Dansk Fjernvarme: Eksporten afhænger af en stærk forsyningssektor

DEBAT: Fjernvarmesektoren er et marked i vækst, og mulighederne for øget eksport står og falder med en stærk forsyningssektor. Men ministerens fokus har indtil videre været på besparelser og ikke på udvikling. Sådan skriver direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.

Af Kim Mortensen
Direktør, Dansk Fjernvarme

Når man som jeg, der bor i Esbjerg, har kontor i Kolding, forretninger i København og medlemmer over hele landet, kører en del kilometer på de danske veje om året, ser man også ofte de store og nogen gange lange konvojer af tungt gods på vejene. Store vindmøllevinger, betonstøbninger og ikke mindst fjernvarmerør.

Det kan nok være generende, når tiden er knap, og man gerne vil hurtigt frem. Men jeg tænker ofte, at det i virkeligheden er et sundhedstegn for, hvordan det går for vores samfund.

Udover at fylde på vejene, så fylder de også i statskassen. De mange tunge transporter repræsenterer mere end blot en enkelt succesfuld virksomhed, der skal have fragtet en værdifuld vare frem til sin destination. De repræsenterer ofte en succesfuld industri, hvor den enkelte virksomhed står på ryggen af en sektor, der på et hjemmemarked trives under de rammer, de agerer indenfor.

Danmark har unikt udgangspunkt for øget eksport
For de mange virksomheder i varmesektoren, der i stigende grad transporterer såvel tungt som let gods, er de symbolet på, hvad det vil sige, når industriel innovation går hånd i hånd med rammevilkår. Rammevilkår, der igennem mange år har givet dem gode muligheder for også at synliggøre de gode idéer, nyskabelserne og deres evne til at præsentere produkter, der spiller sammen i et stort og sammenhængende energisystem.

Stigende eksport af fjernvarmeteknologi
Sådan er det med fjernvarmen. Danmark er det land i verden, der bedst af alle har formået at omsætte overskudsvarme og effektivt udnytte et samspil mellem el og varme til gavn for de danske forbrugere og til gavn for industrien. Det er værd at værne om.

Når vi i Danmark har et veludviklet fjernvarmesystem, så er det til gavn for varmekunderne og til gavn for fjernvarmeindustrien, der agerer i global konkurrence. Og det går alt andet lige godt.

Den danske eksport af fjernvarmeteknologi er i stigning og forventes at stige yderligere fra 6,4 milliarder kroner i 2015 til mere end otte milliarder kroner i 2020 og 10,5 milliarder i 2025.

Vækstmarkeder kan serviceres fra Danmark
Det er et marked i vækst. Og spørger man de danske virksomheder, siger de, at de forventer, at væksten bliver størst på de danske nærmarkeder, såsom Tyskland, Sverige og England.

Det er godt for den danske økonomi, da det er lande, der langt hen af vejen kan serviceres ud fra fabrikkerne i Danmark.

Hvad er det så, kunderne efterspørger? Det er netop innovative og konkurrencedygtige produkter, der formår at styrke samspillet mellem de forskellige sektorer. Det betyder, at vi skal udnytte overskudsvarme fra for eksempel spildevand, og at vi skal udnytte grøn strøm fra for eksempel vindmølleproduktion i vores opvarmning gennem fjernvarmesystemet.

Vi leverer med frihed under ansvar
Indtil videre har Energi-, forsynings- og klimaministeren mest været optaget af, hvordan der kan spares og skæres i forsyningssektoren - og ikke hvordan der kan udvikles. Dette på trods af, at Danmarks muligheder for eksport netop står og falder med, at vi har en stærk og veludviklet forsyningssektor.

Senere på året fremlægger regeringen sin forsyningsstrategi. Der håber jeg, at fokus vil være på, hvordan vi udvikler sektoren, så de enkelte fjernvarmeselskaber i samspil med industrien får endnu bedre mulighed for at agere og træffe lokale beslutninger til gavn for fjernvarmekunderne og til gavn for industri og eksport. Det gør vi bedst med frihed under ansvar.

Med udsigten til nye job og nye eksportmilliarder til de danske virksomheder og statskasse håber jeg, at andre travle bilister ligesom jeg vil trække på smilebåndet, næste gang konvojen skal passeres ude på vejene.

Forrige artikel Dansk Fjernvarme: Debatten bør handle om ejerskab Dansk Fjernvarme: Debatten bør handle om ejerskab Næste artikel Vandværker: Dyrt at gøre drikkevand til spekulationsobjekt Vandværker: Dyrt at gøre drikkevand til spekulationsobjekt