

CBS er ellers blevet mødt af hård kritik af forskere fra KU efter at have offentliggjort en kontroversiel delrapport om landbrugets rammevilkår med støtte fra lobby-organisationen Bæredygtigt Landbrug.

"Det er helt afgørende, at samarbejdet (med aktører, red.) konstrueres sådan, at selve det forskningsfaglige arbejde sker i armslængde fra politiske eller økonomiske særinteresser hos parterne,” skriver KU-forskerne Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen i et indlæg på Altinget.

Det er klart et problem for CBS, at en medarbejder ser ud til at have forbrudt sig mod principper om armslængde og faglig praksis.

Peter Harder
Professor, KU

“Det er universitetets ansvar at sikre dette, men det er tilsyneladende ikke sket her,” fortsætter de.

Trods den direkte kritik rettet mod CBS ønsker hverken rektor Per Holten-Andersen eller forskningsdekan Peter Møllgaard fra CBS’s øverste direktion at svare på Altingets spørgsmål i sagen.

Her henholder man sig til, at den pågældende publikation er en såkaldt delrapport, og at forventningen er, at den endelige slutrapport vil tage højde for en del af den rejste kritik. Kritikken går dog ikke alene på rapportens faglige niveau, men også på hele den måde forskningsprojektet er organiseret på med hjælp fra Bæredygtigt Landbrug.

Professor: CBS har et problem
Professor Peter Harder fra Københavns Universitet deltager ofte i faglige diskussioner af redelighed i forskningsverdenen.

Han er ikke i tvivl om, at CBS som institution er under pres i den verserende sag.

“Jeg mener ikke, man kan bebrejde ledelsen, at denne rapport kom ud. Men det er klart et problem for CBS, at en medarbejder ser ud til at have forbrudt sig mod principper om armslængde og faglig praksis,” siger han og peger på, at medarbejderne ikke skal være under konstant overvågning fra topledelsen.

Peter Harder peger også på, at det er en ekstremt svær sag at håndtere. CBS-ledelsen er i en dobbeltrolle, der dels handler om at sikre CBS’ renomé, men også om at varetage sine medarbejderes ve og vel.

“Derfor kan det være svært for ledelsen at gå ind i sådan en sag. Men det kommer den ikke uden om at gøre på et tidspunkt,” siger Peter Harder, der også mener, at tavsheden i sig selv siger noget om situationens alvor:

“Det havde været nemt for CBS at gå ud at bakke op, hvis man ret let kunne se, at kritikken skyder langt forbi målet.”

En standardkontrakt
Altinget har også forsøgt at få en kommentar fra institutleder ved CBS Carsten Ørts Madsen. Men han er ifølge et automatisk mail-svar fraværende til 1. september

I denne uge leverede han dog et skriftligt svar til Landbrugsavisen, hvor han ikke så noget usædvanligt i den måde Bæredygtigt Landbrug har været involveret.

“Det har været en standardkontrakt, der netop skal sikre uafhængig forskning,” lød det blandt andet.

CBS-rapporten om landbrugets rammevilkår udkom i starten af august og vakte i første omgang opsigt, fordi den konkluderede, at de danske miljøregler skaber store problemer for dansk landbrug. Det står i kontrast til tidligere videnskabelige undersøgelser.

Men budskabet er i tråd med holdningerne hos lobby-organisationen Bæredygtigt Landbrug, der repræsenterer en gruppe af danske landmænd, som er meget kritiske over for de gældende miljøregler.

I sidste uge kunne Altinget så fortælle, at netop Bæredygtigt Landbrug har hjulpet med at skaffe finansieringen til forskningsprojektet og har stået for praktiske forhold omkring økonomistyring og revision. Derudover har flere personer med tilknytning til Bæredygtigt Landbrug hjulpet CBS-lektor Troels Troelsen med dataindsamling, projektstyring og beregninger uden at blive krediteret som medforfattere. Bæredygtigt Landbrugs rolle fremgår hverken af rapporten eller af pressemeddelelsen i forbindelse med lancering.

Hård kritik fra KU-forskere
Hele arrangementet har givet anledning til massiv kritik. Først kaldte DN analysen for et makværk og et partsindlæg, hvilket Troels Troelsen selv afvist.

Efterfølgende har forskere ved Københavns Universitet leveret endnu en sønderlemmende kritik:

“Ved at vælge denne konstruktion omkring projektledelse og centrale dele af det faglige arbejde udsætter CBS og Troels Troelsen sig for berettigede spørgsmål og kritik omkring iagttagelsen af armslængde og uafhængighed fra erhvervsinteresser. Rapporten kan derfor som udgangspunkt ikke betragtes som uafhængig,” skriver KU-forskerne Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen således på Altinget.

Bo Jellesmark Thorsen er professor og institutleder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, mens Jesper S. Schou er lektor og sektionsleder samme sted.

Ifølge de to forskere indeholder rapporten fra CBS om landbrugets økonomiske rammevilkår så eklatante fejl, at den “ikke ville kunne passere som et speciale på kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi”.

Rapporten gør sig blandt andet skyldig i en “lemfældig omgang med økonomisk teori og metode”, ligesom den fremsætter en række “ tilsyneladende faglige fakta og resultater uden referencer med det resultat, at disse udsagn fremstår som udokumenterede påstande eller i bedste fald baseret på anekdotisk viden”.

En lærestreg for os alle
Dertil kommer, at rapporten hverken har en litteraturliste eller transparens om empiri og metode. Ligesom den er i strid med de såkaldte Vancouver-retningslinjer for kreditering af bidragsydere.

De mange faglige problemer med CBS-rapporten får KU-forskerne til at så tvivl om, om kvalitetssikringen på CBS lever op til de standarder, der kan forventes af et seriøst universitet.

“Seriøse universiteter og forskergrupper har [...] egne retningslinjer for kvalitetssikring af deres rapporter,” forklarer KU-forskerne.

“Det er uklart, om en sådan kvalitetssikring er foretaget for CBS-rapporten,” konstaterer de.

Hele sagen bør give anledning til eftertanke, mener Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen.

“Samlet set efterlader CBS-rapporten et indtryk af et arbejde, som tabes aldeles på gulvet på grund af manglende professionelle og faglige kompetencer hos parterne og deres organisationer. Det er en lærestreg for os alle og en påmindelse om behovet for løbende selvransagelse hos forskere og universiteter,” skriver KU-forskerne.

Troelsen: Ligesom al mulig anden forskning
Altinget har forelagt lektor Troels Troelsen den skærpede kritik fra KU-forskerne. Han fortæller, at han har bedt forskerne fra KU om et møde, men at han ikke har fået noget svar. Og så afviser han også kritikpunkterne.

”Den armslængde, jeg har til Bæredygtigt Landbrug og Promilleafgiftsfonden, er lige som alt mulig andet forskning, der bliver givet bevilling til hos universiteterne,” siger han og fortsætter:

”Ministerierne har understøttet både Aarhus Universitet og Københavns Universitet med store forskningsbevillinger. Så har de heller ikke armslængde.”

Han påpeger dog også, at der er tale om en delrapport.

”Det er en dynamisk proces, og jeg vil korrigere eventuelle fejl i den endelige rapport."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00