Direktør: Fyr ikke Forsvarsministeriets departementschef

DEBAT: Ansvaret for mulig svindel i Forsvaret kan ikke placeres hos departementschefen. Selvom det er chefernes opgave at vurdere risici, kan de ikke komme alt i forkøbet, skriver direktør.

Af Per Rystrøm
Direktør, Operate

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, er i aviser og på sociale medier blevet krævet fyret. Men der er vægtige grunde til, at det ikke bør ende med en fyring.

For mig handler sagen ikke bare om mulig svindel, men om, hvad departementschefernes rolle er. Hvad er deres ansvar, og hvad skal de bruge deres ledelseskraft på?

Hvis nogen i den offentlige sektor svindler, så de udbetaler penge til sig selv. Eller hvis de får lavet et køkken på skatteydernes regning, så skal de i fængsel.

Der sidder Britta, mens hun venter på sin dom, og der ender de personer, der eventuelt måtte have svindlet i Forsvarsministeriet, forhåbentlig også.

Men når vi kommer til placering af ansvar i organisationen, er det helt centralt at sondre mellem, om der foreligger viden om, at der rent faktisk er svindlet, eller om systemet indebærer en risiko for, at der kan svindles.

Topledelse er at vurdere risici
Hvis man som direktør eller departementschef ved, at der er foregået svindel – og ikke handler på det – er man medskyldig og bør stilles til ansvar. Men hvis man får at vide, at der er en risiko for svindel, bør sagen forholde sig anderledes.

Politiken har opgjort, at mindst syv styrelser med videre er blevet advaret af Rigsrevisionen om risiko for fejl og snyd. Jeg tror, at man kan gange det tal med en hel del, hvis man læser videre i deres beretninger.

Hertil kommer rapporter fra interne revisioner, notater, konsulentrapporter og andet. Enhver departementschef modtager formentlig hver eneste uge dusinvis af advarsler om noget, der kan gå galt. Ikke bare svindel, men risiko for fejl i it-systemer eller procedurer, opkrævninger eller ordninger.

Hvis departementscheferne handlede på alle advarslerne, ville de helt sikkert blive fyret for ikke at passe resten af deres arbejde. Hvis de ikke reagerer på noget af det, skal de selvfølgelig også fyres for ikke at tage advarslerne alvorligt.

Pointen er, at (top)ledelse også handler om at vurdere risici og hele tiden prioritere, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind.

Medialisering skader ministeriernes virke
Jeg har arbejdet fem år i ministersekretariaterne i to ministerier, og jeg har de sidste 15 år deltaget i langt over 100 projekter i andre ministerier.

Slotsholmen er fyldt med kompetente og engagerede embedsmænd. Men desværre også i stigende grad med en kultur, hvor det at undgå fejl bliver vigtigere og vigtigere snarere end de egentlige missioner, som ministerierne har.

Medialiseringen af politik og realtidsdemokratiet på sociale medier har bestemt ikke gjort sagen bedre. Men i mine øjne er de bedste offentlige topledere dem, der har fokus på, hvor vi samlet set får mest ud af skattekronerne.

I den periode, hvor Britta Nielsen er anklaget for at have svindlet for 117 millioner kroner, brugte Socialministeriet formentlig et beløb på mindst 100 gange det på rigtige satspuljeprojekter.

Jeg tror og håber, at den største del af ledelsesopmærksomheden i ministeriet gik på at hjælpe flest mulige hjemløse, narkomaner eller psykisk syge for de midler.

Jeg er sikker på, at de topchefer set i bakspejlet gerne ville have gjort det anderledes. Men jeg synes, at vi skal glæde os over, at mange topledere har fokus på bolden – hvordan vi skaber et bedre samfund og løser de problemer, der er. Og vi skal prøve at understøtte, at de ikke bliver straffet for det fokus.

Mindre kontrol af ministeriernes topledelse
Selvfølgelig skal vi have systemer, der i videst mulig omfang sikrer mod svindel, og kontrol og hård straf, hvis nogen alligevel snyder. Men det nytter ikke, at vi syrer departementscheferne til med mere kontrol og forebyggelse af sager, der kan gå galt. Det er der så rigeligt af i forvejen.

Vi har brug for, at Forsvarsministeriets topchef først og fremmest tænker og tager initiativer omkring rigets sikkerhed, og at andre topchefer tilsvarende tænker på den grønne omstilling, at børnene skal lære noget i skolen, vores konkurrenceevne og kulturliv.

Når man læser redegørelsen fra Forsvarsministeriets departement, så tror jeg godt, at man kan lægge til grund, at departementschefen ikke har holdt viden tilbage om konkret, mulig svindel. Men han undskylder, at han ikke fik den viden.

Hvis Thomas Ahrenkiel bliver fyret på denne sag, sender det et klart og utvetydigt signal til Slotsholmens topchefer: Det er mindre vigtigt, om I sikrer landets interesser – bare I ikke laver fejl. Og send endelig nogle flere sager op til forsvarsminister Trine Bramsen (S), så hun i øvrigt heller ikke kan tænke på, hvad der er brug for af ny politik.

Jeg håber, at han bliver siddende. Og tænker mere på Arktis, Rusland, cybersikkerhed og forebyggelse af terrorisme end på bevillingssystemer og kontrol. Det må der være andre, der tager ansvar for.

Forrige artikel Rita Bundgaard: Sagen fra Forsvaret viser vigtigheden af de fire øjnes princip Rita Bundgaard: Sagen fra Forsvaret viser vigtigheden af de fire øjnes princip Næste artikel Karsten Lauritzen: Derfor er tiden moden til at afskaffe forsvarsforbeholdet Karsten Lauritzen: Derfor er tiden moden til at afskaffe forsvarsforbeholdet