Hans Chr. Mads Rahbek (60)

Chef for Den Kgl. Livgarde 2016-, oberst, kammerherre
Fhv. chef for officersgrunduddannelsen på Hærens Officersskole
Meritter: Formand for Den Kongelige Livgardes Fond og Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond, Kommandør af Dannebrog
Uddannet: Hærens Sergentskole (Sønderborg)
Fødested: Næstved

30. september 1963

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00