ARI: Genanvendelse af affald skal løftes nationalt

DEBAT: Hvis klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen for alvor vil løfte klimagevinsterne ved øget genanvendelse af affald, skal han tænke stort og nationalt frem for småt og kommunalt, skriver Niels Bukholt fra Affalds- og Ressourceindustrien.

Af Niels Bukholt
Sekretariatsleder i ARI – Affalds- og Ressourceindustrien

Affaldssektoren bør organiseres, så den understøtter genanvendelse, er miljømæssigt forsvarlig, er kundeorienteret, og så indsamlingen af affald er effektiv.

Ordene kunne komme fra ARI's medlemsvirksomheder. Men det gør de ikke. De kommer fra klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen som svar på et folketingsspørgsmål. Det er et godt svar, som – hvis vi forstår ordene rigtigt – på mange måder flugter de med de visioner, vi har for affaldssektoren.

Øget genanvendelse af affald er nødvendig for at nå i mål med regeringens ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 procent.

Der er nemlig store CO2-gevinster i at håndtere affald rigtigt og øge andelen af genanvendte ressourcer på bekostning af jomfruelige. Hvis vi for eksempel kan sortere og genanvende 50 procent af den plastik, der i dag ryger til forbrænding, så er det muligt at reducere CO2-udslippet med 700.000 ton årligt (alene fra afbrændingen).

Og hvis vi ville, kunne vi også målrette håndteringen af det organiske affald, så det blev brugt til at producere biogas til den tunge transport, som er en af de helt store klimaudfordringer.

Kommuner kan ikke løfte opgaven
Desværre er vi i dag ikke i nærheden af at kunne det. Hvis genanvendelsen for alvor skal tage fart, skal der tænkes nationalt og industrielt – modsat i dag, hvor affald er et kommunalt og lokalt anliggende.

Vi har faktisk ikke nogen af de store anlæg, der for alvor kan gøre en forskel. Vi skal til udlandet for at finde de fremsynede løsninger. I Holland driver danske Faerch A/S eksempelvis et anlæg, hvor 72.000 ton plastik årligt bliver behandlet, så det kan genanvendes. Blandt andet bliver plast fra fødevareemballage smeltet om på et kvalitetsniveau, så det kan genbruges til ny fødevareemballage.

Den type anlæg findes slet ikke i Danmark.

Hvis det skal være rentabelt, skal der behandles ret store mængder, og det vil kræve adgang til plastik fra hele landet. En kommune kan ikke – heller ikke i samarbejde med et par nabokommuner – løfte den opgave alene.

Cirkulært og kundeorienteret
Ministeren taler i sit svar også om, at affaldssektoren skal være miljømæssigt forsvarlig. Her ville et naturligt første skridt være at skrue op for tilsynet. Det kommunale tilsyn med affaldssektoren er i dag ganske enkelt alt for ringe. Det skal styrkes og koordineres nationalt, så det ikke kan betale sig at skære hjørner, men så det samtidig bliver nemmere at indsamle og behandle erhvervsaffald på tværs af landet.

Det tredje nøgleord i ministersvaret er kundeorienteret. Enig, enig, enig. Cirkulær økonomi er nærmest per definition kundeorienteret. Hele værdikæden fra skraldespand til genanvendt ressource skal tage afsæt i behovene hos de produktionsvirksomheder, der aktivt skal vælge at bruge genanvendte ressourcer frem for jomfruelige råvarer.

Det fordrer fokus på kvalitet og ensartethed i sorteringen. Modsat i dag, hvor nogle kommuner eksempelvis blander plast, glas og metal og dermed forringer genanvendelsen.

Det fjerde ord er effektiv. Ja tak - enig. En smutvej til at øge effektiviteten er, at man ser ens på indsamlingen på nationalt niveau. Frem for at indsamlingen kan indrettes forskelligt i landets 98 kommuner, skulle man tage afsæt i, at der i princippet blot er tre former for husstande på tværs af hele landet. Villaer, lejligheder og fritidshuse. Det ville øge effektiviteten gevaldigt, hvis man ensartet på nationalt niveau indrettede indsamlingen efter det.

Vi håber, at klima-. energi-, og forsyningsministeren snart sætter markant handling bag ordene.

Præget af politisk træghed
Udviklingen på affaldsområdet har i årevis været præget af politisk træghed. Skiftende regeringers ellers udmærkede affalds- og ressourcestrategier er lidt kvælningsdøden i spillet mellem Christiansborg og kommunerne.

Det gælder den seneste regering, hvor daværende energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt faktisk anerkendte, at det ikke lykkedes regeringen at komme igennem med sin affaldsstrategi – blandt andet på grund af det, han diplomatisk kaldte for "meget stærke interesseorganisationer".

Hans forgænger, Ida Auken, havde ligeledes en ambitiøs og fremsynet strategi. Hun lykkedes desværre heller ikke med at forandre strukturen i sektoren. Faktisk er virkeligheden, at det i mere end 15 år ikke er lykkedes at gennemføre fremsynede og helhedsorienterede reformer af affaldssektoren.

Vi håber, at det lykkes for denne regering. Og vi håber, at nøgleordene bliver national ensartethed, høje krav til genanvendelsen, høje krav til dokumentationen og mere tilsyn.

Forrige artikel Dansk Planteværn: Giv os en endnu bredere screening af grundvandet Dansk Planteværn: Giv os en endnu bredere screening af grundvandet Næste artikel Region Midtjylland: Se regioner som vigtige partnere i den grønne omstilling Region Midtjylland: Se regioner som vigtige partnere i den grønne omstilling
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.