CBS undersøger omstridt landbrugsrapport

FORSKNING: CBS igangsætter nu en undersøgelse af den stærkt kritiserede rapport om landbrugets rammevilkår.

CBS med rektor Per Holten-Andersen går nu ind i sagen om den stærkt omdiskuterede rapport om landbrugets rammevilkår.
CBS med rektor Per Holten-Andersen går nu ind i sagen om den stærkt omdiskuterede rapport om landbrugets rammevilkår.Foto: Mads Nissen/Scanpix
Lasse LangeHjalte T. H. Kragesteen

CBS igangsætter nu en undersøgelse af den stærkt kritiserede rapport om landbrugets rammevilkår, som CBS udgav i sensommeren.

Det sker gennem CBS’ forskningspraksisudvalg, som kan undersøge om god videnskabelig praksis er blevet fulgt.

Det skriver CBS i en pressemeddelse med henvisning til de massive presseomtale af flere stærkt kritisable forhold omkring rapporten, der er kommet til verden med hjælp fra lobby-organisationen Bæredygtigt Landbrug og kom frem til flere konklusioner, der lå på linje med Bæredygtig Landbrugs holdninger, men ikke med tidligere undersøgelser på området.

"Mediedækningen har rejst en stribe relevante spørgsmål om, hvordan arbejdet med landsbrugsrapporten er foregået og om god forskningsskik er overholdt. Direktion og Akademisk Råd beder derfor omgående CBS’ forskningspraksisudvalg om at sætte en undersøgelse af rapporten i gang," siger rektor Per Holten-Andersen i pressemeddelelsen.

Rapport ville være dumpet som speciale
Beslutningen blev truffet mandag på et møde i Akademisk Råd, hvor både CBS’ ledelse og medlemmer for forskningsmiljøet er repræsenteret. Iværksættelsen af undersøgelsen sker øjeblikkeligt.

Allerede i august kunne Altinget fortælle, at den kontroversielle lobby-organisation Bæredygtigt Landbrug var involveret i rapportens tilblivelse uden at blive krediteret og at rapporten havde flere elementære forskningsmæssige problemer, såsom manglende kilde- og litteraturliste.

Dengang forklarede KU-forskerne Bo Jellesmark Thorsen og Jesper S. Schou i Altingets spalter, at rapporten indeholdt så eklatante fejl, at den ”ikke ville kunne passere som et speciale på kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi.”

Rapporten gjorde sig blandt andet skyldig i en ”lemfældig omgang med økonomisk teori og metode,” ligesom den fremsætter en række ”tilsyneladende faglige fakta og resultater uden referencer med det resultat, at disse udsagn fremstår som udokumenterede påstande eller i bedste fald baseret på anekdotisk viden,” konstaterede forskerne.

Ny kurs fra CBS
Dengang afviste CBS-toppen at gå ind i sagen med henvisning til, at der var tale om en delrapport og ikke et færdigt forskningsprodukt. Alligevel har Akademisk Råd på CBS, der har rektor Per Holten-Andersen som formand, altså nu besluttet at iværksætte en formel undersøgelse. Det sker, efter DR har sat fornyet fokus på sagen.

”Sagen er særdeles skadelig for CBS’ omdømme, og vi kan ikke leve med den mistanke, den rejser om CBS som forskningsinstitution og kvaliteten af det øvrige forskningsarbejde fra flere end 670 forskere. Vi ser derfor frem til at få vurderet rapporten,” siger næstformand for Akademisk Råd, professor Keld Laursen i pressemeddelelsen.

Akademisk Råd har i sin begrundelse for at få undersøgt den foreliggende rapport fokuseret på følgende punkter:

  • Der er muligvis foretaget biased selektion af data og resultater
  • Der er indikation af en generel interessekonflikt, herunder irt. om bevillingsgiver har forfattet dele af rapporten
  • Finansieringskilden/bevillingsgiver til projektet er tilsyneladende ikke korrekt angivet
  • Bidragsydere, der har bidraget substantielt, er muligvis udeladt fra forfatterlisten
  • Der mangler formentlig kildeangivelser

Svar i 2017
Akademisk Råd er nedsat i henhold til universitetsloven og består på CBS af 13 medlemmer fra det akademiske miljø plus CBS' øverste ledelse. Rådets funktion er blandt andet at koordinere samarbejde mellem ledelsen på CBS og det forskningsfaglige miljø.

Akademisk Råd har blandt andet til opgave at ”udtale sig til rektor i spørgsmål vedrørende forskningsfrihed, forskningsintegritet, videnskabelig etik og god videnskabelig praksis.” Den mulighed har rådet mandag benyttet sig af.

Praksisudvalget går i gang med at behandle klagen, så snart der foreligger en konkret officiel anmeldelse. Udvalget vil blive anmodet om at arbejde så hurtigt som muligt. CBS forventer, at udvalget har afsluttet sit arbejde i løbet af foråret 2017.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Holten-Andersen

Fhv. rektor, CBS, fhv. rektor, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
cand.silv. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1979), HD i finansiering og kreditvæsen (Handelshøjskolen i København 1984), ph.d. (1990)

0:000:00