Center for cybersikkerheds placering til fornyet debat

CYBERKRIG: Er det hensigtsmæssigt, at Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste? Det er igen kommet til debat i forbindelse med vedtagelsen af fire lovforslag.

Fire forskellige lovforslag på fire forskellige ministerområder om det samme emne er lige nu på vej igennem Folketingets lovmølle. De er planlagt til andenbehandling i folketingssalen torsdag 26. april og tredjebehandling torsdag 3. maj.

På papiret er der blot tale om uskyldige lovforslag, der skal gøre et nyt EU-direktiv til dansk lov. Men debatten om lovforslagene indeholder også en principiel diskussion om organiseringen af Danmarks cybersikkerhed og cyberforsvar. Om det hensigtsmæssige i, at Center for Cybersikkerhed er placeret under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Center for Cybersikkerhed er nemlig ikke omfattet af den nuværende persondatalov, og den behandling af personoplysninger, som udføres af Center for Cybersikkerhed, vil heller ikke blive omfattet af den databeskyttelsesforordning og den nye databeskyttelseslov, som er den del af EU-direktivet, der populært kaldes NIS-direktivet, hvor NIS står for ”network and information systems”.

Login

 • Anmeld

  John Foley

  Dårlige argumenter fra Forsvarsministerns side - dobbeltmoral grænsende til hykleri.

  FE kan sagtens dele sine fortrolige og hemmelige viden m.m. med CFCS placeret andet sted end under FE. Forsvarsministeren forsøger at tale uden om sagens kerne, at også CFCS skal overholde landets love om databeskyttelse af befolkningen. Ligesom Justitsministeren tager Forsvarsministeren kun hensyn til embedsværket og forvaltningens ønsker og ikke den enkelte borgers retssikkerhed. De mener tilsyneladende begge at befolkningen er til for statens skyld og ikke omvendt. Og det kommer fra en såkaldt liberal regering. Det troede jeg ikke jeg skulle opleve.
  I øvrigt har hverken FE eller CFCS i de fem år de har eksisteret leveret nævneværdige resultater. De har end ikke formået at opdatere den gældende it- og cybersikkerhedsstrategi fra 2014, som ellers lovet, og de har heller ikke formået at definere, indkredse eller prioritere beskyttelsen af samfundets vitale kritiske funktioner, som alle andre lande vi normalt sammenligner os med, allerede for længe siden har gjort.
  I alle FE's trusselsvurderinger og riskoanalyser fortælles hvor vigtigt det er at beskytte samfundet mod cyberangreb, og Forsvarsministeren er næsten dagligt i pressen og fortæller om russernes angreb, men han har ikke selv formået at gøre noget i de fem år der er gået siden CFCS oprettelse. Det er i min optik dobbeltmoral grænsende til hykleri.

 • Anmeld

  John Foley

  De borgerlige har mistet kompasretningen

  Når det gælder forholdet mellem staten og borgerne har de borgerlige mistet kompasretningen. Især de sidste års mange love og beføjelser til FE og CFCS m.fl. har udløst, sammen med den kommende databeskyttelseslov og lovene fremsat som følge af EU's NIS-dirkektiv, startskuddet til et ikke hidtil set overvågningssamfund. Befolkningen og den enkelte borgers retssikkerhed sættes ud af spillet. Hverken FE eller CFCS skal overholde databeskyttelsesreglerne eller alm. forvaltningsretslige bestemmelser, hvis det står til Forsvarsministeren og Justitsministeren.
  Det burde især være de borgerlige, der stod vagt om individets umistelige rettigheder og den personlige frihed samt ansvaret der følger. Det var engang de borgerliges adelsmærke, men den tid er nu desværre forbi.