"En effektiv forsyning med rum for innovation"

DEBAT: Forsyningssektoren må ikke fastlåses i et ufleksibelt effektiviseringsspor uden innovationsråderum. Innovation er vigtig, hvis Danmark fortsat skal være et pionerland. Det skriver en bred skare af aktører i forsyningssektoren. 

Af Knud Pedersen, formand for Intelligent Energi og Radius Elnet, Hans-Martin Friis Møller, direktør Kalundborg Forsyning, Ole Johnsen, adm. direktør Billund Vand, Susanne Juhl, adm. direktør HMN, Claus Witt, adm. direktør Grundfos DK A/S, og Brian Seeberg Larsen, Divisionsdirektør Industri og Energi, COWI.

Billund har fået endnu en attraktion. Indtil videre har 350 energiturister besøgt Billund Vands nye biogasanlæg. Trækplasteret er ny teknologi, hvor man udnytter spildevandsslam og husholdningsaffald så godt, at man kan producere 60 procent mere biogas end på traditionelle anlæg. Det betyder en effektiv produktion af el og varme med klimavenlig energi. Tilmed tegner det til at blive en god eksportforretning.

Ministeren skal have fokus på innovation
Det er dansk innovation, når det er bedst. Forsyningssektorerne tester og demonstrerer perspektivrige nye teknologier, som bliver til bæredygtige og effektive løsninger. Dem verden efterspørger. Ved at være i front fastholder vi Danmarks position som teknologisk pionerland. Det gavner indtægter og arbejdspladser blandt leverandører af komponenter, systemløsninger og viden til forsyningssektorerne globalt.

Derfor er det afgørende, at forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) og Folketinget har fokus på innovation i arbejdet med at forhandle den forsyningsstrategi, regeringen har fremlagt. Strategien indeholder gode bud på, hvordan forsyningssektorer får motivation til at være så effektive som muligt. Overskuddet af de besparelser, der høstes, vil komme forbrugerne til gavn. Vi er enige i behovet for at skabe de rette incitamenter til effektiv drift.

Sektoren skal have innovationsråderum
Men det er vigtigt både for kunderne og for teknologileverandørerne, at man ikke fastlåser forsyningssektorerne i et ufleksibelt effektiviseringsspor uden innovationsråderum. Det vil også mindske råderummet for den ministerudpegede Energikommission, som til næste år skal fremsætte forslag til, hvordan Danmark fortsat er et energiteknologisk pionerland. Her kan man hente god inspiration fra både Norge og Storbritannien, hvor reguleringen åbner for både effektiv drift og rum for test af perspektivrige umodne teknologier. 

Forsyningsstrategien lægger også på fornuftig vis op til at konkurrenceudsætte forsyningen, hvor der ikke er naturlige monopoler. Det er vigtigt at gøre det, hvor det giver mening, og huske at tænke innovation med, så vi har en god grobund for nye teknologier.

Vi håber politikerne vil sikre innovationen i det videre arbejde.

Forrige artikel Dansk Affaldsforening: Der skal bedre rammer til for offentlige og private Dansk Affaldsforening: Der skal bedre rammer til for offentlige og private Næste artikel DI: Hvad er fjernvarmens vision? DI: Hvad er fjernvarmens vision?
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.